فرم نظرسنجی سوالات مصاحبه شده(کوتاه)


خروج ازسوالات مصاحبه به شما کمک می کند تا حداکثر بینش را از طریق بازخورد کارکنان موجود دریافت کنید. قالب نظرسنجی با شخصی سازی کامل نام تجاری کاملا قابل تنظیم است
 

 • لطفا در هر مورد میزان رضایت خود را مشخص کنید.
 • وظایف کاری:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • برنامه های آموزشی و پیشرفته:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • فرصت های پیشرفت:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • حقوق دریافتی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • برنامه های فوق برنامه:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • شرایط کاری:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • ساعات کاری:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • روابط با همکاران:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • ناظران:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • میزان رضایت کلی از کار:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • ناراضی
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • دپارتمان:
 • دلیل ترک شغل:
  • مزایا
  • فرصت شغلی بهتر
  • دلایل خانوادگی
  • مسافرت کاری
  • حقوق
  • دلایل شخصی
  • تغییر منزل
  • بازگشت به تحصیل
  • ناظران
  • روابط کای
  • سلامتی

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید