مقیاس خود سنجی ارتباط اثربخش در سازمان

پرسشنامه آنلاین فرم نظرسنجی مدیریت دانش یک ابزار استراتژیک است که به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا به دقت عملکرد و اقدامات مدیریت دانش خود را ارزیابی کرده و بهبودهای لازم را اجرا کنند. این فرم، با ارائه سوالات هوشمندانه در زمینه‌هایی چون اشتراک‌گذاری دانش، ثبات فرهنگ سازمانی، و بهره‌وری اطلاعات، به اعضای سازمان این امکان را می‌دهد تا نظرات خود را درباره عملکرد مدیریت دانش اعلام کنند.

این پرسشنامه به مدیران و تصمیم‌گیران سازمان اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد که به آن‌ها کمک می‌کند تا بهبودهای مدیریت دانش را به صورت هوشمندانه و تحت نظارت مستمر اعمال کنند. با تحلیل نظرات و اطلاعات به دست آمده از این فرم نظرسنجی، می‌توان به بهترین راهکارها برای افزایش قدرت اطلاعاتی سازمان دست یافت و از پتانسیل دانش داخلی بهره‌مند شد. این ارتباط مستقیم با کارکنان، نه‌تنها احساس مشارکت و ارتباط فعّال را ترویج می‌کند، بلکه به سازمان این امکان را می‌دهد تا به گسترش فرهنگ دانشی و ارتقاء مستمر دانش داخلی خود بپردازد.

 


لطفا نمونه پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید.

 • ۱. وجود روابط مناسب بین سرپرست و افراد تحت نظارتش، عامل مؤثری در مبادلۀ صحیح اطلاعات است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۲. اعتقاد سرپرست نسبت به لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر در محیط کار، بیش از روشی که وی برای برقراری ارتباط با دیگران به کار می‌برد، اهمیت دارد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۳. اگر بخواهیم پیام معینی را جداگانه به افراد متعددی منتقل کنیم، ارائه کتبی بهتر از ارائه شفاهی آن است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۴. تعریف کامل ارتباط عبارت است از: ارسال یا انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۵. یکی از اساسی‌ترین وظایف مدیران سطوح بالا آن است که شبکه‌های ارتباطی سازمان را پویا و اثربخش سازند.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۶. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط کتبی همیشه مؤثرتر از روش‌های دیگر و به ویژه مؤثرتر از ارتباط شفاهی است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۷. سکوت شرکت‌کنندگان در جلسۀ مشورتی، نشان‌دهندۀ درک صحیح و رضایت نسبی آنان از تصمیمات متخذه است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۸. اگر یکی از کارکنان هر واحد از سازمان متوجه مطلبی نشود، قطعاً ابهام خود را با طرح سؤال از سرپرست واحد محل کار خود، رفع خواهد کرد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۹. باید کارکنان را از جنبه‌های ناراحت کنندۀ قضایای شغلی و سازمان، مثل جنبه‌های خوب آن، آگاه کرد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۰. تقریباً همۀ کارکنان یک سازمان می‌خواهند بدانند نظر سرپرست مستقیم آنان نسبت به عملکرد شغلی‌شان، چیست.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۱. در مواردی که قصد داریم افراد را نسبت به انجام دادن کاری ترغیب کنیم، روش کتبی بهتر از گفتگوی چهره به چهره است.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۲. وقتی یک پیام به صورت شفاهی میان دو یا چند نفر مبادله می‌شود، معمولاً دخل و تصرفاتی در آن انجام می‌گیرد.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۳. حتی اگر احساس‌های شخصی کارکنان نیز در نظر گرفته نشود، توضیح منطقی سرپرست آنان می‌تواند مورد قبولشان واقع شود.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۴. استفاده از مفاهیم، لغات، اصطلاحات یا فرهنگ وسیع‌تر باعث می‌شود اثربخشی ارتباط برای گیرندگان پیام، کمتر شود.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم
 • ۱۵. یکی از روش‌های مؤثر دلسرد کردن افراد آن است که پیشنهادات مفید آنان را به حساب خود بگذاریم یا به نام خود، تمام کنیم.
  • موافقم
  • نمی‌دانم
  • مخالفم

با تشکر از شما!

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید