راهنمای استفاده از نرم افزار

کلیه مطالب زیر جهت استفاده از سامانه نظرسنجی ucheck میباشد. علاوه بر این اطلاعات در ساعات اداری میتوانید با تیم پشتیبانی ما در تماس بوده و از ما راهنمایی بخواهید.

aaaaa

برای برقراری ارتباط با پشتیبانی به قسمت تماس با ما مراجعه کنید