پرسشنامه آنلاین ارزیابی سرپرست یک ابزار بسیار ارزشمند در بهبود کارایی و رهبری سرپرستان در محیط‌های کاری است. این پرسشنامه با وجود سوالات متنوع در زمینه‌هایی نظیر مدیریت تیم، ارتباطات، تصمیم‌گیری و حل مسائل، به کارکنان این امکان را می‌دهد تا به یک ارزیابی جامع از عملکرد سرپرستان بپردازند. این اطلاعات به مدیران منابع انسانی و مدیران سازمانی این امکان را می‌دهد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف‌های سرپرستان، برنامه‌های ارتقاء و آموزشی را تدوین و بهبود کارکردهای رهبری را افزایش دهند.

پرسشنامه آنلاین ارزیابی سرپرست نه تنها به مدیران این امکان را می‌دهد تا نظارت دقیقتری بر عملکرد سرپرستان داشته باشند بلکه باعث می‌شود تا سرپرستان خود با نظرات و بازخوردهای مستقیم کارکنان، به بهبود خود کار کنند و بهترین سیاست‌ها و راهبردها را برای رسیدن به هدف‌های سازمانی خود اتخاذ کنند. این ابزار ارتباطی باعث تقویت روابط سازمانی و افزایش کیفیت محیط کاری می‌شود و در نهایت به بهبود عملکرد سازمان به صورت کلی منجر می‌شود.

 


 

 • سرپرست من نسبت به کار من آگاه است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من برای رسیدگی به وضعیت من وقت می گذارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من ، من را راهنمایی می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من از من انتظارات معقولی دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من علاقه مند به پیشرفت من است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • سرپرست من هرجا که لازم است من را آموزش می دهد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • در حالت کلی تا چه حد از شرکتی که در آن کار می کنید راضی هستید؟
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • رتبه بندی کنید:
 • نحوه تعریف شغل:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان حقوق:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • ارائه اطلاعات لازم برای پیشرفت:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان مزایای سلامتی:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • میزان مزایای بازنشستگی:
  • بسیار ناراضی
  • ناراضی
  • نظری ندارم
  • راضی
  • بسیار راضی
 • چه مدت است که برای این شرکت کار می کنید؟
  • کمتر از 6 ماه
  • 6 ماه تا یک سال
  • 1-2 سال
  • 3-5 سال
  • بیشتر از 5 سال

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید