نظرسنجی صدای مشتریان

نظرسنجی تست وفاداری- نسخه جمع آوری منابع

استفاده از پرسشنامه‌های آنلاین در این حوزه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

نظرسنجی تست وفاداری- نسخه جمع آوری منابع

استفاده از پرسشنامه‌های آنلاین در این حوزه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. پرسشنامه‌های آنلاین این امکان را فراهم می‌کنند تا به طور سریع و کارآمد نظرات و بازخوردهای مختلف مشتریان در خصوص تجربه وفاداری خود را جمع‌آوری کرد. این ابزارها به ما اجازه می‌دهند تا به دقت و سرعت بیشتری اطلاعات مورد نیاز را به دست آوریم و با تحلیل دقیق این اطلاعات، راهکارهای بهبود و تقویت تجربه مشتریان را شناسایی کنیم.

در تولید نسخه جمع‌آوری منابع این پرسشنامه، حوصله و زمان مشتریان را کمتر درگیر می‌کنیم و از آنها خواسته می‌شود تا نظرات خود را به راحتی و در هر زمانی که احساس کنند مناسب است، اعلام کنند. این نسخه آسان برای استفاده، بهبود مستقیم در فرآیند جمع‌آوری داده‌ها را به همراه دارد و به ما این امکان را می‌دهد که از داده‌های به دست آمده به بهترین نحو ممکن برای بهبود فرآیندها و خدمات استفاده کنیم.

 


سلام
شما برای اهدا به انجمن خیریه ی .... دعوت شده اید. از چند صد نفر خواسته شده تا این ارزیابی را تکمیل کنند. تقریبا پنج دقیقه طول خواهد کشید. از وقتی که می گذارید متشکریم.

 • من احتمالا کمک به این انجمن خیریه را ادامه خواهم داد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • اگر قرار باشد خیریه ای را انتخاب کنم، مجددا خیریه ی .... را انتخاب می کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • بطور کلی تا چه حد از خیریه ی ... راضی بودید؟
  • بسیار راضی
  • تا حدودی راضی
  • نظری ندارم
  • تا حدودی ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • من علاقه مندم این خیریه را به دیگران معرفی کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • لطفا میزان موافقت خود با جملات زیر را ارزیابی کنید.
 • رابطه ی این خیریه با من خوب بود.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه با صداقت ارتباط برقرار می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه متعهد به راه حل های پیروزی است (از اهدا کنندگان استفاده نمی کند)
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • من به کارکنان خیریه اعتماد دارم.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه بسیار وفادار است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • معتقدم که این خیریه لیاقت وفاداری من را هم دارد.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • در سالهای اخیر وفاداری من به این خیریه بیشتر شده است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه مردم و روابط را پیش از جمع آوری منابع مالی کوتاه مدت قرار می دهد.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • شرایط برای وقف به این خیریه آسان است.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه استاندارد ها را رعایت می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه یک استراتژی برنده دارد (اقتصاد برتر در خدمت اهدا کنندگان آن)
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه افراد برجسته (کارکنان، شرکا و غیره) را جذب و حفظ می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • این خیریه راهکارهای نوآورانه ای را ایجاد می کند که زندگی من را ساده تر می کند.
  • شدیدا موافقم
  • نظری ندارم
  • شدیدا مخالفم
 • چه مدت است که به این خیریه وقف می کنید؟
  • کمتر از یک سال
  • یک یا سه سال
  • سه تا پنج سال
  • پنج تا ده سال
  • بیشتر از ده سال
 • خیریه باید چه کاری انجام دهد تا وفاداری شما به آن افزایش یابد؟

 

ارزیابی پیشنهادات قیمت

نحوه‌ی استفاده از پرسشنامه‌ها در ارزیابی پیشنهادات قیمت یکی از اصولی‌ترین روش‌ها برای بهبود فرآیند تعیین قیمت و جلب رضایت مشتریان است. این پرسشنامه‌ها امکان فهم نیازها و ترجیحات ...

ارزیابی پیشنهادات قیمت

نحوه‌ی استفاده از پرسشنامه‌ها در ارزیابی پیشنهادات قیمت یکی از اصولی‌ترین روش‌ها برای بهبود فرآیند تعیین قیمت و جلب رضایت مشتریان است. این پرسشنامه‌ها امکان فهم نیازها و ترجیحات مشتریان را فراهم می‌آورند و اطمینان حاصل می‌کنند که پیشنهادات قیمت، با انتظارات و اراده‌های آنها هماهنگی دارند. با این اطلاعات در دسترس، می‌توان به عنوان یک سازمان بهبوداتی را در سیاست قیمت‌گذاری خود اعمال کرد و به مشتریان خدماتی با ارزش و منطبق با نیازهایشان ارائه داد.

پرسشنامه آنلاین ارزیابی پیشنهادات قیمت به ما این امکان را می‌دهد که نظرات مشتریان را به صورت سریع و موثر جمع‌آوری کنیم و بر اساس بازخوردها، اقدامات و تغییرات لازم را در سیاست قیمتی خود اجرا کنیم. این ابزار موثر نه تنها در ارتقاء رضایت مشتریان، بلکه در بهبود عملکرد مالی و جلب مزیت رقابتی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند.

 


 

 • در اینجا عباراتی در مورد محصول شرکت وجود دارد. لطفا میزان موافقت خود را برای هر گزاره ثبت کنید.
 • من از کیفیت محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • کیفیت محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از قیمت محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • قیمت محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از اعتبار محصول شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • اعتبار محصول شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از ضمانت برگشت پول در شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • ضمانت برگشت پول برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از تخصص کارکنان شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • تخصص کارکنان شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • من از پاسخگویی سریع کارکنان شرکت راضی هستم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • پاسخگویی سریع کارکنان شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • حالا 3 سوال در مورد ارتباط با شرکت.
 • کارمندان فروش در شرکت صمیمی هستند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • صمیمی بودن کارمندان فروش شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • کارمندان فروش در شرکت تخصص بالایی دارند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • تخصص بالای کارمندان فروش شرکت برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • شرکت نیازهای من را درک می کند.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • درک من و نیازهایم برای من مهم است.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • در حالت کلی تا چه حد از شرکت راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • من تمایل دارم که برای شرکت اشتیاق ایجاد کنم.
  • کاملا مخالفم
  • نظری ندارم
  • کاملا موافقم
 • آیا نظر یا پیشنهادی برای شرکت دارید؟
 • آیا علاقه مند به دریافت خلاصه ای از این ارزیابی هستید؟
  • بله
  • خیر
 • در صورت تمایل، لطفا ایمیل خود را وارد کنید.

 

فرم ارتباط با بخش فروش

پرسشنامه‌های آنلاین مرتبط با فرم ارتباط با بخش فروش ابزاری قدرتمند در جهت بهبود ارتباط و تعامل بین مشتریان و بخش فروش هستند. این پرسشنامه‌ها امکان مستقیم و مؤثر برقراری ارتباط با مشتریان را فراهم می‌آورند و به بخش فروش این امکان را می‌دهند تا نظرات، پیشنهادات، و انتقادات مشتریان را به صورت جدی بپذیرند و به سرعت به آن‌ها پاسخ دهند.

این پرسشنامه‌ها در ارتقاء کیفیت خدمات فروش، شناخت بهتر از نیازها و ترجیحات مشتریان، و ایجاد فرصت‌های جدید برای ارتقاء فعالیت‌های تجاری نقش دارند. همچنین، با جمع‌آوری دقیق و سریع بازخوردهای مشتریان، این پرسشنامه‌ها به بخش فروش این امکان را می‌دهند که به سرعت واکنش نشان دهند و تغییرات لازم را در راستای بهبود مستمر ارتباطات با مشتریان ایجاد کنند.

 


 

 • نام:
 • نام خانوادگی:
 • نام شرکت:
 • آدرس:
 • شهر:
 • کدپستی:
 • شماره تلفن:
 • فکس:
 • ایمیل:
 • آیا در بخش خاصی کار می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • لطفا لیستی از مشتریان خود تهیه کنید.
 • آیا وظایف و شغل دیگری هم دارید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است لطفا توضیح دهید.
 • چطور با این شرکت آشنا شدید؟
 • آیا محصولات شرکت دیگری را نیز در نظر دارید؟
 • سوال، انتقاد، پیشنهاد:

 

نظرسنجی صدای مشتریان