ارزیابی دوره دبیرستان


احساسات عمومی دانش آموزان در طول زمان خود در دبیرستان
 

 • نام دبیرستان شما:
 • نوع دبیرستان:
  • نظری
  • کاردانش
  • فنی حرفه ای
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • معدل شما:
  • 19-20
  • 18-19
  • 16-18
  • 15-16
  • 10-15
  • زیر10
 • میزان رضایت خود از هریک از موارد زیر را بیان کنید.
 • روش تدریس:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • روابط معلم و دانش آموز:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجهیزات آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • مشاور مدرسه:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تغذیه:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجهیزات ورزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • سرویس مدرسه و حمل و نقل:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • امنیت:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • برنامه های درسی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • دبیران:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • لطفا اگر دررابطه با موارد بالا نظری دارید ذکر کنید.
 • چه زمانی برای اولین بار راهنمایی هایی درمورد شغل و ادامه تحصیل دریافت کردید؟
  • قبل از دوره ی دبیرستان
  • سال اول دبیرستان
  • سال دوم دبیرستان
  • سال سوم دبیرستان
  • پیش دانشگاهی
  • راهنمایی دریافت نکردم.
 • چه کسی شما را در این مورد راهنمایی کرد؟
  • اعضای خانواده
  • مشاور مدرسه
  • مشاور خارج از مدرسه
  • دبیران
  • غیره
 • بیشترین سطح تحصیلات که برای آن برنامه ریزی کرده اید چیست؟
  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکتری

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید