پرسشنامه آنلاین ارزیابی نظارت ابزاری حیاتی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا سطح کیفیت و کارایی فرآیندهای نظارت خود را ارتقاء دهند. این پرسشنامه می‌تواند نظرات و بازخوردهای اعضای تیم درباره اثربخشی نظارت را جمع‌آوری کرده و به مدیران این امکان را بدهد که نقاط قوت و ضعف در فرآیند نظارت خود را شناسایی کرده و اقدامات بهبودی را در این زمینه اعمال کنند.

پرسشنامه آنلاین ارزیابی نظارت به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا به دقت و به‌صورت مداوم اثربخشی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظارتی خود را ارزیابی کنند. با درخواست نظرات از افراد تحت نظر و مستقیماً درگیر در فعالیت‌های نظارتی، این ابزار می‌تواند به بهبود فرآیندهای نظارت و ارتقاء توانمندی‌های نظارتی کمک کند. از طرف دیگر، با ارزیابی تأثیر و اثربخشی نظارت در داخل سازمان، می‌توان به بهبود امنیت و کنترل داخلی پرداخت و اطمینان حاصل کرد که فعالیت‌های نظارتی با هدف ارتقاء عملکرد سازمان به‌طور کامل اجرا می‌شوند.

 


 

 • سرپرست من بی طرفانه قضاوت می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من به من کمک می کند تا عملکرد خود را بهبود ببخشم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من مسئولیت هایش را بخوبی انجام می دهد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من، من را راهنمایی می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من همیشه در دسترس است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست، من را بخاطر کار خوبم تشویق می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کار من منصفانه ارزیابی می شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من منظورم را می فهمد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی از سرپرستم راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید