نظرسنجی مدرسه

ارزیابی خدمات آموزشی


ارزیابی خدمات آموزشی شامل کیفیت خدمات، چگونگی نیاز به ملاقات و بازخوردآن
 

 • میزان رضایت خود را مشخص کنید.
 • تنا ...

ارزیابی خدمات آموزشی


ارزیابی خدمات آموزشی شامل کیفیت خدمات، چگونگی نیاز به ملاقات و بازخوردآن
 

 • میزان رضایت خود را مشخص کنید.
 • تناسب واحد درسی با نیاز من:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • علم و حرفه ی پرسنل آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجهیزات آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کیفیت آموزش:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • بسته های آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • لطفا اگر برای بهبود عملکرد آموزش پیشنهادی دارید با ما درمیان بگذارید.
 • در مورد شرکت ما:
 • شرکت نیازهای من و سازمانم را بخوبی درک کرد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در حالت کلی تا چه حد از رابطه ی خود با شرکت ما راضی هستید؟
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در حالت کلی کیفیت خدمات سازمان ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • در حالت کلی ارزش خدمات ارائه شده در مقایسه با بهای پرداختی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • آیا سازمان ما را به دیگران نیز معرفی می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم

 

ارزیابی مدرسه ی موسیقی


ارزیابی موسیقی دبیرستان بر اساس سطح لذت از شرکت کنندگان
این ارزیابی در مورد جدیدترین اجرای موسیقی است که در آن شرکت داشته اید.پاسخ به ...

ارزیابی مدرسه ی موسیقی


ارزیابی موسیقی دبیرستان بر اساس سطح لذت از شرکت کنندگان
این ارزیابی در مورد جدیدترین اجرای موسیقی است که در آن شرکت داشته اید.پاسخ به سوالات زیر حدود 10تا15 دقیقه از وقت شما را می گیرد. بخاطر زمانی که برای پرکردن این ارزیابی می گذارید از شما سپاسگزاریم.

 • نام مدرسه ی موسیقی:
 • تاریخ برگزاری اجرای موسیقی در مدرسه:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • مقطع تحصیلی:
  • راهنمایی
  • دبیرستان
 • تا چه حد از شرکت در اجرای موسیقی لذت بردید:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • هر یک از موارد زیر را ارزیابی کنید.
 • موسیقی هایی که اجرا شد:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • صدای خواننده ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • خلاقیت در اجرای موسیقی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • ایده ی اجرای موسیقی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • اجرای احساسی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • لباس و ظاهر خواننده ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • هماهنگی گروه موسیقی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • اگر نظری دارید لطفا ذکر کنید.
 • شخصیت مورد علاقه ی شما در اجرا چه کسی بود؟
 • قسمت مورد علاقه ی شما در اجرا کدام قسمت بود؟
 • اگر برای بهبود عملکرد هنرمندان نظری دارید لطفا ذکر کنید.

 

ارزیابی خشونت در مدارس


احساس دانش آموز نسبت به ایمنی در محوطه مدرسه
این ارزیابی برای درک تجربه ی شما ازخشونت در مدرسه است.لطفا این ارزیابی را با دقت پر کنید ...

ارزیابی خشونت در مدارس


احساس دانش آموز نسبت به ایمنی در محوطه مدرسه
این ارزیابی برای درک تجربه ی شما ازخشونت در مدرسه است.لطفا این ارزیابی را با دقت پر کنید.

 • نام مدرسه ی شما:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • مقطع تحصیلی:
 • خشونت در بین دانش آموزان مدرسه ی شما چقدر اتفاق می افتد؟
  • 1 بار در سال یا کمتر
  • بیشتر از 1 بار در سال
  • بیشتر از 1 بار در ماه
  • بیشتر از 1 بار در هفته
  • بسیار زیاد
 • مدرسه ی خود را چگونه توصیف می کنید؟
 • ساختمان مدرسه من تمیز است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بیشتر چیزها در مدرسه ی من تخریب شده است.( پنجره، میز و نیمکت، تخته و غیره)
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مناطق اطراف مدرسه در شب نورپردازی خوبی دارند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مدرسه ی من برای جلوگیری از خشونت تدابیر خوبی اندیشیده است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • معلم ها برای برخورد با خشونت بین دانش آموزان آمادگی لازم را دارند..
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • همه ی ما برای برخورد با اتفاقات خشونت آمیز آموزش دیده ایم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان خشن در مدرسه ی ما زیاد است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تجربه ی خشونت در مدرسه ی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ موارد زیر را مشخص کنید.
 • من در مدرسه احساس امنیت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در راه مدرسه به خانه و برعکس احساس امنیت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان دیگر به من زور می گویند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • به دانش آموزان دیگر زور می گویم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • معلمان یا کارکنان مدرسه من را اذیت می کنند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر دانش آموزی در موقعیت خطرناک باشد من سریعا موضوع را به مدرسه گزارش می دهم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر دانش آموزی در موقعیت خطرناک باشد من به او کمک می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در خانه بدلیل مسائل مربوط به مدرسه تنبیه می شوم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مثالی از خشونت در مدرسه ی خود ذکر کنید.
 • در ترم گذشته چندین بار بدلیل عدم امنیت در مدرسه، در خانه مانده و به مدرسه نرفتید؟
  • هیچوقت
  • 1 یا2 بار
  • 3-5 بار
  • 6-10 بار
  • بیشتر از 1 بار

 

نظرسنجی های علمی هرگز خیلی آسان نبوده. ما شما را با قالب های نظرسنجی رایگان آشنا میکنیم که امکان سفارشی سازی آسان را فراهم می کند. تمام ویژگی های پیچیده در حال حاضر بخشی از مجوز دانشگاهی ما است