پرسشنامه‌های آنلاین مدل ارزیابی سازمانی ابزاری بسیار مؤثر برای سنجش عملکرد و بهبود عملکرد یک سازمان به شمار می‌آید. این پرسشنامه‌ها به اعضای سازمان، از جمله مدیران، کارمندان و سایر ذینفعان این امکان را می‌دهند که نظرات خود را درباره عناصر مختلف سازمانی مانند ساختار، فرآیندها، منابع انسانی، و فناوری به اشتراک بگذارند. در بخش اول پرسشنامه، مشارکت‌کنندگان به ارائه نظرات خود در مورد نقاط قوت و ضعف سازمان، موانع عملکرد و پیشنهادات بهبودی در این زمینه‌ها دعوت می‌شوند. این بازخوردها به مدیران کمک می‌کنند تا به یک دید جامع از عملکرد سازمانی دست یابند و برنامه‌های بهبود را اجرایی کنند.

در بخش دوم پرسشنامه، ابعاد مختلف عملکرد سازمانی مانند اثربخشی فرآیندها، انگیزه کارکنان و سطح رضایت کارمندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این پرسشنامه‌ها از ابزارهای استاندارد برای اندازه‌گیری و مقایسه عملکرد در طول زمان استفاده می‌کنند و به سازمان اطلاعاتی ارائه می‌دهند تا بتواند راهبردها و تصمیم‌گیری‌هایش را بر اساس داده‌های موثق بهبود دهد و به سمت بهتر شدن و توسعه پیش برود.

 


 

 • رتبه بندی رضایت بیمار در بیمارستان شما در سالهای اخیر چه تغییری کرده است؟
  • بصورت قابل توجهی بهبودیافته
  • تقریبا بهبود یافته
  • ثابت مانده
  • تقریبا کاهش یافته
  • بصورت قابل توجهی کاهش یافته
  • نمی دانم
 • رضایت بیمار تا چه حد در بیمارستان شما اهمیت دارد؟
  • در اولویت است
  • کمی در اولویت است
  • کمترین ارجحیت را دارد
  • نمی دانم
 • بیمارستان شما چند مرتبه برای بررسی رضایت بیمار ارزیابی انجام داده است؟
  • هرروز و برای هر مشتری
  • ماهی یکبار یا بیشتر
  • سالی 4 بار
  • سالی 2 بار
  • سالی یک بار یا کمتر
  • هرگز
 • از کدامیک از ابزارها برای ارزیابی استفاده می کنید؟
  • پرسشنامه های ارسال شده از طریق ایمیل
  • تلفن
  • یک شرکت برای ارزیابی این مورد بکار گرفته شد
  • جعبه های پیشنهاد قرار داده شده در محصولات
  • غیره
 • آیا بیمارستان شما برنامه ای را در جهت بهبود رضایت بیمار در سالهای اخیر بکار گرفته است؟
  • بله
  • خیر
  • نمی دانم
 • از نظر شما، کدام بخش از صنعت مراقبت بهداشتی به بهبود بیشتری در جهت رضایت بیمار نیاز دارد؟
  • بیمارستان ها
  • پزشکان
  • برنامه های مدیریت مراقبتی
  • بیمه کنندگان
  • خانه سالمندان
  • بخش بیماران سرپایی
  • غیره
 • مهمترین دلیل بهبود رضایت مشتری دربیمارستان شما چیست؟
  • ترس از دست دادن بیماران و شکست از رقبا
  • ترس از دست دادن قرارداد کارفرما
  • ترس از افزایش مقرره
  • ترس آسیب به شهرت شرکت
  • غیره
 • از نظر شما، آیا رضایت بیماراثر مستقیمی بر عملکرد بیمارستان دارد؟
  • بله
  • خیر
  • نمیدانم

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید