ارزیابی درس زبان انگلیسی

پرسشنامه آنلاین ارزیابی درس زبان انگلیسی یک ابزار موثر برای ارزیابی تأثیرگذاری فرآیند یادگیری در زمینه زبان انگلیسی است. این پرسشنامه با هدف سنجش میزان فهم دانش‌آموزان از مفاهیم زبانی، مهارت‌های گفتاری و نوشتاری، تسلط بر دستور زبان، و توانایی استفاده از زبان در مواقع مختلف طراحی شده است. این ارزیابی نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف زبان انگلیسی را مشخص کرده و به معلمان اطلاعات مفیدی را در خصوص نیازهای آموزشی دانش‌آموزان ارائه می‌دهد.

با توجه به گسترش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان جهانی، این ارزیابی می‌تواند به معلمان کمک کند تا روش‌های بهتری برای انتقال مفاهیم زبانی و تقویت مهارت‌های مختلف دانش‌آموزان را تدوین کنند. از طریق تحلیل دقیق نتایج این ارزیابی، می‌توان به ارتقاء فرآیند آموزش زبان انگلیسی و بهبود توانمندی دانش‌آموزان در ارتباط با زبان انگلیسی کمک کرد. این پرسشنامه همچنین به مسئولین آموزشی اطلاعاتی ارائه می‌دهد تا برنامه‌های توسعه آموزشی را بر اساس نیازهای واقعی دانش‌آموزان تنظیم کنند و به بهبود کیفیت درس‌های زبان انگلیسی در محیط‌های آموزشی کمک کند.

 


ارزیابی زیر در مورد درس زبان انگلیسی می باشد که در این ترم در مدرسه تدریس شده است.ازشما بخاطر زمانی که برای پاسخگویی به این ارزیابی می گذارید سپاسگزاریم.

 • نام مدرسه:
 • نام دبیر زبان انگلیسی:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • نظر کلی شما در مورد این درس چیست؟
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • در مورد درس زبان انگلیسی، هریک از موارد زیر را رتبه بندی کنید.
 • کیفیت آموزش:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مثال ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت مواد آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • میزان کار گروهی دانش آموزان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت تکالیف انجام شده:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • سطح رقابت بین دانش آموزان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • تنوع وسایل آموزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • لطفا تجربه ی کلی خود در مورد کلاس را در یک جمله بیان کنید.
 • لطفا دبیر زبان انگلیسی خود را در هریک از موارد زیر ارزیابی کنید.
 • فن بیان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • سخنرانی مهمان:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • بحث های کلاسی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مطالعه ی فردی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • پروژه ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کار گروهی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • کیفیت امتحانات:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • پروژه های کاربردی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ساعات کار:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برای بهبود عملکرد دبیرزبان انگلیسی چه پیشنهادی می کنید؟
 • برای بهبود روش های تدریس چه پیشنهادی می کنید؟
 • موارد زیر در رابطه با نتایج یادگیری این درس را رتبه بندی کنید.
 • نمرات شما:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های خواندن متن زبان انگلیسی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارتهای نوشتن زبان انگلیسی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارتهای شنیداری زبان انگلیسی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های صحبت کردن به زبان انگلیسی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • یادگیری کلی شما:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید