ارزیابی رضایت از کار گروهی

پرسشنامه آنلاین ارزیابی رضایت از کار گروهی ابزاری جامع و کارآمد است که به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا عملکرد و کیفیت کار گروهی خود را با نظرات و انتظارات اعضای تیم بررسی کنند. این پرسشنامه می‌تواند به اعضا این فرصت را بدهد تا نظرات خود را درباره ارتباطات داخل گروه، توانمندی در حل مسائل، و هماهنگی در کار گروهی به اشتراک بگذارند. از سوی دیگر، به مدیران این امکان را می‌دهد تا با تجزیه و تحلیل دقیق این بازخوردها، نقاط قوت و ضعف در فرآیند کار گروهی خود را تشخیص دهند و اقدامات بهبودی را پیاده‌سازی کنند.

پرسشنامه آنلاین ارزیابی رضایت از کار گروهی می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا فرآیندهای ارتباطی و همکاری گروهی را بهبود بخشند و احساس رضایت و تعلق به گروه را تقویت کنند. این ابزار با ارزیابی عناصری نظیر توزیع وظایف، ارتباط با همکاران، و سطح تعهد اعضای گروه، به سازمان این امکان را می‌دهد تا به دقت نقاط بهبودی را در محیط کار گروهی خود شناسایی کرده و در جهت بهبود کیفیت همکاری و افزایش توانمندی گروهی اقدام کند.

 


 

 • بخش من به تقویت کار گروهی کمک می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اعضای تیم برای تصمیم گیری های خود پاسخگو هستند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • وظایف منصفانه تقسیم شده است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • تلاش می شود تا از نظرات همه ی کارمندان استفاده شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • ارتباط خوبی بین بخش من و بخش های دیگر وجود دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بخش من به اندازه ی کافی از فعالیت بخش های دیگر مطلع است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از روحیه ی کار گروهی در بخش خودم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید