ارزیابی پشتیبانی شغلی

پرسشنامه آنلاین ارزیابی پشتیبانی شغلی یک ابزار مؤثر و اساسی در فرآیند بهبود شرایط کاری و رضایت کارکنان است. این پرسشنامه به کارشناسان و مدیران منابع انسانی امکان می‌دهد تا به صورت دقیق و سیستماتیک عملکرد و نقاط قوت و ضعف در حوزه پشتیبانی شغلی را ارزیابی کنند. سوالات متنوع این پرسشنامه، از جمله مواردی مانند تسهیل در دسترسی به منابع کاری، کیفیت پاسخگویی به سوالات و نیازهای کاری، ارتباطات داخلی و خارجی، و همچنین امکانات آموزشی، اطمینان حاصل می‌کند که تمام ابعاد پشتیبانی شغلی مورد بررسی قرار گیرند.

پرسشنامه آنلاین ارزیابی پشتیبانی شغلی از دید کارشناسان، یک ابزار دقیق و تصمیم‌ساز در بهبود ارتباطات داخلی و افزایش بهره‌وری سازمانی است. نتایج این ارزیابی امکان می‌دهد تا بهبودهای لازم در سیاست‌ها و فرآیندهای پشتیبانی شغلی صورت گیرد و نقاط قوت تیم‌های پشتیبانی تقویت شود. از اهمیت این پرسشنامه در ایجاد محیط کاری سالم و افزایش میزان رضایت و مشارکت کارکنان نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد.

 


 

 • در تصمیماتم از من پشتیبانی می شود.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • مدیر بخش من از کارمندان در جهت پیشرفت سازمان استفاده می کند.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • من در تصمیم گیری های شرکت سهیم هستم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • در شغلم به دستاوردهای خوبی رسیده ام.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • کار من تفاوت ایجاد می کند.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • من متوجه اهداف شرکت هستم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • من بعنوان عضوی از گروه ارزشمندم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم
 • در حالت کلی از کار خود راضی هستم.
  • کاملا موافقم
  • موافقم
  • تا حدودی موافقم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی مخالفم
  • کاملا مخالفم

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید