ارزیابی بیمه کسب و کار


بیمه نامه شرکت و اندازه گیری رضایت کارکنان
 

 • آیا در حال حاضر تحت پوشش بیمه ی کسب و کار هستید؟
  • بله
  • خیر
 • بیمه ی شما شامل کدامیک از خدمات زیر است؟
  • بیمه ی اموال
  • غرامت کارگران
  • بیمه مسئولیت حرفه ای
  • بیمه وقفه کسب و کار
  • غیره
 • آیا تا بحال بخاطر وقفه ی کسب و کار رنج برده اید؟
  • بله
  • خیر
 • کدام یک از این مسئولیت ها احتمالا بر کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟
  • مسئولیت کلی
  • مسئولیت تولید
  • مسئولیت حرفه ای
  • مسئولیت تبلیغاتی
 • این بیمه، کدامیک از موارد زیر را شامل می شود؟
  •  از دست دادن سرمایه
  •  مخارج اضافی
  •  مکان موقت
  •  تعمیرات
  •  تبعیت کشور
 • آیا از بیمه های کسب و کار شکایتی داشته اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا تمایلی به تغییر بیمه ی کسب و کار خود دارید؟
  • بله
  • خیر

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید