مدل ارزیابی انگیزه و تجربه ی خرید

 پرسشنامه آنلاین مدل ارزیابی انگیزه و تجربه ی خرید، به طور جامع و دقیق به تجزیه و تحلیل عواملی همچون انگیزه‌های مشتریان و تجربه‌ی آن‌ها در فرآیند خرید می‌پردازد. در این مدل، از سوالات باز و بسته برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با انگیزه‌های مشتریان و نحوه‌ی تاثیرگذاری این انگیزه‌ها بر تجربه خریدشان استفاده شده است.

با این رویکرد، شما قادر خواهید بود تا الگوها و الهامات ذهنی مشتریان را درک کنید و عواملی که به بهبود تجربه خرید آن‌ها کمک می‌کنند را شناسایی نمایید. همچنین، می‌توانید با تحلیل داده‌ها و نتایج به دست آمده، استراتژی‌های بهینه برای ارتقاء تجربه خرید مشتریان را پیشنهاد دهید و به بهبود عملکرد کسب و کار خود بپردازید.


 

 • لطفا مشخصات زیر را در مورد نماینده خدمات ( فروشنده با مسئول پشتیبانی) با مقیاس 1 تا 5 ارزیابی کنید، که 1 به معنای خدمات بد و 5 به معنای خدمات عالی است. اگر با نماینده خدمات ارتباط برقرار نکرده اید، لطفا 6 را انتخاب کنید.
 • میزان اطلاعات ارائه شده درباره محصول:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • نحوه برخورد:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • اشتیاق برای راهنمایی و پشتیبانی:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • کارایی / سرعت عمل:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • توانایی تعامل:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • سابقه ی محصول
 • کدامیک از محصولات را خریداری کرده اید؟
  • محصول 1
  • محصول 2
  • محصول 3
  • محصول 4
 • به طور کلی، محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • نسبتا خوب
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی
 • دلیل خرید محصول چیست؟
  • خرید شخصی
  • خرید کاری
  • خرید به عنوان هدیه
  • خریداری شده توسط شخص دیگربه درخواست من
  • موارد دیگر

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید