ارزیابی طراحی محصول / خدمات


ارزیابی طراحی محصول یا خدمات
 

 • در حالت کلی تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • از نظر شما چه چیزی در مورد محصول باید بهبود یابد؟
 • براساس تجربه ی شما، محصول در مقایسه با برندهای دیگر چگونه است؟
  • بهتر
  • مشابه
  • بدتر
  • مطمئن نیستم
 • چه میزان از محصول استفاده می کنید؟
  • هر روز
  • هرهفته
  • هرماه
  • استفاده نمی کنم
  • مطمئن نیستم
 • معمولا کجا از محصول استفاده می کنید؟
  • خانه
  • محل کار
  • مکانی دیگر
  • استفاده نمی کنم
 • در مقایسه با ماه پیش، چه میزان از محصول استفاده می کنید؟
  • بیشتر
  • مشابه ماه قبل
  • کمتر
  • مطمئن نیستم
 • آیا برای خرید منتظر فصل حراج می مانید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا اطلاعات مندرج بر بسته ی محصول را می خوانید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم
 • برندهای دیگری که در گذشته استفاده می کردید، را ذکر کنید.

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید