میزان پرسشنامه های تکمیل شده تان بالاتر ببرید

برداشت اولیه حائز اهمیت است  -چه زمانی که با افراد جدید ملاقات میکنید، و چه هنگامی که پرسش نامه ای را تنظیم مینمایید (طرح میکنید).

پاسخ دهندگان قبل از کلیک کردن و وارد شدن به پرسش نامه شما، اطلاعات (پیش زمینه) بسیار کمی راجع به آن داشته و نمیدانند که درباره چیست و چرا از آنها خواسته شده که به آن پاسخ دهند. به همین دلیل اولین سوال در پرسشنامه شما بسیار مهم است- ساختار مابقی پرسشنامه بر اساس آن شکل گرفته و پاسخ دهندگان متوجه میشوند که بایستی انتظار چه نوع پرسش هایی را داشته باشند. یک پرسش نخست (سوال اول) مناسب (خوب-مفید) امکان ایجاد یک رابطه با پاسخ دهندگان را برای شما فراهم نموده و انگیزه آنها را برای پاسخ به پرسش نخست و دیگر پرسش های متعاقب تقویت میکند.

 

قطعا شما تمایل دارید بیشترین تاثیر اولیه را بر روی پاسخ دهندگان خود داشته باشید، بنابراین در ابتدا چه نوع پرسشی را باید مطرح کنید؟


با پرسش های چند گزینه ای شروع نمایید:

نحوه شروع پرسش نامه صرف نظر از مدت آن می تواند تاثیر قابل توجهی بر تعداد افرادی که پرسش نامه را تکمیل نموده داشته باشد.

تحقیقات ما نشان می دهد که پرسش های چند گزینه ای بهترین شیوه شروع پرسش نامه به منظور تشویق تعداد بیشتر پاسخ دهندگان (مردم) به پاسخ دهی میباشد.

جهت پی بردن به این مطلب، ما پاسخ به پرسش نخست نظرسنجی ها (پرسش نامه ها) را در بیش از 25000 مورد مربوط به دوره دو ساله بررسی نمودیم.

نظرسنجی هایی که با یک پرسش چند گزینه ای آغاز شده بالاترین نرخ تکمیل شدگی را دارا میباشند. 


اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در توئیتر
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در SMS


توسط سامانه یوچک پرسشنامه آنلاین بسازید ، آن را به اشتراک بگذارید و از داده های بدست آمده گزارش گیری کنید.


1000 Characters left