ارزیابی واحد درسی ورزشی


پرسشنامه‌های آنلاین برای ارزیابی واحد درسی ورزشی به عنوان یک ابزار حیاتی می‌توانند به معلمان و مدیران آموزشی کمک کنند تا عملکرد و کیفیت درس‌های ورزشی را بهبود بخشند. در این پرسشنامه‌ها، می‌توان سوالات متنوعی در مورد محتوای درس، روش‌های آموزشی، تنوع فعالیت‌های ورزشی، ارزیابی دانش‌آموزان، و امکانات تجهیزات ورزشی مطرح کرد. دانش‌آموزان می‌توانند نظرات و تجربیات خود را درباره میزان جذابیت درس، فهم مفاهیم ورزشی، و ارتباط با معلمان به اشتراک بگذارند.

همچنین، پرسشنامه‌های ارزیابی واحد درسی ورزشی می‌توانند به معلمان این امکان را بدهند تا با بازخوردهایی که از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، به روش‌های بهتری برای انتقال مفاهیم و توسعه مهارت‌های ورزشی بپردازند. همچنین، مدیران مدرسه می‌توانند با تجمیع نتایج این پرسشنامه‌ها، بهبودهای لازم در زمینه تجهیزات و امکانات ورزشی را اعمال کنند و سطح رضایت دانش‌آموزان را ارتقاء دهند.

 


ارزیابی زیر در مورد دروس ورزشی ای می باشد که در این ترم در مدرسه اخذ کرده اید.ازشما بخاطر زمانی که برای پاسخگویی به این ارزیابی می گذارید سپاسگزاریم.

 • نام مدرسه:
 • نام مربی ورزشی:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تا چه حد از شرکت در این کلاس ورزشی لذت می برید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • هر یک از موارد زیر را ارزیابی کنید.
 • سطح دشواری فعالیت های فیزیکی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • تنوع فعالیت های فیزیکی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • سطح آموزش به هر دانش آموز:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • وضوح دستورالعمل های تدریس شده توسط مربی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • روش های آموزشی مناسب:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • تجهیزات ورزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • لطفا میزان استحکام بدنی خود را رتبه بندی کنید.
 • هیکل مناسب:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • توانایی انجام تمارین کششی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • انعطاف پذیری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • استقامت بدنی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • آگاهی از تمارین ورزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برای بهبود عملکرد مربی چه توصیه ای می کنید؟

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید