نظرسنجی دانشگاه

ارزیابی فارغ التحصیلی

اطلاعات خروجی از نظرسنجی برای فارغ التحصیلان دانشگاه


 

 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • زمان فارغ التحصیلی ...

ارزیابی فارغ التحصیلی

اطلاعات خروجی از نظرسنجی برای فارغ التحصیلان دانشگاه


 

 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • زمان فارغ التحصیلی:
  • بهار
  • تابستان
  • پاییز
  • زمستان
 • سال فارغ التحصیلی:
 • رشته ی فارغ التحصیلی:
 • معدل فارغ التحصیلی:
 • برنامه ی شما بعد از فارغ التحصیلی چیست؟
  • ادامه تحصیل
  • استخدام دولت
  • کسب و کار صنعتی
  • کسب و کار خانوادگی
  • غیره

ارزیابی اتمام از دانشگاه


اطلاعات خروجی از نظرسنجی برای فارغ التحصیلان دانشگاه
 

ارزیابی اتمام از دانشگاه


اطلاعات خروجی از نظرسنجی برای فارغ التحصیلان دانشگاه
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • مقطع تحصیلی:
  • دانشجوی دیپلم
  • دانشجوی فوق دیپلم
  • دانشجوی لیسانس
  • دانشجوی فوق لیسانس
  • فارغ التحصیل
  • غیره
 • جنسیت :
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • کیفیت درس های ارائه شده برای شما در مقایسه با موارد زیر در زندگی آینده تان را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • آمادگی برای زندگی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • رقابت در رشته ی تحصیلی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های فکری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط نوشتاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط شفاهی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های رهبری و مدیریت:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت درک مسائل روز دنیا:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت بکارگیری علم نظری در کارهای عملی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • در حال حاظر وضعیت محل زندگی شما چگونه است؟
  • با والدینم زندگی می کنم
  • در خوابگاه زندگی می کنم
  • تنها زندگی می کنم
  • غیره
 • برنامه ی شما برای محل سکونتتان در آینده چیست؟
  • با والدینم زندگی کنم
  • در خوابگاه زندگی کنم
  • تنها زندگی کنم
  • غیره

 

ارزیابی حفظ دانشجو در دانشگاه


نظارت بر نگهداری کالج برای درک اینکه چرا یک دانشجو دانشگاه را ترک کرد
هدف از این ارزیابی بررسی بازخورد تجربیات شما و ترک تحصیل در دان ...

ارزیابی حفظ دانشجو در دانشگاه


نظارت بر نگهداری کالج برای درک اینکه چرا یک دانشجو دانشگاه را ترک کرد
هدف از این ارزیابی بررسی بازخورد تجربیات شما و ترک تحصیل در دانشگاهی است که در آن تحصیل می کردید. لطفا زمان خود را برای پرکردن این ارزیابی بگذارید.از شما سپاسگزاریم.

 • نام دانشگاه:
 • رشته:
 • در چه دوره ای تصمیم به ترک تحصیل گرفته اید؟
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • وضعیت دانشجویی شما:
  • اصلی
  • مهمان
  • غیره
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • منابع مالی شما در هنگام ورود به دانشگاه کدامیک از موارد زیر بود؟
  • وام
  • هزینه ی کمک تحصیلی
  • حمایت دولتی
  • حقوق خودم
  • والدین و آشنایان
  • غیره
 • دلیل اصلی شما برای ترک تحصیل در دانشگاه چیست؟
  • مشکلات سلامتی
  • انتقال به شهر دیگر
  • انتقال به دانشگاه دیگر
  • اجبار
 • اگر به اجبار از ادامه ی تحصیل انصراف داده اید دلیل اصلی چه بوده است؟
  • مشکلات سلامتی داشتم.
  • شغل پیدا کردم.
  • قادر به پرداخت مخارج دانشگاه نبودم.
  • ازدواج و یا مشکلات خانوادگی اهداف آموزشی من را تغییر داد.
  • نمی توانستم استرس آن را تحمل کنم.
  • هدفم تغییر کرد.
  • غیره
 • لطفا موارد زیر را با توجه به تجربه خود در دانشگاه رتبه بندی کنید.
 • درس ها برای من دشوار بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • درس ها به شغل من ارتباطی نداشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نحوه ی تدریس ضعیف بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اعضای دانشکده از من حمایتی نمی کردند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نمره هایم راضی کننده نبودند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • زمان کلاس ها با برنامه ی من تداخل داشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • کمک های مالی کافی نبود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • ارزش آموزش در مقایسه با هزینه ی پرداختی منصفانه نبود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • وضعیت کنونی شما چگونه است؟
  • شاغل
  • در حال تحصیل
 • آیا برای ادامه تحصیل در دانشگاه ما برنامه ای دارید؟
  • بله
  • خیر
  • تصمیمی نگرفته ام.

 

ارزیابی وام دانشجویی


نظرسنجی دانشجویان بر اساس برنامه کمک مالی دانشگاهی
این ارزیابی برای بررسی بازخورد دانشجویان در گرفتن وام دانشجویی می باشد.لطفا ارزیاب ...

ارزیابی وام دانشجویی


نظرسنجی دانشجویان بر اساس برنامه کمک مالی دانشگاهی
این ارزیابی برای بررسی بازخورد دانشجویان در گرفتن وام دانشجویی می باشد.لطفا ارزیابی زیر را با دقت پر کنید. از وقتی که می گذارید سپاسگزاریم.

 • نام دانشگاه یا مرکز آموزشی:
 • رشته ی تحصیلی:
 • وضعیت وام دریافتی شما:
  • وام تحصیلی
  • وام خوابگاه
  • وام انجام پروژه
  • وام تغذیه
  • غیره
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • سال تولد:
 • وضعیت شما در مقایسه با وام های دانشجویی چگونه است؟
  • مستقل هستم
  • وابسته هستم
 • درآمد سالیانه ی شما:
 • هزینه ی تحصیل شما چگونه پرداخت می شود؟
  • وام
  • هزینه ی کمک تحصیلی
  • حمایت دولتی
  • حقوق خودم
  • والدین و آشنایان
  • غیره
 • در نظر دارم که در هنگام تحصیل مشغول به کار باشم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در نظر دارم که زودتر از موعد فارغ التحصیل شوم
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در نظر دارم که بدلیل مسائل مالی به دانشگاه دیگری منتقل شوم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در نظر دارم که وام بگیرم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • برنامه ی مالی خوبی دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بنظر شما مبلغ وام شما در زمان فارغ التحصیلی بطور میانگین چقدر است؟
 • از نظر خودتان تا چند سال قادر به پرداخت قسط وام هستید؟
 • برنامه ی شما برای دوسال آینده چیست؟
  • ادامه تحصیل
  • کار
  • ازدواج
  • مرخصی برای کسب مهارت
  • نمی دانم
  • غیره

 

ارزیابی خروج از دانشگاه


نظرسنجی از دانشگاه برای درک تجربه دانشجوی و برنامه های حرفه ای
 

 • وضعیت اشتغال:
  • یک شغل را پذیرفته ...

ارزیابی خروج از دانشگاه


نظرسنجی از دانشگاه برای درک تجربه دانشجوی و برنامه های حرفه ای
 

 • وضعیت اشتغال:
  • یک شغل را پذیرفته ام
  • شغلی ندارم و در حال جستجو هستم.
  • به دنبال شغل نیستم.
  • غیره
 • حقوق پایه:
 • مزایا:
 • مدرک شما:
  • دانشجوی سیستم های اطلاعات
  • دانشجوی حسابداری
  • دانشجوی بازاریابی
  • دانشجوی امور مالی
  • دانشجوی کسب و کار بین المللی
  • فوق لیسانس امور مالی
  • فوق لیسانس باریابی
  • غیره
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید لطفا ذکر کنید.

 

ارزیابی استاد دانشگاه


ارزیابی استادان در دانشگاه  در هر ترم جدید
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • نام استاد:
 • نام ...

ارزیابی استاد دانشگاه


ارزیابی استادان در دانشگاه  در هر ترم جدید
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • نام استاد:
 • نام درسی که توسط این استاد تدریس شد:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • مقطع تحصیلی:
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • تجربه ی خود با این استاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • استاد خود را ارزیابی کنید.
 • کیفیت روش های آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت برنامه ی آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فعالیت های تحقیقاتی در رابطه با درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فرصت های تمرینی در این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روش های امتحانی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت تجهیزات و مواد آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی تحصیلی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره ی کاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت روابط بین دانشجو و استاد:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت منابع مطالعاتی این درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مدیریت کلاس درس:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برای بهبود عملکرد استاد چه پیشنهادی دارید؟

 

ارزیابی تجربه دانشجویی


بازبینی مبتنی بر تجربه کلی دانش آموزان
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • طول دوره ی تحصیل:
 • ...

ارزیابی تجربه دانشجویی


بازبینی مبتنی بر تجربه کلی دانش آموزان
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • طول دوره ی تحصیل:
  • 2 سال
  • 4 سال
  • غیره
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • در کل کیفیت تجربه ی دانشجویی چگونه است؟
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • موارد زیر را در محیط دانشگاه ارزیابی کنید.
 • کیفیت پرسنل آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت برنامه ی آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت تجهیزات آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مشاوره:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت دانشجویان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت فرصت های آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت محوطه ی دانشگاه:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت هزینه ها در مقایسه با خدمات:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظاهر کلی ساختمان های دانشگاه:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت کلاس ها و آزمایشگاه ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت کتابخانه:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت خوابگاه ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت غذا:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت حمل و نقل:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • امنیت:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • اگر در مورد موارد بالا نظری دارید ذکر کنید.
 • اثر تجربه ی دانشجویی بر هرکدام از موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • سطح کلی اشتغال:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • آمادگی برای زندگی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • رقابت در رشته ی تحصیلی تان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های فکری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط نوشتاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط شفاهی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های رهبری و مدیریت:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت درک مسائل روز دنیا:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت بکارگیری علم نظری در کارهای عملی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برنامه ی شما بعد از فارغ التحصیلی چیست؟
  • ادامه تحصیل در همین رشته
  • ادامه تحصیل در رشته ی دیگر
  • کار و تحصیل
  • کار
  • برای مدتی کوتاه بیکار
  • غیره
 • آیا دانشگاه ما را به دیگرن نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا برنامه های آموزشی ما را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر

 

ارزیابی استرس دانشجویان


بررسی استرس دانشجویان و کمک به آنها در مقابله با استرس
این یک ارزیابی درمورد میزان استرس در دانشجویان است. آگاهی از میزان استرس دانشج ...

ارزیابی استرس دانشجویان


بررسی استرس دانشجویان و کمک به آنها در مقابله با استرس
این یک ارزیابی درمورد میزان استرس در دانشجویان است. آگاهی از میزان استرس دانشجویان به ما کمک می کند تا راهی برای مقابله با آن پیدا کنیم.این ارزیابی حدودا 20 دقیقه از وقت شما را می گیرد. لطفا چند لحظه ای را برای پاسخ به هر یک از سؤالات وقت بگذارید و سعی کنید تا حد ممکن صادق باشید. از وقتی که میگذارید سپاسگزاریم.

 • نام آموزشگاه یا دانشگاه:
 • دوره ی تحصیلی:
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
  • غیره
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • در طول سال تحصیلی تا چه حد استرس دارید؟
 • سطح استرس:
  • 1- اصلا استرس ندارم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10- خیلی استرس دارم
 • علل اصلی استرس در زندگی شما چیست؟
  • مسائل درسی
  • مسائل مالی
  • مسائل خانوادگی
  • مسائل دوستی و رفاقت
  • مسائل کاری
  • مسائل سلامتی
  • مسائل ورزشی
  • غیره
 • معمولا چطور استرس را تجربه می کنید؟ لطفا در قالب جملات حالت فیزیکی و روانی خود را در هنگام استرس توضیح دهید.
 • تاثیر اخلاقی و رفتاری استرس در شما چگونه است؟
  • تغییر در فعالیت ها
  • کاهش کارآمدی
  • دشواری در برقراری ارتباط
  • افزایش شوخ طبعی
  • خشونت و دعوا
  • عدم توانایی برای آرامش و استراحت
  • تغییر در خورد و خوراک
  • تغییر در ساعات خواب
  • گریه
  • تغییر فیزیکی
  • غیره
 • تاثیر روانشناسی و عاطفی استرس در شما چگونه است؟
  • احساس قهرمانانه، بی نظیر و غیر قابل تحمل
  • انکار
  • ترس و عصبانیت
  • نگرانی در مورد امنی خود و دیگران
  • خشونت
  • غمگینی و افسردگی
  • توهم
  • احساس ناامیدی
  • احساس تنهایی
  • بی تفاوتی
  • هیچ یک از موارد بالا
  • غیره
 • تاثیر فیزیکی استرس در شما چگونه است؟
  • افزایش تپش قلب
  • افزایش فشار خون
  • حالت تهوع و شکم درد
  • افزایش یا کاهش اشتها
  • عرق یا احساس سرما
  • گرفتگی عضلات
  • مشکل شنیداری
  • دید تونلی
  • سردرد
  • بغض
  • خستگی و خواب آلودگی
  • شوکه شدن
  • ریزش مو
  • کاهش مقاومت در برابر سرماخوردگی و تب
  • آلرژی و آسم
  • هیچ یک از موارد بالا
  • غیره
 • تاثیر شناختی استرس در شما چگونه است؟
  • مشکلات حافظه/فراموشی
  • تخریب حافظه
  • گیجی
  • کاهش قدرت تفکر و تجزیه تحلیل
  • اشکال در انجام محاسبات
  • اشکال در تمرکز
  • عدم توانایی برای توقف فکر و خیال
  • هیچ یک از موارد بالا
  • غیره
 • روش شما برای از بین بردن استرس چیست؟
  •  خوردن
  •  خوابیدن
  •  نوشیدن
  •  دارو
  •  ورزش
  •  صحبت با دیگران
  •  خرید
  •  بازی های کامپیوتری
  •  موسیقی
  •  هیچ یک از موارد بالا
  •  غیره
 • بنظر خودتان تا چه حد قادر به کنترل استرستان هستید؟
  • 1- اصلا قادر نیستم
  • 2-
  • 3-
  • 4-
  • 5-
  • 6-
  • 7-
  • 8-
  • 9-
  • 10 - توانایی بالایی دارم
 • بنظر شما انجام چه کاری به شما در کاهش استرس کمک می کند؟

 

بررسی دانشگاه برای دانش آموزان


بازخورد دانشجویان ورودی بر اساس تجربیات دبیرستان
 

 • نام دانشگاه:
 • نام دبیرستان:
 • جنسیت:
 • < ...

بررسی دانشگاه برای دانش آموزان


بازخورد دانشجویان ورودی بر اساس تجربیات دبیرستان
 

 • نام دانشگاه:
 • نام دبیرستان:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • بیشتر در کدام رشته تمایل به تحصیل دارید؟
  • هنوز مطمئن نیستم
  • کسب و کار و مدیریت
  • مهندسی و علوم کاربردی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • پزشکی
  • فیزیک و ریاضی
  • علوم اجتماعی
  • غیره
 • 3 دلیل اصلی شما در انتخاب رشته ی تحصیلی چیست؟
  • فرصت هایی برای گسترش مهارت ها
  • علاقه
  • تجربه برای شکل گیری شخصیت
  • کسب درآمد
  • غیره
 • تا چه حد به انجام موارد زیر در حین تحصیل علاقه دارید؟
 • اشتغال:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • انجام کارها و فعالیت های داوطلبانه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • تحصیل در خارج از کشور:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • کار بر روی پروژه ی تحقیقاتی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • کارآموزی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • پیوستن به انجمن های دانشجویی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • کلاس هایی در خارج از دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • تمرینات ورزشی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • برای انجام کدامیک از موارد زیر به حمایت دانشگاه خود نیازمندید؟
  • اخذ واحد درسی
  • موفقیت در دروس
  • پرداخت شهریه
  • مدیریت زمان
  • هم اتاقی خوابگاه

 

ارزیابی امنیت محیط دانشگاه


امنیت دانشگاه برای دانشجویان
سلام،
شما برای شرکت در ارزیابی امنیت محوطه دانشگاه خود دعوت شده اید.هدف از این پرسشنامه بازخوردی در ...

ارزیابی امنیت محیط دانشگاه


امنیت دانشگاه برای دانشجویان
سلام،
شما برای شرکت در ارزیابی امنیت محوطه دانشگاه خود دعوت شده اید.هدف از این پرسشنامه بازخوردی در مورد آخرین تجربه تحصیلی سال تحصیلی شما به عنوان دانشجو در موسسه ما در رابطه با ایمنی است که محیط دانشگاه برای جامعه خود ارائه می دهد.تکمیل این ارزیابی حدود 15 دقیقه طول خواهد کشید.لطفا کمی وقت بگذارید تا هر یک از سوالاتی را که مطرح شده است، منعکس کنید و سعی کنید تا حد ممکن صادق باشید. پاسخ های شما محرمانه باقی خواهند ماند و تنها در یافتن راه هایی برای بهبود ایمنی دانشجویان دانشگاه در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 • نام دانشگاه شما:
 • رشته ی شما:
 • دانشجوی ورودی چه سال هستید:
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
  • غیره
 • محل زندگی و اقامت خود را مشخص کنید:
  • خوابگاهی در داخل دانشگاه
  • بیرون از دانشگاه
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • تا چه حد در داخل محیط دانشگاه احساس امنیت می کنید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • میزان امنیت در هریک از مکان های زیر را ارزیابی کنید.
 • در محوطه ی دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • در پارکینگ دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • داخل ساختمان دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • محوطه ی بیرون دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • اگر در مورد مکان های بالا نظری دارید لطفا ذکر کنید.
 • لطفا اقدامات ایمنی اصلی را که معمولا در محوطه دانشگاه یا در اطراف آن انجام می دهید، را فهرست کنید.
 • لطفا هر گونه نگرانی / انتقادات و پیشنهادات دیگر که شما می خواهید ریاست دانشگاه از آن مطلع شود بیان کنید.(اختیاری)

با تشکر از همکاری شما!

نظرسنجی های علمی هرگز خیلی آسان نبوده. ما شما را با قالب های نظرسنجی رایگان آشنا میکنیم که امکان سفارشی سازی آسان را فراهم می کند. تمام ویژگی های پیچیده در حال حاضر بخشی از مجوز دانشگاهی ما است