ارزیابی خشونت در مدارس


احساس دانش آموز نسبت به ایمنی در محوطه مدرسه
این ارزیابی برای درک تجربه ی شما ازخشونت در مدرسه است.لطفا این ارزیابی را با دقت پر کنید.

 • نام مدرسه ی شما:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • مقطع تحصیلی:
 • خشونت در بین دانش آموزان مدرسه ی شما چقدر اتفاق می افتد؟
  • 1 بار در سال یا کمتر
  • بیشتر از 1 بار در سال
  • بیشتر از 1 بار در ماه
  • بیشتر از 1 بار در هفته
  • بسیار زیاد
 • مدرسه ی خود را چگونه توصیف می کنید؟
 • ساختمان مدرسه من تمیز است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بیشتر چیزها در مدرسه ی من تخریب شده است.( پنجره، میز و نیمکت، تخته و غیره)
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مناطق اطراف مدرسه در شب نورپردازی خوبی دارند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مدرسه ی من برای جلوگیری از خشونت تدابیر خوبی اندیشیده است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • معلم ها برای برخورد با خشونت بین دانش آموزان آمادگی لازم را دارند..
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • همه ی ما برای برخورد با اتفاقات خشونت آمیز آموزش دیده ایم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان خشن در مدرسه ی ما زیاد است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تجربه ی خشونت در مدرسه ی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ موارد زیر را مشخص کنید.
 • من در مدرسه احساس امنیت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در راه مدرسه به خانه و برعکس احساس امنیت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان دیگر به من زور می گویند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • به دانش آموزان دیگر زور می گویم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • معلمان یا کارکنان مدرسه من را اذیت می کنند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر دانش آموزی در موقعیت خطرناک باشد من سریعا موضوع را به مدرسه گزارش می دهم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر دانش آموزی در موقعیت خطرناک باشد من به او کمک می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در خانه بدلیل مسائل مربوط به مدرسه تنبیه می شوم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مثالی از خشونت در مدرسه ی خود ذکر کنید.
 • در ترم گذشته چندین بار بدلیل عدم امنیت در مدرسه، در خانه مانده و به مدرسه نرفتید؟
  • هیچوقت
  • 1 یا2 بار
  • 3-5 بار
  • 6-10 بار
  • بیشتر از 1 بار

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید