نظرسنجی رضایت مشتری

مدل ارزیابی انگیزه و تجربه ی خرید

 


 

 • لطفا مشخصات زیر را در مورد نماینده خدمات ( فروشنده با مسئول پشتیبانی) با مقیاس 1 تا 5 ارزیابی کنید، که 1 به معنای خدمات بد و 5 به معنای خدمات ...

مدل ارزیابی انگیزه و تجربه ی خرید

 


 

 • لطفا مشخصات زیر را در مورد نماینده خدمات ( فروشنده با مسئول پشتیبانی) با مقیاس 1 تا 5 ارزیابی کنید، که 1 به معنای خدمات بد و 5 به معنای خدمات عالی است. اگر با نماینده خدمات ارتباط برقرار نکرده اید، لطفا 6 را انتخاب کنید.
 • میزان اطلاعات ارائه شده درباره محصول:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • نحوه برخورد:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • اشتیاق برای راهنمایی و پشتیبانی:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • کارایی / سرعت عمل:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • توانایی تعامل:
  • 1 ضعیف
  • 2 نسبتا خوب
  • 3 خوب
  • 4 بسیار خوب
  • 5 عالی
 • سابقه ی محصول
 • کدامیک از محصولات را خریداری کرده اید؟
  • محصول 1
  • محصول 2
  • محصول 3
  • محصول 4
 • به طور کلی، محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • نسبتا خوب
  • خوب
  • بسیار خوب
  • عالی
 • دلیل خرید محصول چیست؟
  • خرید شخصی
  • خرید کاری
  • خرید به عنوان هدیه
  • خریداری شده توسط شخص دیگربه درخواست من
  • موارد دیگر

مدل ارزیابی رضایت از کالا

 


 

 • کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار رضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی غیررضایت ...

مدل ارزیابی رضایت از کالا

 


 

 • کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار رضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی غیررضایت بخش
  • بسیار ضعیف
 • فرآیند پشتیبانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیارغیر رضایت بخش
  • تا حدودی غیررضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
 • چه میزان از محصول خریداری شده رضایت دارید؟
  • بسیار ناراضی
  • تا حدودی ناراضی
  • متوسط
  • تا حدودی راضی
  • بسیار راضی
 • اگر شما از محصول راضی نیستید، لطفا علت را توضیح دهید.

مدل ارزیابی رضایت استفاده از محصول

 


آقا/خانم محترم:
من به عنوان مدیر شرکت می خواهم از شما برای خرید محصول مان تشکر کنم. لطفا با تکمیل ارزیابی زیر به ما ارائه خدمات بهتر کمک نمائید. از وقتی ک ...

مدل ارزیابی رضایت استفاده از محصول

 


آقا/خانم محترم:
من به عنوان مدیر شرکت می خواهم از شما برای خرید محصول مان تشکر کنم. لطفا با تکمیل ارزیابی زیر به ما ارائه خدمات بهتر کمک نمائید. از وقتی که می گذارید سپاسگزارم.

 • در زیر لیستی از محصولات و خدمات مورد نیاز است. با توجه به معیار زیر چه مقدار از محصول راضی هستید؟
 • کیفیت کلی
  • بسیار نارضایت بخش
  • نارضایت بخش
  • نظری ندارم
  • رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
  • نامناسب
 • هزینه
  • بسیار نارضایت بخش
  • نارضایت بخش
  • نظری ندارم
  • رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
  • نامناسب
 • تجربه خرید
  • بسیار نارضایت بخش
  • نارضایت بخش
  • نظری ندارم
  • رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
  • نامناسب
 • اولین تجربه استفاده
  • بسیار نارضایت بخش
  • نارضایت بخش
  • نظری ندارم
  • رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
  • نامناسب
 • خدمات پس از فروش(گارانتی، تعمیر)
  • بسیار نارضایت بخش
  • نارضایت بخش
  • نظری ندارم
  • رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
  • نامناسب
 • چه مدت است که از این محصول استفاده می کنید؟
  • کمتر از 1 ماه
  • 1 تا 6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1 تا 2 سال
  • 2 سال یا بیشتر
  • تا حالا استفاده نکرده ام
 • در حالت کلی تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • تا حدودی راضی
  • خیلی راضی
  • بشدت راضی
 • در مقایسه با دیگر محصولات، این محصول چگونه است؟
  • خیلی بهتر
  • تا حدودی بهتر
  • تقریبا مشابه
  • تا حدودی بدتر
  • خیلی بدتر
  • نمی دانم یا تا حالا استفاده کرده ام
 • آیا باز هم از این محصول استفاده خواهید کرد؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا نه
  • قطعا نه
  • تا حالا استفاده نکرده ام
 • آیا این محصول را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • قطعا توصیه می کنم
  • احتمالا توصیه می کنم
  • مطمئن نیستم
  • احتمالا توصیه نمیکنم
  • قطعا توصیه نمیکنم
  • تا حالا استفاده نکرده ام
 • براساس تجربه ی شما از این محصول،آیا احتمال دارد که محصول شرکت را دوباره خریداری کنید؟
  • تا حدودی بعید است
  • کاملا بعید است
  • مطمئن نیستم
  • احتمال دارد
  • احتمال زیادی دارد
 • پس از تماس با خدمات مشتریان شرکت، آیا همه مشکلات شما به شکلی رضایت بخش حل شد؟
  • بله، توسط شرکت یا نمایندگانش
  • خیر، مشکل حل نشده
  • مشکلی نبوده/ تماسی با نماینده خرید برقرار نشده
 • آیا مایلید که تجربه ی خود از محصول را که در اینجا قید نشده بود، عنوان کنید؟

از نظراتتان متشکریم.

مدل ارزیابی رضایت مشتری

 


 

 • میزان رضایت از محصولات و خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار رضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدو ...

مدل ارزیابی رضایت مشتری

 


 

 • میزان رضایت از محصولات و خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار رضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی نارضایت بخش
  • بسیار ضعیف
 • فرآیند پشتیبانی و حل مشکل را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار نارضایت بخش
  • تا حدودی نارضایتی
  • متوسط
  • تا حدودی رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
 • حالا لطفا درمورد ویژگی های محصول فکر کنید. تا چه حد از محصول راضی هستید؟
  • بسیار ناراضی
  • تا حدودی ناراضی
  • متوسط
  • تا حدودی راضی
  • بسیار راضی
 • اگر از محصول راضی نیستید لطفا علت را توضیح دهید.

مدل ارزیابی کوتاه رضایت مشتری

 


مشتری عزیز:
به عنوان مدیرشرکت،میخواهم از شما تشکرکنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون در ...

مدل ارزیابی کوتاه رضایت مشتری

 


مشتری عزیز:
به عنوان مدیرشرکت،میخواهم از شما تشکرکنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید ، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم.
با احترام
نام مدیر

 • چه میزان از محصول ما استفاده می کنید؟
  • هرروز
  • یکبار در هفته یا بیشتر
  • چندین بار در ماه
  • ماهی یکبار
  • هر 1 تا 6 ماه
  • کمتر از 6 ماه
 • در حالت کلی تا چه حد از محصول ما رضایت دارید؟
  • بشدت راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بشدت ناراضی
 • آیا تمایلی به مصرف مجدد محصول ما دارید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا نه
  • قطعا نه
  • تاحالا استفاده نکرده ام
 • آیا این محصول را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا نه
  • قطعا نه
  • نظری ندارم
 • برای بهبود محصول چه توصیه هایی دارید؟

مدل ارزیابی کیفیت خدمات

 


مشتری عزیز:
به عنوان مدیرشرکت، می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون ...

مدل ارزیابی کیفیت خدمات

 


مشتری عزیز:
به عنوان مدیرشرکت، می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم. می خواهیم اطمینان حاصل کنید که انتظاراتتان را برآورده می کنیم.
بااحترام
نام مدیر

 • کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار ضعیف
  • تا حدودی نارضایت بخش
  • متوسط
  • بسیار رضایت بخش
  • عالی
 • لطفا اگر تجربه ی تازه ای از خدمات را داشته اید ذکر کنید.
 • فرآیند پشتیبانی و حل مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار ضعیف
  • تا حدودی نارضایت بخش
  • متوسط
  • بسیار رضایت بخش
  • عالی
 • لطفا اگر فرآیند تازه ای از خدمات را تجربه کرده اید، ذکرکنید.
 • نماینده خدمات مشتری
 • نماینده خدمات مشتری بسیار خوش برخورد بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کدامیک از ویژگی های زیر در نماینده خدمات مشتری برجسته تر بود؟
  • بردباری
  • اشتیاق
  • دقت
  • صمیمیت
  • پاسخگویی
  • غیره
 • کدامیک از ویژگی های نماینده خدمات مشتری را دوست نداشتید؟
  • کم طاقتی
  • عدم اشتیاق در پاسخ دهی
  • بی دقتی
  • صمیمی نبودن
  • عدم پاسخگویی
  • کم بودن اطلاعات درباره محصول یا خدمات
  • غیره
  • ویژگی ای وجود نداشت که دوست نداشته باشم
 • نماینده خدمات مشتری در خواست من را سریعا پاسخ داد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • نماینده خدمات مشتری دانش بالایی داشت.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کدامیک تجربه ی شما با نماینده خدمات مشتری را بهتر بیان می کند؟
  • من را منتظر می گذاشت
  • مجبور شد چندین بار توضیح دهد
  • نمی دانست چطور مشکل را مدیریت کند
  • مجبور شد از کارمندان دیگر بپرسد
  • واضح صحبت نمی کرد
  • غیره
 • کدام جمله بیانگر مشکلات در ارتباط با نماینده خدمات مشتری است؟
  • به من اطلاعات اشتباه داد
  • سوال را متوجه نشد
  • پاسخ واضحی نداد
  • نتوانست مشکل را حل کند
  • به بهبود عملکرد نیاز ندارد
  • بهم ریخته بود
  • غیره
 • مدت زمان انتظار برای حل مشکلم رضایت بخش بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • تماس تلفنی من سریعا به فرد پاسخگو منتقل شد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • آیا در آینده، ممکن است این کالا را با برندی دیگر تعویض کنید؟
  • مطمئنا
  • به احتمال زیاد
  • احتمالا
  • به احتمال کم
  • هرگز

مدل نظرسنجی رضایت خرید خودرو / اجاره خودرو

 


مشتری عزیز:
به عنوان مدیر شرکت ، می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کن ...

مدل نظرسنجی رضایت خرید خودرو / اجاره خودرو

 


مشتری عزیز:
به عنوان مدیر شرکت ، می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم. از کسب و کارتان قدردانی میکنیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که انتظاراتتان را برآورده می کنیم.
با احترام
نام مدیر

 • لطفا به کارمندی که به شما خدمات ارائه داد امتیاز دهید.
 • با او احساس راحتی می کردید.
  • بشدت موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • بعنوان عضوی از گروه برای کسب رضایت شما بخوبی کار می کرد.
  • بشدت موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • به شما اطمینان داد که این خودرو عالی است.
  • بشدت موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • خرید شما را بسیار حرفه ای مدیریت کرد؟
  • بشدت موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بشدت مخالفم
 • آیا در زمان تحویل به همه ی سوالات شما پاسخ داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا در زمان تحویل زمان کافی در اختیار شما قرار داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا از فرآیند تحویل محصول خود راضی بودید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا محصول سالم و تمیز بود؟
  • بله
  • خیر
 • آیا تحویل با تمام امکانات از پیش تعیین شده انجام شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا کارکنان ما به شما اجازه ی بررسی کل محصول را دادند؟
  • بله
  • خیر
 • آیا برنامه ی خدمات دهی به شما شرح داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا تمام تنظیمات راه اندازی به شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا ضمانت نامه و فرآیندهای آن برای شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا دستورالعمل مشتری به شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا به شخص خاصی در قسمت خدمات معرفی شدید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا ظرفیت باک خودرو در هنگام تحویل کامل بود؟
  • بله
  • خیر
 • آیا فروشنده رضایت شما را کسب کرد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا خودروی شما بدون عیب تحویل داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • بدنه(صندوق عقب، کاپوت، سان روف):
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • ترمزها:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • برق یا لوازم جانبی (از جمله وسایل):
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • موتور( شامل سیستم خنک کننده):
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • رنگ بیرونی، قالب بندی و یا علامت های چاپی:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • سطح سیال یا نشتی:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • فضای داخلی (از جمله صندلی ها، کفپوش و داشبورد):
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • کارکرد چراغ های داخلی و خارجی:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • رادیو، ضبط، سیستم صوتی:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • صندلی ها و کمربندها(کارکرد و ظاهر):
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • سروصدای قطعات:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • فرمان:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • چرخ ها و تایرها:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • کلاچ:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • نشتی آب:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • صدای باد:
  • تعمیر شده
  • تعمیر نشده
  • نظری ندارم
 • میزان رضایت از بخش فروش را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • میزان رضایت از فرآیندهای مالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • چه میزان از نحوه تحویل خودرو رضایت داشتید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجربه خرید خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • چه میزان از خودروی جدید خود رضایت دارید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • برای خرید یا اجاره از این برند:
  • احتمال زیاد
  • احتمالا
  • نظری ندارم
  • احتمال کم
  • اصلا
 • خرید یا اجاره از این فروشنده:
  • احتمال زیاد
  • احتمالا
  • نظری ندارم
  • احتمال کم
  • اصلا
 • آیا به شما تست رانندگی پیشنهاد شد؟
  • بله پیشنهاد شد و پذیرفتم
  • بله پیشنهاد شد و نپذیرفتم
  • خیر پیشنهاد نشد
 • به طور کلی، تست رانندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • آیا هنگام خرید، محصول را ارزیابی و بررسی کردید؟
  • بله
  • خیر
 • تا چه حد از رفت و آمد با خودرو راضی بودید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • فرآیندهای مالی خودرو خود را توسط چه کسی انجام دادید؟
  • فروشنده ی خود
  • فروشنده ی دیگر
  • غیره( مالی، بیمه،دفتر کسب وکار)
 • هنگام خرید و یا اجاره علاوه بر قسمت فروش و یا مالی ، آیا شما با سایر کارکنان صحبت کردید؟
  • بله
  • خیر
 • تا چه حد از عملکرد آنها راضی بودید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • بطور کلی تا چه حد از عملکرد فروشنده رضایت داشتید؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • در حالت کلی، عملکرد فروشنده و پرسنل را چطور ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
 • در هنگام خرید خودروی جدید، کدامیک از فعالیت های زیر را انجام دادید؟
  • یادداشت مسافت طی شده
  • بررسی بدنه
  • بررسی کامل بودن قطعات
  • پرسش در مورد ویژگی ها
  • تست رانندگی نهایی
 • آیا با فروشنده در مورد مشکلتان تماس برقرار کرده اید؟
  • بله
  • خیر مشکلی نبود
  • خیر، با اینکه مشکل وجود داشت اما تماس برقرار نکردم.
 • تعداد دفعاتی که برای حل مشکلات خود را فروشنده تماس گرفتید را مشخص کنید:
  • یک بار
  • دو بار
  • سه و بیشتر
 • آیا مشکل شما حل شد؟
  • بله
  • خیر در حال حل شدن است
  • خیر حل نشده و فکر نمیکنم حل خواهد شد.
 • تا چه حد از عملکرد فروشنده برای حل مشکلتان رضایت دارید؟
  • شدیدا راضی
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • آیا باز هم در آینده از این برند خرید خواهید کرد؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر
 • آیا باز هم در آینده از این فروشنده خرید خواهید کرد؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر
 • دلیل اصلی شما برای خرید یا اجاره ی خودرو چه بود؟
  • تبلیغ( تلویزیون، رادیو، روزنامه و غیره)
  • تجربه ی قبلی
  • توصیه ی دیگران
  • موقعیت
 • اگر مشکلات و عیب های دیگری در محصول مشاهده کرده اید، لطفا ذکر کنید:

نمونه فرم نظرسنجی مدل ارزیابی در فروشگاه ها


ارزیابی موارد قابل ارزیابی در مورد ارزش خرید ، قدرت انتخاب و خدمات در فروشگاه ها
مشتری عزیز:
به عنوان مدیرشرکت، من می خواهم از ش ...

نمونه فرم نظرسنجی مدل ارزیابی در فروشگاه ها


ارزیابی موارد قابل ارزیابی در مورد ارزش خرید ، قدرت انتخاب و خدمات در فروشگاه ها
مشتری عزیز:
به عنوان مدیرشرکت، من می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم. می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که انتظاراتتان را برآورده می کنیم.
بااحترام
نام مدیر

 • سوالات زیر، نظرات شما را از فروشگاهی که بازدید کرده اید، بررسی می کند.
 • لطفا نظرات خود را در مورد هر یک از اظهارات زیر بیان کنید.
 • موقعیت فروشگاه ها مناسب بوده و در دسترس است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • ساعت کاریِ فروشگاه برای خرید من مناسب است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • فضا و دکوراسیون فروشگاه جذاب است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • تنوع و طرح محصولات مناسب است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • قیمت های فروشگاه مناسب است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • فعالیت های تبلیغاتی خوبی در فروشگاه است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • کالاهایی که به فروش می رسند دارای قیمتی مناسب هستند.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • کالاهای به نمایش گذاشته شده، جذاب هستند.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • به طور کلی، من از فروشگاه بسیار راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • من با قیمت پرداخت شده برای آنچه که خریدم، بسیار راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • من از کالاهایی که خریداری کردم، بسیار راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم

از نظرات شما متشکریم. ما صادقانه از نظر شما قدردانی می کنیم و در هنگام ارائه محصولات و خدمات در آینده، نظرات شما را در اجرا خواهیم کرد.

مدل ارزیابی رضایت از کالا


بررسی رضایت مشتری، نماینده و فرآیند از جمله سوالات مربوط به محصول را نشان میدهد
 

 • کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی ...

مدل ارزیابی رضایت از کالا


بررسی رضایت مشتری، نماینده و فرآیند از جمله سوالات مربوط به محصول را نشان میدهد
 

 • کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار رضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی غیررضایت بخش
  • بسیار ضعیف
 • فرآیند پشتیبانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیارغیر رضایت بخش
  • تا حدودی غیررضایت بخش
  • متوسط
  • تا حدودی رضایت بخش
  • بسیار رضایت بخش
 • چه میزان از محصول خریداری شده رضایت دارید؟
  • بسیار ناراضی
  • تا حدودی ناراضی
  • متوسط
  • تا حدودی راضی
  • بسیار راضی
 • اگر شما از محصول راضی نیستید، لطفا علت را توضیح دهید.

 

کارت ضمانت کالای مصرفی


کارت گارانتی محصول شامل اطلاعات محصول و اطلاعات مشتری، است و طریقه استفاده مناسبت از آن را شرح می دهد
 

 • لطفا اطلاعات ز ...

کارت ضمانت کالای مصرفی


کارت گارانتی محصول شامل اطلاعات محصول و اطلاعات مشتری، است و طریقه استفاده مناسبت از آن را شرح می دهد
 

 • لطفا اطلاعات زیر را کامل کنید.
 • نام:
 • نام خانوادگی:
 • آدرس:
 • شهر:
 • تاریخ خرید:
 • مدل کالا:
 • فروشگاهی که از آن خرید کرده اید:
  • لباس فروشی
  • کفش فروشی
  • فروشگاه کالاهای ورزشی
  • ایمیل
  • بعنوان هدیه دریافت شده
  • اینترنت
  • غیره
 • هزینه ی پرداختی:
 • مهمترین دلیل انتخاب این محصول چیست؟
 • کدامیک از موارد زیر وضعیت خرید شما را بهتر توصیف می کند؟
  • خرید اول
  • خرید مجدد
 • در چه شرایط و محیط هایی از این محصول استفاده می کنید؟
 • چه چیزی بیشتر روی خرید شما تاثیرگذار بود؟
  • تبلیغ تلویزیون
  • تبلیغ رادیو
  • تبلیغ مجله
  • تبلیغ روزنامه
  • توصیه ی دوستان
  • توصیه ی فروشنده
  • فروشگاه
  • صاحب قبلی
  • غیره
 • تاریخ تولد شما:
 • وضعیت تاهل:
  • مجرد
  • متاهل
 • تعداد فرزندان به همراه سن آنها:

 

ارزیابی خرید اینترنتی


بررسی خرید آنلاین برای دیدن اینکه آیا کاربران خریداری کرده اند و یا اینکه چه چیزی از آنها خریداری کردند و چگونه مصرف کرده اند
 

...

ارزیابی خرید اینترنتی


بررسی خرید آنلاین برای دیدن اینکه آیا کاربران خریداری کرده اند و یا اینکه چه چیزی از آنها خریداری کردند و چگونه مصرف کرده اند
 

 • آیا در 3 ماه گذشته خرید اینترنتی انجام داده اید؟
  • بله
  • خیر
  • غیره
 • چه محصولاتی را بیشتر از طریق اینترنت خریداری کرده اید؟
  • کتاب
  • خدمات مالی( کار بانکی)
  • تجهیزات کامپیوتر
  • Cd
  • غیره
 • آیا تا بحال پس از خرید اینترنتی فرم ارزیابی پر کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا از طریق ایمیل، خرید خود را انجام داده اید؟
  • بله
  • خیر
 • در هنگام خرید...
  • در حال نت گردی بودم
  • قصد خرید داشتم
  • غیره
 • برای این خرید چقدر هزینه کردید؟
 • آیا بازهم از این خدمات و محصولات استفاده می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا در هنگام خرید مشکلی ایجاد شد؟
  • بله
  • خیر
 • در 12 ماه گذشته چه مقدار هزینه صرف خریدهای اینترنتی کرده اید؟
 • از طریق این سایت در 12 ماه گذشته چند خرید انجام داده اید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • غیره

 

سامانه نظرسنجی ucheck نرم افزاری تحت وب جهت ساخت پرسشنامه رضایت مشتری می باشد که بر میتواند میزان درک مشتریان شما را از خدمات ارائه شده به آن ها اندازه گیری کند. همچنین به شما کمک میکند تا با درک بهتر بازار بهترین تصمیم گیری را داشته باشید. این سیستم ساده ترین راهکار را جهت جمع آوری اطلاعات به شما میدهد. اگر شما یک کارشناس تحقیقات بازار هستید و یا اولین بارتان است که پرسشنامه میسازید ، یوچک به شما فرم های آمده معرفی میکند تا با کمک آنها به اهداف خود برسید. این پرسشنامه های نموته رایگان تمرکز اصلی بر روی خدمات ارائه شده ، تجربه خرید ، عملکرد پرسنل و نیازمندی های مشتری دارد.