نظرسنجی رستوران / هتل

فرم ارزیابی مهمان


ارزیابی خدمات هتل برای مهمانان
 

 • لطفا 3 دلیل اصلی انتخاب این هتل را مشخص کنید.
  • می خواستم تجربه ی ...

فرم ارزیابی مهمان


ارزیابی خدمات هتل برای مهمانان
 

 • لطفا 3 دلیل اصلی انتخاب این هتل را مشخص کنید.
  • می خواستم تجربه ی جدیدی داشته باشم.
  • خدمات هتل بسیار خوب است.
  • تبلیغات هتل را دیدم.
  • محیط هتل را دوست دارم.
  • برخورد کارکنان عالی است.
  • نماینده ی سفر به من پیشنهاد کرد.
  • من اغلب این هتل را انتخاب می کنم.
  • در این هتل مراسم خاصی برگزار می شود.
  • شرکتم این هتل را انتخاب کرده است.
  • تنها هتلی بود که می شد در آن اقامت کرد.
  • دوستان و آشنایان پیشنهاد دادند.
  • هزینه ها عادلانه است.
  • موقعیت هتل مناسب است.
  • در هتل سرگرمی های خوبی وجود دارد.
  • غیره
 • میزان اهمیت موارد زیر را مشخص کنید.
 • استقبال خوب:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • زمان انتظار برای گرفتن اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • برخورد پذیرش:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • خدمات پس از پذیرش:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجهیزات هتل:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • نظافت و بهداشت اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجهیزات اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • مواد غذایی در اتاق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • با توجه به اقامتتان در هتل، موارد زیر را ارزیابی کنید:
 • استقبال خوب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • زمان انتظار برای گرفتن اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برخورد پذیرش :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خدمات پس از پذیرش :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تجهیزات هتل :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • نظافت و بهداشت اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تجهیزات اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مواد غذایی در اتاق :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

ارزیابی محل اقامت


ارزیابی رفت و آمد ، رضایت و استفاده از تمام امکانات برای مهمانان
 

 • چگونه با خدمات ما آشنا شده اید؟
  • < ...

ارزیابی محل اقامت


ارزیابی رفت و آمد ، رضایت و استفاده از تمام امکانات برای مهمانان
 

 • چگونه با خدمات ما آشنا شده اید؟
  • تجربه قبلی
  • قرار ملاقات
  • اقامت تور
  • توصیه ی خط هواپیمایی
  • دوست و آشنا
  • نماینده ی سفر
  • تبلیغات بیلبورد
  • روزنامه
  • مقاله
  • رادیو
  • مجله
  • غیره
 • از چه طریقی مسافرت کرده اید؟
  • هواپیما
  • خودرو
  • اتوبوس
  • قطار
  • غیره
 • چه زمانی مکان را رزرو کردید؟
  • یک سال قبل از سفر
  • 6-9 ماه قبل از سفر
  • 3-6 ماه قبل از سفر
  • 1-3 ماه قبل از سفر
  • به رزرو از قبل نیازی نداشت.
 • چه کسی مکان اقامت شما را رزرو کرده است؟
  • اعضای خانواده
  • نماینده سفر
  • منشی
  • دوست
  • خودم
  • غیره
 • از نظرشما برای بهبود خدمات باید چه کاری انجام شود؟
 • نام و نام خانوادگی
 • آدرس:
 • شهر:
 • ایمیل:
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.

 

فرم ارزیابی اقامت در هتل


بررسی کردن فرم شامل رضایت مشتری با میز جلو، خدمات مهمان، اتاق مهمان / حمام، خدمات اتاق، رستوران / سالن و...
 

 • لطفا خدم ...

فرم ارزیابی اقامت در هتل


بررسی کردن فرم شامل رضایت مشتری با میز جلو، خدمات مهمان، اتاق مهمان / حمام، خدمات اتاق، رستوران / سالن و...
 

 • لطفا خدمات ما در هتل را ارزیابی کنید.
 • تنوع منو:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارزش خدمات در مقایسه با هزینه ی پرداختی:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت خدمات:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت غذا:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت نوشیدنی ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مهمان نوازی و برخورد خدمه ی هتل:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • محیط هتل:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • جو آرام و راحت:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • دکوراسیون و چینش وسایل و تجهیزات:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • بهداشت و نظافت:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • موقعیت اتاق ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خدمات مربوط به نظافت اتاق ها:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • سیستم های گرمایش و سرمایش داخل اتاق:
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.
 • آدرس ایمیل:

 

فرم ارزیابی فست فود


16 سوال فست فود : ارزیابی کیفیت غذا، خدمات ، پاکیزگی رستوران و رضایت مشتری
 

 • در مورد رستوران فست فودی که از آن خرید کر ...

فرم ارزیابی فست فود


16 سوال فست فود : ارزیابی کیفیت غذا، خدمات ، پاکیزگی رستوران و رضایت مشتری
 

 • در مورد رستوران فست فودی که از آن خرید کرده اید به سوالات زیر پاسخ دهید.
 • کیفیت غذای سرو شده
 • گرمی و تازگی :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تنوع منو :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت غذا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • طعم و مزه ی غذا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • رستوران
 • غذای من طعم، بو و شکل مناسبی داشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • گارسون در هنگام گرفتن سفارش بردبار بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • غذا به خوبی برای من سرو شد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • خواندن منو راحت بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تجهیزات میز از جمله سس، دستمال و غیره کامل بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پیش خدمت خوش برخورد بود و واضح صحبت می کرد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • سرویس دهی به من عالی بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • هزینه ی غذا در مقایسه با کیفیت آن، عالی بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • کیفیت غذا بی نظیر بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • کیفیت نوشیدنی عالی بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، لطفا ذکر کنید.
 • در صورت تمایل آدرس ایمیل خورد را وارد نمایید:

 

فرم ارزیابی رستوران


از رستوران های زنجیره ای در مورد لابی، منطقه ، سرور غذا و پیشنهادات پرسیده می شود
از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، سپاس ...

فرم ارزیابی رستوران


از رستوران های زنجیره ای در مورد لابی، منطقه ، سرور غذا و پیشنهادات پرسیده می شود
از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، سپاسگزاریم!

 • چه میزان برای صرف غذا به رستوران می روید؟
  • روزانه
  • هفتگی
  • ماهانه
  • غیره
 • در مورد خدمتکار به سوالات پاسخ دهید.
 • هر زمان که به او نیاز داشتید در دسترس بود؟
  • بله
  • خیر
  • نظری ندارم
 • به سوالات شما به طور کامل پاسخ می داد؟
  • بله
  • خیر
  • نظری ندارم
 • در مورد غذا به سوالات پاسخ دهید.
 • طعم غذا چگونه بود؟
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • گرمی غذا چگونه بود؟(دما)
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • هزینه ی غذا در مقایسه با کیفیت چگونه بود؟
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • در مورد رستوران به سوالات پاسخ دهید.
 • نظافت و بهداشت:
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • نورپردازی محیط:
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • موسیقی :
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • راحتی و آرامش محیطی :
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.

با تشکر از شما

ارزیابی رستوران غذاخوری

استفاده از فرم نظرسنجی در رستوران های زنجیره ای


از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، سپاسگزاریم!

 • چه میزان برای صرف غذا به رستوران می روی ...

ارزیابی رستوران غذاخوری

استفاده از فرم نظرسنجی در رستوران های زنجیره ای


از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، سپاسگزاریم!

 • چه میزان برای صرف غذا به رستوران می روید؟
  • روزانه
  • هفتگی
  • ماهانه
  • غیره
 • در مورد خدمتکار به سوالات پاسخ دهید.
 • هر زمان که به او نیاز داشتید در دسترس بود؟
  • بله
  • خیر
  • نظری ندارم
 • به سوالات شما به طور کامل پاسخ می داد؟
  • بله
  • خیر
  • نظری ندارم
 • در مورد غذا به سوالات پاسخ دهید.
 • طعم غذا چگونه بود؟
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • گرمی غذا چگونه بود؟(دما)
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • هزینه ی غذا در مقایسه با کیفیت چگونه بود؟
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • در مورد رستوران به سوالات پاسخ دهید.
 • نظافت و بهداشت:
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • نورپردازی محیط:
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • موسیقی :
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • راحتی و آرامش محیطی :
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.

با تشکر از شما

نظرسنجی کیفیت می تواند پاسخ کیفیت شما را دریافت کند، و به نوبه خود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را افزایش یابد. شما می توانید از این الگو برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه مشتری استفاده کنید. اگر قالبهای خدمات مشتری نیازهای شما را برآورده نکند، به طورکامل میتوان سوالات نظرسنجی را سفارشی و اضافه کرد