ارزیابی استاد دانشگاه

پرسشنامه آنلاین ارزیابی استاد دانشگاه یک ابزار حیاتی است که به دانشجویان امکان می‌دهد تا نظرات و تجربیات خود را درباره عملکرد استادان ارائه دهند. این ارزیابی به منظور ارتقاء کیفیت تدریس و بهبود عملکرد اساتید طراحی شده است. دانشجویان می‌توانند از این پرسشنامه برای ارائه بازخورد در مورد مواردی از جمله روش‌های تدریس، تعامل استاد با دانشجویان، رعایت اصول اخلاقی، و ارتباط استاد با محتوای درس استفاده کنند. این ارزیابی همچنین به مدیران دانشگاه اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهد تا در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد بهبودهای لازم در سطح آموزشی دانشگاه نقش داشته باشد.

با اجرای این پرسشنامه آنلاین، دانشجویان می‌توانند به دقت نقاط قوت و ضعف استادان را ارزیابی کنند و با انتقادات و پیشنهادات سازنده به بهبود کلاس‌ها و فرایند یادگیری در دانشگاه کمک کنند. استفاده از این ارزیابی در جهت بهبود ارتباط دانشجویان با استادان و افزایش کیفیت آموزش تاثیر مستقیمی در تجربه تحصیلی دانشجوها خواهد داشت. این ابزار ارزیابی به عنوان یک وسیله ارتقاء تدریس و ارائه خدمات آموزشی در دانشگاه‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند.

 


 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • نام استاد:
 • نام درسی که توسط این استاد تدریس شد:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • مقطع تحصیلی:
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • تجربه ی خود با این استاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • استاد خود را ارزیابی کنید.
 • کیفیت روش های آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت برنامه ی آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فعالیت های تحقیقاتی در رابطه با درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فرصت های تمرینی در این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روش های امتحانی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت تجهیزات و مواد آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی تحصیلی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی کاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روابط بین دانشجو و استاد:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت منابع مطالعاتی این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مدیریت کلاس درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برای بهبود عملکرد استاد چه پیشنهادی دارید؟

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید