همه چیز در مورد ارزیابی 360 درجه

نظرسنجی آنلاین ۳۶۰ درجه یکی از راه های مدیریت منابع انسانی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف افراد برای مدیران است.  این نوع ارزیابی به مدیران کمک می کند تا بدون اینکه لازم باشد به صورت مستقیم با پرسنل مذاکره داشته باشند  و دید جامعی نسبت به کارمندان شان پیدا کنند و خطاهای مدیریتی سازمان را کاهش دهد.

 

 ارزیابی ۳۶۰ درجه چیست؟

 برگزاری ارزیابی ۳۶۰ درجه یکی از روش های بسیار مرسوم و مفید در سازمان ها می باشد تا افراد بتوانند از نقاط قوت و ضعف خودشان را از دیدگاه دیگران که با آنها یک محیط کار می کنند آگاه گردند.  این روش ارزیابی بسیار جهت توسعه فردی و  شناخت بینش تجمیعی همکاران جهت بهبود تجربه کاری مفید می باشد.

 در این مقاله ما شما را به صورت کامل از ارزیابی ۳۶۰ درجه آگاه می کنیم تا مراحل آن را بشناسید و در سازمان خود جهت بهبود تجربه خود و همکاران بهره بگیرید.

 

 چه کسانی در ارزیابی ۳۶۰ درجه مشارکت می کنند؟

 ارزیابی ۳۶۰ درجه چند بعدی است بدین معنی که کلیه افرادی که با هر کدام از پرسنل در ارتباط هستند لازم است در خصوص آن فرد نظر دهند و نظرات مستقیم به دستان فرد برسد این افراد می‌توانند شامل همکاران مدیران ارشد مدیران مستقیم مشتریان و همکاران بیرون از سازمان باشند.

 البته که بهترین نتیجه زمانی اتفاق می افتد که نظرات توسط افرادی داده شود که حداقل ۶ ماه با آن فرد همکاری داشته باشند تا تجربیات خودشان را از رفتار و برخورد و کیفیت تعامل ابراز کنند.

 نظرسنجی ۳۶۰ درجه می تواند در گروه خاصی صورت گیرد این گروه ها می توانند مدیران ارشد سازمان باشند و یا  کارمندان تاثیرگذار در سازمان و یا آن دسته از کارمندان که مستقیم با مشتری در ارتباط هستند باشند تصمیم گیری این موضوع که این ارزیابی می خواهد در  کدام دسته انجام گردد توسط مدیر منابع انسانی و بر اساس اولویت های سازمانی می باشد.

 

 چرا باید ارزیابی ۳۶۰ درجه تنها جهت بهبود تجربه کارمندان باشد؟

 بسیاری از شرکت ها ارزیابی ۳۶۰ درجه را مناسب ارزیابی عملکرد افراد نیز می دانند و شاخص های کلیدی خود را بر اساس آن می چینند در صورتی که از نظر یوچک ، افراد لازم است دیدگاه مثبتی نسبت به نظرسنجی آنلاین داشته باشند و دریافت نظرات دیگران را به عنوان یک هدیه در نظر بگیرند نه وسیله ای جهت ارزیابی عملکرد آنها برای مدیران شرکت چرا که در غیر این صورت افراد نسبت به نظرسنجی بدگمان می گردند و محتاطانه و بدون در نظر گرفتن شفافیت لازم در آن شرکت می کنند و در نتیجه ارزیابی ۳۶۰ درجه کارایی خود را پس از مدتی از دست میدهد.

بایدهای نظرسنجی 

 •  به نظرسنجی لازم است به عنوان یک سرمایه گذاری نگاه شود
 •   نظرسنجی لازم است جهت بهبود تجربه استفاده شود 
 •  تا جایی که می شود لازم است افرادی که در نظرسنجی شرکت می کنند ناشناس بمانند

 

نبایدهای نظرسنجی

 •  نباید از نظرسنجی به عنوان ابزاری جهت ارزیابی استفاده شود
 •  نباید نتایج نظرسنجی در پرداختی‌ها پاداش و ارتقاء شغلی افراد تاثیر گذاشته شود

 

تفاوت ارزیابی ۳۶۰ درجه با ارزیابی عملکرد

 در سازمان ها برخی نظرسنجی‌ها جهت دریافت بازخورد و ارزیابی عملکرد می باشند اما ارزیابی ۳۶۰ درجه تنها جهت بهبود تجربه کارمندان و ایجاد بستری برای آنها جهت رشد فردی شان می باشد

 

 

ارزیابی ۳۶۰ درجه

ارزیابی عملکرد

هدف

بهبود تجربه افراد و ادامه

اندازه گیری میزان ارزش آفرینی

بستر تحلیل داده ها

تحلیل داده محور از کل 

اندازه گیری KPI فردی

برنامه ریزی

شناخت مواردی که نیاز به توسعه دارد توسط هر فرد به صورت ناشناس و توسعه عملکرد خودش

هر فرد شاخصش توسط مدیریت ارزیابی شده و در صورت نیاز با او در خصوص آن موارد صحبت میشود

پاداش و رقابت

بدون هیچ گونه اجبار، رقابت و پاداش لازم است با انتخاب خود فرد به صورت شفاف انجام گیرد

بسیار قابل رقابت و جهت نمایش تفاوت میان کارمندان و ارائه پاداش در صورت رسیدن به اهدافی که برایش تعیین شده است 

 

مزایا و معایب ارزیابی ۳۶۰ درجه

 موارد زیر پس از اجرای کارآمد ارزیابی ۳۶۰ درجه حاصل میشود:

 •  افزایش آگاهی کارمندان از خودشان
 •  رساندن سازمان به این آگاهی که چقدر افراد  آمادگی رشد  دارند و چقدر انتظاراتشان از محیط کاری براورده میشود
 •  شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان جهت گرفتن تصمیمات مدیریتی
 •  ایجاد یک فرهنگ برگزاری نظرسنجی جهت ایجاد یک ارتباط تعاملی
 •  دعوت از افراد جهت توسعه فردی

 

 درصورتی که ارزیابی ۳۶۰ درجه به درستی انجام نگردد موارد زیر به وجود می آید:

 •  ایجاد ترس و نگرانی از اینکه نظرات افراد در روابط شان تاثیر می گذارد
 •  افراد احساس می کنند بیش از حد دارند برای چیزی که ارزش ندارد وقت میگذارند
 •  یک هزینه ای سنگین بابت اجرا کردن فرایند ارزیابی ۳۶۰ درجه
 •  نتیجه بخش نبودن نظرسنجی و بی‌تأثیر بودن اعلام مشکلات افراد

 

 هفت قدم برای طراحی نظرسنجی ۳۶۰ درجه کارآمد

 نظرسنجی ۳۶۰ درجه می تواند کمک کند که افراد در سازمان پس از شناسایی نقاط قوت و و ضعف شان خود را بهبود دهند و این منجر به شتابدهی رشد در سازمان می گردد.

 هفت قدم زیر را به درستی اجرا کنید تا یک نظرسنجی ۳۶۰درجه کارآمد را طراحی کنید و به سرعت کارمندانتان در آن شرکت کنند و بهترین نتیجه را دریافت کنید:

 قدم اول- تنظیم اهداف مشخص

 بسیار ضروری و مهم است که مدیران یک شرکت به عنوان برگزارکننده ارزیابی ۳۶۰ درجه هدف از برگزاری این ارزیابی را بدانند و بر سر آن توافق داشته باشند.  به شدت پیشنهاد می دهیم که این اهداف در راستای بهبود تجربه افراد باشد نه بر اساس ارزیابی آن ها.

 

 قدم دوم - آموزش افراد

 لازم است قبل از شروع ارزیابی ۳۶۰ درجه به میزان کافی افراد را در خصوص هدف از این ارزیابی و نحوه شرکت در آن مطلع کنید تا مطمئن شویم که کلیه اطلاعات به درستی دریافت خواهد شد همچنین لازم است افراد کاملاً  درک کنند که هدف از این ارزیابی توسعه فردی و تمرینی برای این است که به یکدیگر کمک کنند تا تعامل خوبی با یکدیگر داشته باشند و محیط کاری مناسبی ایجاد کنند.

 

 قدم سوم-  تمرکزتان بیشتر بر روی نقاط قوت باشد

 پیشنهاد می گردد به جای اینکه مرتب در خصوص نقاط ضعف افراد صحبت شود سوالات به گونه‌ای باشد که تمرکز بر روی نقاط قوت افراد باشد تا این موضوع موجب توسعه فردی دیگران و تشویق افراد باشد تا تخریب آنها

 

 قدم چهارم - مدیران میانی و ارشد را درگیر کنید

 مدیران ارشد و میانی را درگیر ارزیابی ۳۶۰ درجه کنید تا وقت بگذارند و در خصوص افرادی نیست که با آنها در ارتباط هستند نظر دهند و دیگران نیز در خصوص آنها نظر دهند تا کلیه افراد بدانند که این ارزیابی فقط مخصوص آنها نیست.

 

 قدم پنجم-  برای ارزیابی ۳۶۰ درجه بودجه اختصاص دهید

 مدیران ارشد سازمان را متقاعد کنید تا ارزیابی ۳۶۰ درجه را جدی بگیرند و برای آن بودجه و زمان کنار بگذارند هرچقدر این ارزیابی مهم جلوه داده شود همان اندازه به کارمندان برایش وقت می گذارند این را در نظر بگیرید که کلیه کارمندان مهمترین شاخصی که نیاز دارند و بر اساس آن کار می کنند میزان توسعه فردی شان است بنابراین ارزیابی ۳۶۰ درجه می تواند نقش کلیدی در این توسعه داشته باشد.

قدم ششم-  بدانید چه چیزی را چگونه می پرسید

 حال نوبت آن است که نظرسنجی ۳۶۰ درجه یک خود را آماده کنید تعداد سوالات این نظرسنجی لازم است بین ۳۰ تا ۴۰ سوال باشد چون بیشتر از این تعداد موجب خستگی در فرد میگردد و در نظر بگیرید که هر فرد لازم است در خصوص کارمندانی که به صورت مستقیم با آنها در ارتباط هست نظر دهد همچنین را در نظر بگیرید که ماکسیموم بین ۸ تا ۱۰ شاخص  از افراد پرسیده شود.

 در زیر به مثال های از این شاخص ها اشاره می کنیم:

 • پیشرفت فردی
 • ارتباطات
 • احترام
 • آموزش
 • تشخیص
 • تاثیرگزاری
 • سرعت عملکرد
 • نوآوری
 • راهبری
 • همگامی

 

 از نوع سوال لیکرت ای به جای پرسیدن سوالات دو گزینه ای استفاده بکنید تا افراد بتوانند نظرشان را نزدیک به واقعیت ابراز کند همچنین بهتر است از سوالات باز نیز استفاده شود تا افراد امکان درج اطلاعات تکمیلی را داشته باشند در زیر برخی باید و نبایدها را در راه اندازی یک ارزیابی ۳۶۰ درجه میبینید:

 

بایدها

نبایدها

تمرکز هر سوال بر روی یک رفتار باشد

سوال را به صورت کلی و جامع نپرسید

در خصوص موارد  قابل اجرا به پرسید

از اصطلاحات تخصصی و نامفهوم بپرهیزید

جنبه های پر اهمیت شاخص را منتقل کنید

  سوالات را سلیقه این ننویسید

مطمئن شوید نقاط قوت و ضعف پس از شناسایی قابل بهبود باشند

سوالات تکنیکی و سخت نپرسید

سوالاتتان کمی و کیفی باشد

سوالات مربوط به باورها و عقاید شخصی نباشد

فقط شاخص های مورد نظر را بررسی کنید

سوالات  غیر مربوط نباشند

 

 قدم هفتم - شخصی سازی ارزیابی ۳۶۰ درجه متناسب با هویت سازمانی تان

 

 یکی از بزرگترین مزایای استفاده از ارزیابی ۳۶۰ درجه این است که می‌توانید یک برنامه برای سازمانتان توسط خود افراد سازمانتان طراحی کنید. شما میتوانید بر اساس شاخص‌های اصلی سازمانتان که هویت سازمانتان را شکل می‌دهد، ارزیابی کنید بنابراین از سوالات تکراری و پرسشنامه های آماده تا آنجا که می‌توانید الگو بگیرید و پرسشنامه های ۳۶۰ درجه خودتان را طراحی کنید.

 

 چگونه بیشترین بهره را از نظرسنجی۳۶۰ درجه ببریم

 

 نگاهتان رو به آینده باشد

 در حین پیاده سازی و طراحی ارزیابی ۳۶۰ درجه با این نوع نگاه که الان هر چه هستیم و هر مشخصاتی که داریم لازم است شناسایی شود اما قرار است ما برای آینده برنامه ریزی بکنیم و دعوت کنید از افراد که به یکدیگر یاری دهند تا با شفافیت یکدیگر را توسعه داده و برای آینده‌ای نزدیک تلاش کنیم.

 

 جهت برگزاری عالی تلاش کنید

 مهمترین چیزی که کارمندان به آن فکر می‌کنند این است که در یک سازمان چقدر از لحاظ حرف های توسعه خواهد یافت. وقتی کارمندان ببینند که یک سازمان چقدر برای این توسعه در تلاش است و از ابزارهایی مثل ارزیابی ۳۶۰ درجه برای ایجاد یک محیطی پر از توسعه استفاده می کند برای آن فضای کاری ارزش قائل می‌شوند و در ارزیابی ۳۶۰ درجه با جدیت مشارکت می کنند.

 

 محرمانگی نظرسنجی را جدی بگیرید

 افراد لازم است این باور را داشته باشند که کلیه اطلاعاتی که در این نوع ارزیابی ثبت می کنند محرمانه باقی می ماند و لازم است از این موضوع نترسند که نظرات آنها منجر به تجربیات تلخ و خروج شان از سازمان می گردد بنابراین لازم است افراد در ارزیابی ۳۶۰ درجه ناشناس بمانند و لازم است این اطمینان خاطر را به لحاظ فنی و به صورت لحنی اعلام کنید.

 مراقب این باشید که هزینه های تان بالا نرود

 منظور از هزینه صرفاً هزینه های مالی نیست بلکه تک تک افرادی که در این ارزیابی شرکت می کنند می خواهند زمانی را برای آن اختصاص دهند که لازم است این زمان به عنوان یک سرمایه در نظر بگیرد و لازم است زمان افراد به درستی صرف گردد.

 

 چگونه توسط یوچک ارزیابی ۳۶۰ درجه   برگزار کنیم؟

 در سامانه نظرسنجی یوچک  این امکان وجود دارد که شما پرسشنامه یابی ۳۶۰ درجه ای خود را طراحی کنید و آن را از طریق اس‌ام‌اس و یا ایمیل به دست کارمندانتان برسانید.  افراد می توانند از طریق لینک هایی که در اختیارشان قرار می دهید در خصوص افراد دیگر در سازمان نظر دهند و نظرات به دست آمده در مورد آنها از طریق یک داشبورد گزارش گیری به دستشان برسد.

 برای استفاده از دموی چهارده روزه میتوانید اینجا کلیک کنید و پس از ثبت نام از امکانات این سامانه استفاده کنید.


اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در توئیتر
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در SMS


توسط سامانه یوچک پرسشنامه آنلاین بسازید ، آن را به اشتراک بگذارید و از داده های بدست آمده گزارش گیری کنید.


1000 Characters left