بررسی بیمه آتش سوزی


بررسی بیمه آتش سوزی برای تعیین صاحبان دارایی ها، موارد مربوط به آتش سوزی، تلفات و ادعاهای قبلی
 

 • آیا بیمه ی خانه شامل ...

بررسی بیمه آتش سوزی


بررسی بیمه آتش سوزی برای تعیین صاحبان دارایی ها، موارد مربوط به آتش سوزی، تلفات و ادعاهای قبلی
 

 • آیا بیمه ی خانه شامل بیمه ی آتش سوزی می شود؟
  • بله
  • خیر
  • بیمه ی آتش سوزی جداگانه دارم
 • آیا تا بحال بر اثر آتش سوزی به شما خسارتی وارد شده است؟
  • بله
  • خیر
 • اگر آسیبی دیده اید، آیا پر کردن فرم درخواست برای بیمه آسان بود؟
  • بسیار آسان
  • آسان
  • نظری ندارم
  • دشوار
  • بسیار دشوار
 • بجز خانه کدام مورد جزو بیمه ی آتش سوزی است؟
  • ساختمان های اطراف
  • اموال شخصی
  • غیره
 • آیا بیمه ی خود را متناسب با بهای منزلتان انتخاب می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر بیمه ی آتش سوزی ندارید علت چیست؟
  • نیازی ندارم
  • از پس هزینه ها برنمی آیم
  • بیمه ی منزل دارم
  • غیره

 

بررسی بیمه سیل و طوفان


بررسی بیمه سیلاب برای دارندگان سند
 

 • آیا منطقه ی شما سیل خیز است؟
  • بله
  • خیر
  ...

بررسی بیمه سیل و طوفان


بررسی بیمه سیلاب برای دارندگان سند
 

 • آیا منطقه ی شما سیل خیز است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا بیمه ی سیل و طوفان دارید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا تا بحال بر اثر سیل به شما خسارتی وارد شده است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا اخیرا درخواستی در مورد این بیمه داشته اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا بیمه ی شما خسارتها را پوشش داده است؟
  • بله
  • خیر

 

ارزیابی عامل بیمه


بررسی ارزیابی عامل بیمه برای رضایت مشتری
 

 • تا چه حد از کار با نماینده ی فعلی بیمه راضی هستید؟
  • بس ...

ارزیابی عامل بیمه


بررسی ارزیابی عامل بیمه برای رضایت مشتری
 

 • تا چه حد از کار با نماینده ی فعلی بیمه راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • نماینده ی بیمه پاسخگو و مسئولیت پذیر بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نماینده بیمه بسیار آگاه و مفید بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پیشنهادات متناسب با خواسته های من بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بخش خدمات مشتریان پاسخگوی نیاز من بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من نماینده ی بیمه ی خود را به دیگران نیز توصیه می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نماینده ی بیمه را چگونه پیدا کردید؟
  • اینترنت
  • رسانه ها
  • تبلیغات
  • نمایندگی بیمه
  • توصیه دیگران
  • غیره
 • آیا باز هم با این نماینده کار را ادامه می دهید؟
  • بله
  • خیر

 

ارزیابی رضایت بیمه


رضایت مشتری براساس ادعای بیمه شامل خودرو، خانه و زندگی است
 

ارزیابی رضایت بیمه


رضایت مشتری براساس ادعای بیمه شامل خودرو، خانه و زندگی است
 

 • اخیرا چه نوع مطالبه ای از بیمه داشته اید؟
  • تصادف خودرو
  • آسیب اموال
  • بدهی کسب و کار
  • مطالبه ی کلی
  • بیمه ی عمر
 • مطالبه ی خود را چطور به شرکت بیمه ارائه دادید؟
  • تماس تلفنی
  • حضوری
  • فکس
  • نامه
  • تلفن به نماینده بیمه
 • چه مدت طول کشید تا به مطالبه ی شما پاسخ داده شود؟
  • کمتر از 1 هفته
  • 1-2 هفته
  • 2-4 هفته
  • 1-2 ماه
  • 2-4 ماه
  • بیشتر از 4 ماه
 • کیفیت رسیدگی به درخواست شما چگونه بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • بسیار ضعیف
 • آیا در طول رسیدگی به درخواستتان، روند کار به شما اطلاع رسانی می شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا درخواست شما به موقع و به شکلی کارآمد پاسخ داده شد؟
  • بله
  • خیر
 • آیا کار با نماینده روند پیگیری را سریعتر کرد؟
  • بله
  • خیر
 • گزارش رسیدگی به درخواست به موقع به دست شما رسید.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم

 

ارزیابی بیمه نامه


اقدامات برای رضایت مشتری نسبت به  سیاست بیمه
 

ارزیابی بیمه نامه


اقدامات برای رضایت مشتری نسبت به  سیاست بیمه
 

 • آیا بیمه نامه دارید؟
  • بله
  • خیر
 • از چه نوع بیمه ای استفاده می کنید؟
  • شخصی
  • عمومی
 • چه کسی شما را به گرفتن بیمه نامه تشویق کرد؟
  • رسانه ها
  • مسئول بیمه
  • دولت
  • دوستان و آشنایان
  • غیره
 • در حال حاضر چند بیمه نامه دارید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • بیشتر از 5
 • نوع بیمه نامه خود را ذکر کنید.
 • اعتبار بیمه نامه ی شما چقدر است؟
  • بیشتر از 5سال
  • بیشتر از 20سال
 • آیا از مزایای بیمه نامه ها استفاده کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است،چندبار استفاده کرده اید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • بیشتر از 3
 • نحوه پرداخت بهای بیمه نامه چگونه است؟
  • ماهیانه
  • هر3 ماه
  • هر 6 ماه
  • سالیانه
 • آیا بیمه نامه ها تابحال بدلیل عدم پرداخت بها، فسخ شده اند؟
  • بله
  • خیر
 • آیا از خدمات بیمه نامه آگاهی دارید؟
  • بله
  • خیر
 • تا به حال چه استفاده ای از خدمات بیمه نامه داشته اید؟

 

ارزیابی بیمه کسب و کار


بیمه نامه شرکت و اندازه گیری رضایت کارکنان
 

 • آیا در حال حاضر تحت پوشش بیمه ی کسب و کار هستید؟
  • بل ...

ارزیابی بیمه کسب و کار


بیمه نامه شرکت و اندازه گیری رضایت کارکنان
 

 • آیا در حال حاضر تحت پوشش بیمه ی کسب و کار هستید؟
  • بله
  • خیر
 • بیمه ی شما شامل کدامیک از خدمات زیر است؟
  • بیمه ی اموال
  • غرامت کارگران
  • بیمه مسئولیت حرفه ای
  • بیمه وقفه کسب و کار
  • غیره
 • آیا تا بحال بخاطر وقفه ی کسب و کار رنج برده اید؟
  • بله
  • خیر
 • کدام یک از این مسئولیت ها احتمالا بر کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟
  • مسئولیت کلی
  • مسئولیت تولید
  • مسئولیت حرفه ای
  • مسئولیت تبلیغاتی
 • این بیمه، کدامیک از موارد زیر را شامل می شود؟
  •  از دست دادن سرمایه
  •  مخارج اضافی
  •  مکان موقت
  •  تعمیرات
  •  تبعیت کشور
 • آیا از بیمه های کسب و کار شکایتی داشته اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا تمایلی به تغییر بیمه ی کسب و کار خود دارید؟
  • بله
  • خیر

 

ارزیابی بیمه خودرو


بررسی بیمه خودرو در مورد پوشش، حق بیمه و رضایت مشتری است
 

 • آیا در حال حاضر بیمه خودرو دارید؟
  • بله ...

ارزیابی بیمه خودرو


بررسی بیمه خودرو در مورد پوشش، حق بیمه و رضایت مشتری است
 

 • آیا در حال حاضر بیمه خودرو دارید؟
  • بله
  • خیر
 • بیمه ی شما شامل کدامیک از موارد زیر است؟
  • شخص ثالث
  • شخص ثالث، آتش سوزی،و سرقت
  • آسیب شخصی
  • بیمه راننده
  • بیمه راننده
 • قیمتِ بیمه ی سالیانه ی خودروی شما چقدر است؟
 • آیا در 12 ماه گذشته بیمه ی خود را تغییر داده اید؟
  • بله
  • خیر
 • دلیل اصلی تغییر بیمه ی خودروتان چیست؟
  • قیمت بالا
  • نارضایتی از نمایندگی
  • خدمات مشتری
  • پوشش بیمه ای بیشتر
  • غیره

 

ارزیابی بیمه سلامت


بررسی بیمه بهداشتی بر اساس پوشش، حق بیمه و سهولت استفاده از آن
 

 • از نظر شما بیمه سلامت تا چه حد اهمیت دارد؟
 • ...

ارزیابی بیمه سلامت


بررسی بیمه بهداشتی بر اساس پوشش، حق بیمه و سهولت استفاده از آن
 

 • از نظر شما بیمه سلامت تا چه حد اهمیت دارد؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • کم
 • آیا در حال حاضر بیمه ی سلامت دارید؟
  • بله
  • خیر
 • چه کسی بیمه ی سلامت شما را پرداخت می کند؟
  • کارفرما
  • دولت
  • خودم
  • غیره
 • بیمه ی شما شامل کدامیک از خدمات زیر است؟
  • ویزیت پزشک
  • زایمان
  • خدمات سلامت روانی
  • اورژانس
  • عمل داخلی و سرپایی
  • غیره
 • استفاده از این بیمه، چه میزان بر کمیت و کیفیت خدمات بیمارستان ها موثر است؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • اگر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستید، لطفا دلیل آن را مشخص کنید:
  • نیازی ندارم
  • هزینه های بیمه بالاست
  • کارفرما هزینه را پرداخت نمی کند
  • تجربه ی بدی در زمینه ی بیمه دارم
  • به بیمه اعتقادی ندارم
  • غیره

 

ارزیابی توجه کارمندان به بیماران


نگرانی کارمند نسبت به رضایت بیمار، ردیابی کارکنان و زمینه های بهبود آن
 

 • بنظرشما در سال اخیر رضایت بیمار در سازمان شما ...

ارزیابی توجه کارمندان به بیماران


نگرانی کارمند نسبت به رضایت بیمار، ردیابی کارکنان و زمینه های بهبود آن
 

 • بنظرشما در سال اخیر رضایت بیمار در سازمان شما چه تغییری کرده است؟
  • به شکل قابل توجهی بهبود یافته
  • تا حدودی بهبود یافته
  • تغییری نکرده
  • تا حدودی پسرفت کرده
  • به شکل قابل توجهی پسرفت کرده
  • اطلاعی ندارم
 • از نظر شما رضایت بیمار تا چه حد برای سازمان شما مهم است؟
  • بسیار مهم
  • مهم
  • تا حدودی مهم
  • اطلاعی ندارم
 • آیا کارمندان و مدیران در شرکت شما برای جلب رضایت مشتری تلاش می کنند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • شرکت شما چه زمانی به رضایت بیماران رسیدگی می کند؟
  • هر روز برای هر بیمار
  • هر ماه
  • 3 ماه 1بار
  • سالی 2 بار
  • سالی 1 بار
  • اطلاعی ندارم
 • چگونه از رضایت بیماران مطلع می شوید؟
  • ارسال پرسشنامه از طریق ایمیل
  • تماس تلفنی
  • این کار توسط یک شرکت بخصوص انجام می شود.
  • صندوق پیشنهادات
  • غیره
 • آیا شرکت شما برای جلب رضایت بیماران برنامه ای را ترتیب داده است؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • بنظر شما کدام بخش به رسیدگی بیشتری نیاز دارد؟
  • بیمارستان
  • پزشکان
  • مدیریت
  • بیمه
  • خانه سالمندان
  • بیماران سرپایی
  • غیره

 

بررسی رضایت بیماران در بیمه درمانی


نگرانی ارائه دهنده خدمات بهداشتی در مورد رضایت بیماران، ردیابی کارکنان و زمینه های بهبود آن
 

 • بنظرشما در سال اخیر رضای ...

بررسی رضایت بیماران در بیمه درمانی


نگرانی ارائه دهنده خدمات بهداشتی در مورد رضایت بیماران، ردیابی کارکنان و زمینه های بهبود آن
 

 • بنظرشما در سال اخیر رضایت بیمار در سازمان شما چه تغییری کرده است؟
  • به شکل قابل توجهی بهبود یافته
  • تا حدودی بهبود یافته
  • تغییری نکرده
  • حدودی پسرفت کرده
  • به شکل قابل توجهی پس رفت کرده
  • اطلاعی ندارم
 • از نظر شما رضایت بیمار تا چه حد برای سازمان شما مهم است؟
  • بسیار مهم
  • مهم
  • تا حدودی مهم
  • اطلاعی ندارم
 • آیا کارمندان و مدیران در شرکت شما برای جلب رضایت مشتری تلاش می کنند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • شرکت شما چه زمانی به رضایت بیماران رسیدگی می کند؟
  • هر روز برای هر بیمار
  • هر ماه
  • 3 ماه 1بار
  • سالی2 بار
  • سالی1بار
  • اطلاعی ندارم
 • چگونه از رضایت بیماران مطلع می شوید؟
  • ارسال پرسشنامه از طریق ایمیل
  • تماس تلفنی
  • این کار توسط یک شرکت بخصوص انجام می شود.
  • صندوق پیشنهادات
  • غیره
 • آیا شرکت شما برای جلب رضایت بیماران برنامه ای را ترتیب داده است؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • بنظر شما کدام بخش به رسیدگی بیشتری نیاز دارد؟
  • بیمارستان
  • پزشکان
  • مدیریت
  • بیمه
  • خانه سالمندان
  • بیماران سرپایی
  • غیره

 

ارزیابی پوشش بیمه درمانی


بررسی کیفیت ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی فعلی کاربران
 

 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
  ...

ارزیابی پوشش بیمه درمانی


بررسی کیفیت ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی فعلی کاربران
 

 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • سطح تحصیلات:
  • دیپلم و کمتر
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکتری
 • وضعیت تاهل:
  • مجرد
  • متاهل
  • غیره ( طلاق گرفته-بیوه)
 • آیا دارای معلولیت خاصی هستید؟
  • بله
  • خیر
 • درآمد ماهیانه شما:
 • آیا پرداخت هزینه های بیمه برای شما دشوار است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا همه اعضای خانواده شما تحت پوشش بیمه درمانی هستند؟
  • بله
  • خیر
 • نداشتن بیمه باعث... می شود.
  • مراجعه نکردن به پزشک
  • کنسل کردن قرار ملاقات با پزشک
  • به تاخیر انداختن مراجعه به پزشک
  • عدم خرید دارو
  • غیره

 

بررسی رضایت بیماران در بیمه درمانی


بررسی کیفیت مراقبت بهداشتی فعلی بیمار
 

 • بنظرشما در سال اخیر رضایت بیمار در سازمان شما چه تغییری کرده است؟
 • ...

بررسی رضایت بیماران در بیمه درمانی


بررسی کیفیت مراقبت بهداشتی فعلی بیمار
 

 • بنظرشما در سال اخیر رضایت بیمار در سازمان شما چه تغییری کرده است؟
  • به شکل قابل توجهی بهبود یافته
  • تا حدودی بهبود یافته
  • تغییری نکرده
  • حدودی پسرفت کرده
  • به شکل قابل توجهی پس رفت کرده
  • اطلاعی ندارم
 • از نظر شما رضایت بیمار تا چه حد برای سازمان شما مهم است؟
  • بسیار مهم
  • مهم
  • تا حدودی مهم
  • اطلاعی ندارم
 • آیا کارمندان و مدیران در شرکت شما برای جلب رضایت مشتری تلاش می کنند؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • شرکت شما چه زمانی به رضایت بیماران رسیدگی می کند؟
  • هر روز برای هر بیمار
  • هر ماه
  • 3 ماه 1بار
  • سالی2 بار
  • سالی1بار
  • اطلاعی ندارم
 • چگونه از رضایت بیماران مطلع می شوید؟
  • ارسال پرسشنامه از طریق ایمیل
  • تماس تلفنی
  • این کار توسط یک شرکت بخصوص انجام می شود.
  • صندوق پیشنهادات
  • غیره
 • آیا شرکت شما برای جلب رضایت بیماران برنامه ای را ترتیب داده است؟
  • بله
  • خیر
  • اطلاعی ندارم
 • بنظر شما کدام بخش به رسیدگی بیشتری نیاز دارد؟
  • بیمارستان
  • پزشکان
  • مدیریت
  • بیمه
  • خانه سالمندان
  • بیماران سرپایی
  • غیره

 

بیمه دامپزشکی


تجربه بیمار در دفتر دامپزشکی، از جمله کیفیت در مراقبت، هزینه ها و احتمال بازگشت دوباره در این فرم بررسی می شود
 

 • نام ح ...

بیمه دامپزشکی


تجربه بیمار در دفتر دامپزشکی، از جمله کیفیت در مراقبت، هزینه ها و احتمال بازگشت دوباره در این فرم بررسی می شود
 

 • نام حیوان خانگی:
 • نوع حیوان خانگی:
 • چگونه از بیمارستان ما مطلع شدید؟
  • دامپزشک
  • اینترنت
  • دوست و آشنا
  • تبلیغات
  • غیره
 • لطفا دلیل مراجعه به بیمارستان را مشخص کنید.
  • معاینه دوره ای
  • موقعیت اورژانسی
  • مریضی حیوان
  • غیره
 • آیا دامپزشک مشکل حیوان شما را فهمید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا دامپزشک وضعیت حیوان شما را به طور شفاف توضیح داد؟
  • بله
  • خیر
  • نظری ندارم
 • تا چه حد از تمیزی و ظاهر بیمارستان راضی بودید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • بسیار کم
 • تا چه حد از هزینه های بیمارستان راضی هستید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • بسیار کم
 • آیا مجددا به بیمارستان ما مراجعه می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • نظری ندارم
  • احتمالا خیر
  • قطعا خیر
 • آیا این بیمارستان را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر

 

نظرسنجی کیفیت می تواند پاسخ کیفیت شما را دریافت کند، و به نوبه خود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را افزایش یابد. شما می توانید از این الگو برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه مشتری استفاده کنید. اگر قالبهای خدمات مشتری نیازهای شما را برآورده نکند، به طورکامل میتوان سوالات نظرسنجی را سفارشی و اضافه کرد