ارزیابی حفظ دانشجو در دانشگاه


نظارت بر نگهداری کالج برای درک اینکه چرا یک دانشجو دانشگاه را ترک کرد
هدف از این ارزیابی بررسی بازخورد تجربیات شما و ترک تحصیل در دانشگاهی است که در آن تحصیل می کردید. لطفا زمان خود را برای پرکردن این ارزیابی بگذارید.از شما سپاسگزاریم.

 • نام دانشگاه:
 • رشته:
 • در چه دوره ای تصمیم به ترک تحصیل گرفته اید؟
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • وضعیت دانشجویی شما:
  • اصلی
  • مهمان
  • غیره
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • منابع مالی شما در هنگام ورود به دانشگاه کدامیک از موارد زیر بود؟
  • وام
  • هزینه ی کمک تحصیلی
  • حمایت دولتی
  • حقوق خودم
  • والدین و آشنایان
  • غیره
 • دلیل اصلی شما برای ترک تحصیل در دانشگاه چیست؟
  • مشکلات سلامتی
  • انتقال به شهر دیگر
  • انتقال به دانشگاه دیگر
  • اجبار
 • اگر به اجبار از ادامه ی تحصیل انصراف داده اید دلیل اصلی چه بوده است؟
  • مشکلات سلامتی داشتم.
  • شغل پیدا کردم.
  • قادر به پرداخت مخارج دانشگاه نبودم.
  • ازدواج و یا مشکلات خانوادگی اهداف آموزشی من را تغییر داد.
  • نمی توانستم استرس آن را تحمل کنم.
  • هدفم تغییر کرد.
  • غیره
 • لطفا موارد زیر را با توجه به تجربه خود در دانشگاه رتبه بندی کنید.
 • درس ها برای من دشوار بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • درس ها به شغل من ارتباطی نداشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نحوه ی تدریس ضعیف بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اعضای دانشکده از من حمایتی نمی کردند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نمره هایم راضی کننده نبودند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • زمان کلاس ها با برنامه ی من تداخل داشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • کمک های مالی کافی نبود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • ارزش آموزش در مقایسه با هزینه ی پرداختی منصفانه نبود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • وضعیت کنونی شما چگونه است؟
  • شاغل
  • در حال تحصیل
 • آیا برای ادامه تحصیل در دانشگاه ما برنامه ای دارید؟
  • بله
  • خیر
  • تصمیمی نگرفته ام.

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید