7 عامل برای محاسبه حاشیه خطای نظرسنجی آنلاین (همراه با فرمول)

نظرسنجی‌های آنلاین به طور کلی تنها با یک نمونه از یک جمعیت مشخص انجام می‌شوند. این به این معناست که احتمالاً نتیجه قطعاً با "نتیجه واقعی" که در صورت انجام نظرسنجی بر روی تمام افراد جمعیت به دست می‌آید، کاملاً مطابقت نخواهد داشت. برای در نظر گرفتن اختلافات، متخصصان از یک حد خطا استفاده می‌کنند.

حد خطا به تعیین میزان انتظار دیگران نسبت به نتیجه یک نظرسنجی آنلاین نسبت به مقدار واقعی جمعیت کمک می‌کند. در این وبلاگ از یوچک، به اندازه جمعیت، اندازه نمونه، سطح اطمینان و دلیل استفاده همیشه از فرمول حد خطا در نظرسنجی‌ها خواهیم پرداخت.

حاشیه خطای نظرسنجی آنلاین چیست؟

حاشیه خطای نظرسنجی آنلاین افراد را مطلع می‌کند که چه میزان می‌توانند انتظار داشته باشند که نتایج نظرسنجی نظرات جمعیت کل را منعکس کند. این اهمیت دارد چرا که نمونه کوچک استفاده شده برای یک نظرسنجی آنلاین ممکن است همیشه کاملاً نماینده جمعیت بزرگتر نباشد.

حد خطا به عنوان یک تعداد معین امتیاز به صورت مثبت یا منفی بیان می‌شود. به عنوان مثال، یک مثبت یا منفی 4 درصد در سطح پایایی 95 درصد به این معناست که اگر یک نظرسنجی 100 بار انجام شود، نتیجه مورد انتظار باید در 4 درصد از اوقات در دامنه 4 درصدی از مقدار واقعی جمعیت باشد.

فرمول حاشیه خطای نظرسنجی آنلاین چیست؟

فرمول حاشیه خطا یک دامنه از ارقام بالا و پایین از نتایج واقعی یک نظرسنجی آنلاین است. به عنوان مثال، یک پاسخ "بله" 70 درصد با حد خطا 5 درصد به این معناست که بین 65 درصد و 75 درصد از جمعیت عمومی فکر می‌کنند که پاسخ "بله" است.

حالا بیایید به فرمول حد خطا با یک مثال فرضی نگاه کنیم.

بیایید بگوییم شما یک محصول جدید را با یک جمعیت هدف 5,000 تست می‌کنید - این جمعیت کل شماست. حالا شما نمی‌خواهید هزینه نظرسنجی آنلاین را بر روی همه آن‌ها داشته باشید، بنابراین شما 10 درصد از جمعیت کل یا 500 نفر را انتخاب می‌کنید - این اندازه نمونه شماست. برای محاسبه حد خطا در این سناریو، از فرمول زیر استفاده می‌کنید:

E = z σ / 2 / (2√ n)

مراحل محاسبه حاشیه خطای نظرسنجی آنلاین

  1. مقدار واریانس جمعیت (σ) و اندازه نمونه (n) را وارد کنید. آیا نیاز به محاسبه اندازه نمونه دارید؟
  2. جذر مربعی از اندازه نمونه را بگیرید و به اندازه واریانس جمعیت تقسیم کنید.
  3. نتیجه را با اسکور z که بازه اطمینان مورد انتظار شما را مطابقت دارد، ضرب کنید.

تنظیم اندازه نمونه:

اگر حد خطا بسیار بزرگ باشد، نتایج شما ممکن است با توافق عمومی جمعیت کل همخوانی نداشته باشد. در این صورت، شما باید اعداد اندازه نمونه را در ماشین حساب تنظیم کنید تا به یک حد قابل قبول برسید. سپس، تعداد نظرسنجی‌هایی که ارسال می‌کنید را تنظیم کنید. دوباره، حتماً مطالب ما را در مورد نمونه‌گیری نظرسنجی و جمع‌آوری داده بررسی کنید.

7 عامل موثر بر حاشیه خطای نظرسنجی آنلاین

1. سوگیری نمونه‌گیری: 

سوگیری نمونه‌گیری زمانی رخ می‌دهد که جمعیت نمونه به صورت تصادفی انتخاب نشود، که آن بر اعتبار یک نظرسنجی آنلاین تأثیر دارد زیرا جمعیت کل به درستی نمایان نمی‌شود. یک مثال از این موضوع نظرسنجی تلفنی است که در نظر نمی‌گیرد بسیاری از افراد دیگر دیگر دارای تلفن ثابت نیستند یا یک نظرسنجی آنلاین که در نظر نمی‌گیرد افراد بسیار پیر بر روی اینترنت فعال نیستند.

2. سوالات تعصبانه

مجموعه‌ای از سوالات وجود دارد که، با هدف یا بدون هدف، تعصب به یک نظرسنجی وارد می‌کنند و نیاز به حاشیه خطا را الزامی می‌کنند. سه سوال با تعصب رایج عبارتند از:

سوالات راهبردی که با قرار دادن سوالات به گونه‌ای که خوانندگان را به یک پاسخ "صحیح" هدایت می‌کند یا با فراهم کردن گزینه‌های بیشتر در یک طرف سوال مقیاس، تأثیرگذاری می‌کنند.

سوالات که در واقع با ارائه پاسخ‌هایی مانند "قابل اجرا نیست" یا "دیگر"، به افراد مجبور می‌کنند که به یک نحو خاص به سوال پاسخ دهند.

سوالات دوگانه که دو سوال را در یک سوال قرار می‌دهد و باعث می‌شود که افراد نمی‌دانند چگونه به آن پاسخ دهند. به عنوان مثال، سوال "آیا شما از رئیس‌جمهور و تمام سیاست‌های او رضایت دارید" سوال دوگانه است، زیرا فرد ممکن است از رئیس‌جمهور راضی باشد اما از تمام سیاست‌های او راضی نباشد.

3. جلب مشارکت با انگیزه

بعضی افراد به منظور انتخاب شدن در یک نظرسنجی آنلاین اگر انگیزه ­ای به آن­ها داده شود، به دروغ جواب می‌دهند.

4. تأثیرگذاری بر نتایج

گاهی اوقات افراد سعی می‌کنند بر نتیجه یک نظرسنجی تأثیر بگذارند. آن‌ها ممکن است اعلام کنند که برخلاف حزبی که عضو آن هستند رای خواهند داد، با امید به اینکه نتایج به نفع آن حزب باشد و مشتاقانه مطمئن شوند که آن حزب پیروز خواهد شد.

در یک مثال دیگر، آن‌ها ممکن است اعلام کنند که برای یک تلفن جدید بیشتر از 250 دلار هزینه نخواهند کرد (حتی اگر تا 500 دلار هزینه کرده باشند)، با امید به اینکه زمانی که محصول عرضه می‌شود، قیمت آن در محدوده قیمتی مقرون به صرفه‌تر باشد.

5. نیت بد

گاهی اوقات افراد فقط می‌خواهند نتایج یک نظرسنجی آنلاین را به شکل بدی تحریف کنند. آن‌ها ممکن است از شرکت یا حزبی که نظرسنجی را انجام می‌دهد، خوششان نیاید یا از نحوه صورت‌بندی سوالات ناراضی باشند و یا به عنوان یک علیه‌آزار، به طور عمدی سعی کنند که نتایج را خراب کنند.

6. خطا در عدم پاسخ

این اتفاق زمانی می‌افتد که احتمال پاسخ به یک نظرسنجی آنلاین با اینکه چگونه کسی به سوالات پاسخ داده‌است، مرتبط است. به عنوان مثال، در نظرسنجی‌های سیاسی، حامیان یک نامزد عقب‌مانده احتمالاً کمتر به نظرسنجی‌ها پاسخ می‌دهند که باعث تحریف نتایج به نفع سیاستمدار محبوب‌تر می‌شود.

7. پاسخ‌های نادرست

مردم همیشه با راستی در نظرسنجی‌ها پاسخ نمی‌دهند. گاهی اوقات ممکن است در پاسخ به مسائل حساس، پاسخ‌هایی ارائه دهند که اجتماعی مطلوب به نظر بیایند. مسائلی ممکن است شامل روابط نژادی، حقوق LGBT، مالکیت اسلحه و غیره باشند. آن‌ها ممکن است احساس شرم یا خجالت در مورد احساسات واقعی‌شان کنند. ممکن است فکر کنند که به نظر "قدیمی" یا "بی‌ارتباط با جامعه" می‌آیند و به عکس باورهایشان پاسخ دهند.

بطور طبیعی، مردم همچنین اشتباهات صادقانه می‌کنند. این ممکن است زمانی رخ دهد که یک سوال برای پاسخ‌دهنده واضح نباشد. یا ممکن است آن‌ها در شتاب برای تکمیل نظرسنجی با دقت سوالات و پاسخ‌ها را نخوانند.

نتیجه‌گیری

برای در نظر گرفتن تعصب‌ها یا اشتباهات ممکن از سوی ایجاد کننده یا پاسخ‌دهنده نظرسنجی آنلاین، محاسبه حاشیه خطا بسیار مهم است. این به خصوص برای نظرسنجی‌هایی که تصمیم‌گیری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، صحیح است. البته، وقتی که آماده به ایجاد نظرسنجی خود هستید، به یوچک اعتماد کنید. نظرسنجی‌های آنلاین ما به زیبایی طراحی شده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که تصاویر را به نظرسنجی‌ها اضافه کنید. نظرسنجی‌های تصویری به افزایش درگیری و بهبود وضوح سوال و پاسخ ثابت شده‌اند!  

آیا شما در نظرسنجی‌های خود از حاشیه خطا استفاده می‌کنید؟ در بخش نظرات به ما بگویید!

ساخت نظرسنجی آنلاین، فرم یا آزمون خود را اکنون شروع کنید!

سوالات متداول

حاشیه خطا در نظرسنجی آنلاین چیست؟

حد خطا (یا بازه اطمینان) افراد را مطلع می‌کند که چه میزان می‌توانند انتظار داشته باشند که نتایج نظرسنجی نظرات جمعیت کل را منعکس کند.

چگونه می‌توان حاشیه خطا را بیان کرد؟

حاشیه خطا به صورت "بیش یا کم" یک تعداد خاص از امتیازها بیان می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک نظرسنجی نشان دهد که 60 درصد از پاسخ‌دهندگان از یک نامزد راضی هستند، حد خطا ممکن است ± 3 باشد. این به این معناست که مقدار واقعی ممکن است بین 57 تا 63 درصد باشد.

سطح اطمینان در یک نظرسنجی آنلاین چیست؟

سطح اطمینان می‌گوید که اگر همان نظرسنجی 100 بار انجام شود، نتیجه مورد انتظار به تعداد معینی از بارها به‌دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر سطح اطمینان 90 درصد باشد، نتیجه مورد انتظار 90 بار از هر 100 بار به‌دست خواهد آمد.


اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در توئیتر
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در SMS


توسط سامانه یوچک پرسشنامه آنلاین بسازید ، آن را به اشتراک بگذارید و از داده های بدست آمده گزارش گیری کنید.


1000 Characters left