ارزیابی استاد دانشگاه


ارزیابی استادان در دانشگاه  در هر ترم جدید
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • نام استاد:
 • نام درسی که توسط این استاد تدریس شد:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • مقطع تحصیلی:
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • تجربه ی خود با این استاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • استاد خود را ارزیابی کنید.
 • کیفیت روش های آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت برنامه ی آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فعالیت های تحقیقاتی در رابطه با درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فرصت های تمرینی در این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روش های امتحانی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت تجهیزات و مواد آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی تحصیلی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی کاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روابط بین دانشجو و استاد:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت منابع مطالعاتی این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مدیریت کلاس درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برای بهبود عملکرد استاد چه پیشنهادی دارید؟

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید