ارزیابی خدمات هتل برای مهمانان
 

 • لطفا 3 دلیل اصلی انتخاب این هتل را مشخص کنید.
  • می خواستم تجربه ی جدیدی داشته باشم.
  • خدمات هتل بسیار خوب است.
  • تبلیغات هتل را دیدم.
  • محیط هتل را دوست دارم.
  • برخورد کارکنان عالی است.
  • نماینده ی سفر به من پیشنهاد کرد.
  • من اغلب این هتل را انتخاب می کنم.
  • در این هتل مراسم خاصی برگزار می شود.
  • شرکتم این هتل را انتخاب کرده است.
  • تنها هتلی بود که می شد در آن اقامت کرد.
  • دوستان و آشنایان پیشنهاد دادند.
  • هزینه ها عادلانه است.
  • موقعیت هتل مناسب است.
  • در هتل سرگرمی های خوبی وجود دارد.
  • غیره
 • میزان اهمیت موارد زیر را مشخص کنید.
 • استقبال خوب:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • زمان انتظار برای گرفتن اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • برخورد پذیرش:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • خدمات پس از پذیرش:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجهیزات هتل:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • نظافت و بهداشت اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجهیزات اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • مواد غذایی در اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • با توجه به اقامتتان در هتل، موارد زیر را ارزیابی کنید:
 • استقبال خوب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • زمان انتظار برای گرفتن اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برخورد پذیرش :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خدمات پس از پذیرش :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تجهیزات هتل :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • نظافت و بهداشت اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تجهیزات اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مواد غذایی در اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید