نظرسنجی ارزیابی خدمات

ارزیابی خدمات چندگانه ی مشتری

 


 

 • چگونه با بخش خدمات مشتریان ارتباط برقرار کردید؟
  • ایمیل
  • فکس
  • تلفن
  • وب چت
  • مراجعه ی حض ...

ارزیابی خدمات چندگانه ی مشتری

 


 

 • چگونه با بخش خدمات مشتریان ارتباط برقرار کردید؟
  • ایمیل
  • فکس
  • تلفن
  • وب چت
  • مراجعه ی حضوری
  • غیره
 • اگر از طریق تلفن ارتباط برقرار کردید، سرعت پاسخگویی چطور بود؟
  • فوری
  • کمتر از 30 ثانیه
  • در حدود 1 دقیقه
  • 2-5 دقیقه
  • بیشتر از 5 دقیقه
  • پیغامگیر
  • استفاده نکردم
  • غیره
 • اگر از طریق فکس یا ایمیل ارتباط برقرار کردید، سرعت پاسخگویی چطور بود؟
  • کمتر از2 ساعت
  • 2-6 ساعت
  • 6-12 ساعت
  • یک روز کاری
  • بیشتر از یک روز کاری
  • پاسخ ندادند
  • استفاده نکردم
 • علت برقراری ارتباط با خدمات مشتریان چه بود؟
  • نارضایتی از محصول
  • عدم دریافت محصول
  • عدم توانایی برای سفارش
  • مشکل وب سایت
  • اطلاعات بیشتر در مورد محصول
  • قطع عضویت در سایت
  • غیره
 • در حالت کلی سطح رضایت شما از خدمات دریافتی ما چطور بود؟
  • بشدت راضی
  • بسیار راضی
  • نظری ندارم
  • بسیار ناراضی
  • بشدت ناراضی
 • لطفا اگر نظر یا پیشنهادی برای بهبود کیفیت خدمات دارید، ذکر کنید:

ارزیابی شرکت، محصول و خدمات مشتری


این فرم اطلاعات شرکت، محصول، خدمات به مشتری را نشان میدهد
 

 • تا به حال محصول شرکت را سفارش داده اید؟
  • ...

ارزیابی شرکت، محصول و خدمات مشتری


این فرم اطلاعات شرکت، محصول، خدمات به مشتری را نشان میدهد
 

 • تا به حال محصول شرکت را سفارش داده اید؟
  • بله
  • خیر
 • در حالت کلی شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • بسیار بد
  • مطمئن نیستم
 • تا چه حد از خدمات محصولات شرکت راضی هستید؟
  • بشدت راضی
  • بسیار راضی
  • نظری ندارم
  • بسیار ناراضی
  • بشدت ناراضی
 • آیا این کالا را به آشنایان توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم
 • اگر پاسخ خیر است دلیل را ذکر کنید.
 • آیا دفعه ی بعد هم از این شرکت خرید می کنید؟
  • قطعا
  • احتمالا
  • شاید، شاید هم نه
  • احتمالا نه
  • قطعا نه
  • تا حالا استفاده نکرده ام
 • از چه طریق کالای خود را سفارش دادید؟
  • ایمیل
  • اینترنت
  • تلفن
  • فکس
  • غیره
 • 3 دلیل اصلی خرید از این شرکت را ذکر کنید.
 • اگر نظر دیگری دارید بنویسید.

 

رضایت از خدمات مشتری


فروشنده خدمات مشتری را ارزیابی و نیازهای شرکت را برآورده می کند
 

 • بطور کلی من از نحوه ی انجام پروژه توسط شرکت راضی هست ...

رضایت از خدمات مشتری


فروشنده خدمات مشتری را ارزیابی و نیازهای شرکت را برآورده می کند
 

 • بطور کلی من از نحوه ی انجام پروژه توسط شرکت راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
  • استفاده نکردم
 • نماینده خدمات به مشتریان، آموزش های لازم را دیده بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • شرکت نظارت خوبی روی نماینده خدمات مشتریان دارد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • نماینده خدمات مشتریان استانداردهای لازم را بکار می گرفت.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • نماینده خدمات مشتریان مطابق خواسته ی من عمل می کرد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • در حالت کلی از خدمات مشتریان راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • مدیر بخش حرفه ای و آگاه بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • رابطه ی خوبی با مدیر بخش داشتم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • مدیر بخش به سوالات من بخوبی پاسخ داد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • در کل از عملکرد مدیر بخش راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • دلیل اصلی رضایت شما از خدمات مشتری چیست؟
 • دلیل اصلی رضایت شما از مدیر بخش چیست؟
 • اگر نظر یا پیشنهاد دیگری دارید، وارد کنید.

 

ارزیابی سرویس اینترنتی


ارزیابی خدمات برای ارائه  خدمات اینترنتی
 

 • در حالت کلی، تجربه ی استفاده از سرویس اینترنتی را چطور ارزیابی می کنید؟

ارزیابی سرویس اینترنتی


ارزیابی خدمات برای ارائه  خدمات اینترنتی
 

 • در حالت کلی، تجربه ی استفاده از سرویس اینترنتی را چطور ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • در مورد سرویس اینترنتی موارد زیر را رتبه بندی کنید:
 • اعتماد :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • سرعت :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • شلوغی سیگنال :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • قطعی اینترنت :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • نصب و راه اندازی نرم افزار شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • برای راه اندازی چه سیستمی با مرکز تماس گرفتید؟
 • موارد زیر را برای بخش پشتیبانی رتبه بندی کنید:
 • خوش رفتاری :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • حرفه ای بودن :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • علاقه به حل مشکل :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • بسیارخوب
  • عالی
 • آیا مشکل شما با تماس تلفنی حل شد؟
  • بله
  • خیر
  • به یاد نمی آورم
  • غیره

 

تست ایده ی جدید خدمات


فرم های مفهومی برای خدمات جدید ارائه می شود
لطفا توضیح زیر در مورد ایده ی جدید را بخوانید .
( توضیح ایده ی جدید)

 • ...

تست ایده ی جدید خدمات


فرم های مفهومی برای خدمات جدید ارائه می شود
لطفا توضیح زیر در مورد ایده ی جدید را بخوانید .
( توضیح ایده ی جدید)

 • ایده های جدید را ارزیابی کنید.
 • کیفیت :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • هزینه :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • اعتبار برند :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • طراحی :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • هزینه ی پرداختی :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • آیا علاقه مند به استفاده از سرویس جدید هستید؟
  • اصلا علاقه مند نیستم
  • زیاد علاقه مند نیستم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی علاقه مندم
  • بسیار علاقه مندم
  • مطمئن نیستم
 • کدام ویژگی ها در ایده ی جدید برای شما ارزشمند بود؟
 • چه چیزی در مورد این ایده از نظر شما ناخوشایند بود؟
 • با توجه به توضیحات، چه هزینه ای را برای دریافت این سرویس پیش بینی می کنید؟
 • اگر بخواهید از سرویس جدید استفاده کنید، چه راهی را ترجیح می دهید؟
  • سفارش تلفنی
  • سفارش از طریق ایمیل
  • سفارش حضوری
  • سفارش اینترنتی
  • غیره
 • انتظار دارید چه کسی بیشتر از این سرویس جدید استفاده کند؟
  • خودم
  • خانواده
  • همکاران
  • شرکا
  • دانش آموزان
  • نوجوانان
  • کودکان
  • نوزادان
  • غیره
 • هرچند وقت یکبار از محصولات این سرویس استفاده می کنید؟
  • هر روز
  • بیش از یک بار در هفته
  • هفته ای یکبار
  • هر دوهفته یک بار
  • ماهی یک بار
  • هر3 ماه یکبار
  • 2-3 بار در سال
  • یکبار درسال
  • کمتر
  • تا حالا استفاده نکرده ام
  • غیره

 

ارزیابی سرویس پشتیبانی مشتری


نظرسنجی ارزیابی سرویس پشتیبانی مشتریان
 

 • آیا مشکل شما حل شده است؟
  • بله
  • خیر
  ...

ارزیابی سرویس پشتیبانی مشتری


نظرسنجی ارزیابی سرویس پشتیبانی مشتریان
 

 • آیا مشکل شما حل شده است؟
  • بله
  • خیر
 • آیا مشکل شما در تماس اول حل شد؟
  • بله
  • خیر
 • رضایت کلی خود را در مورد حمایت تلفنی مشتری مطرح کنید.
 • آیا قبل از برقراری تماس از خدمات آنلاین ما استفاده کردید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر استفاده کرده اید، میزان رضایت خود را بیان کنید.
 • در حالت کلی تا چه حد از سیستم پشتیبانی شرکت راضی هستید؟
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید ذکر کنید.
 • براساس آخرین تجربه ی خود، چگونه با سرویس پشتیبانی ارتباط برقرار کردید؟
  • حضوری
  • تلفنی
  • اینترنتی
  • از طریق واسطه
  • غیره
 • در وبسایت اطلاعاتی مفید برای حل مشکل من وجود دارد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
  • استفاده نکردم
 • نحوه ی عملکرد نمایندگان ما چطور بود؟
 • پاسخگویی به درخواست شما توسط نماینده چه مدت طول کشید؟
  • فوری انجام شد
  • 3 دقیقه
  • 3-5 دقیقه
  • 5-10 دقیقه
  • بیشتر از 10 دقیقه
 • چه مدت طول کشید تا مشکل شما حل شود؟
  • فوری حل شد
  • کمتر از یک روز
  • بین1 تا 3 روز
  • بین3 تا 5 روز
  • بیشتر از یک هفته
  • مشکل حل نشد
 • برای حل مشکل چندبار تماس گرفتید؟
  • 1 بار
  • 2 بار
  • 3 بار
  • بیشتر از 3 بار
  • مشکل هنوز حل نشده است
 • در حالت کلی تا چه حد از خدمات ارائه شده، راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • اگر ناراضی هستید، چه پیشنهادات و انتقاداتی برای بهبود خدمات دارید؟

 

فرم نظرسنجی خدمات نصب


به ارزیابی نصب و کیفیت خدمات و به رفع نیازها می پردازیم
 

فرم نظرسنجی خدمات نصب


به ارزیابی نصب و کیفیت خدمات و به رفع نیازها می پردازیم
 

 • سطح رضایت خود را بیان کنید.
 • تجربه ی نصب :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • مدت زمان نصب :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کیفیت نصب :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجربه و اطلاعات پرسنل شرکت :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • نصب در حالت کلی :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • شرکت، نیازها و خدمات مورد نیاز من را درک می کند :
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
  • مطمئن نیستم
 • در حالت کلی تا چه حد از رابطه ی خود با شرکت راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • در حالت کلی کیفیت خدمات سازمان را چطور ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • در حالت کلی ارزش خدمات در مقایسه با هزینه ی پرداختی چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • آیا خدمات شرکت را به دیگران هم توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم

 

تست ایده ی جدید خدمات


شامل پشتیبانی از درخواست ها و خدمات مشتری
 

 • لطفا توضیح زیر در مورد ایده ی جدید را بخوانید . ( توضیح ایده ی جدید)
 • ...

تست ایده ی جدید خدمات


شامل پشتیبانی از درخواست ها و خدمات مشتری
 

 • لطفا توضیح زیر در مورد ایده ی جدید را بخوانید . ( توضیح ایده ی جدید)
 • ایده ی جدید را رتبه بندی کنید.
 • کیفیت :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • هزینه :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • اعتبار برند :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • طراحی :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • هزینه ی پرداختی :
  • 1 کم
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 زیاد
 • آیا علاقه مند به استفاده از سرویس جدید هستید؟
  • اصلا علاقه مند نیستم
  • زیاد علاقه مند نیستم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی علاقه مندم
  • بسیار علاقه مندم
  • مطمئن نیستم
 • کدام ویژگی ایده ی جدید برای شما ارزشمند بود؟
 • چه چیزی در مورد این ایده از نظر شما ناخوشایند بود؟
 • با توجه به توضیحات، چه هزینه ای را برای این سرویس پیش بینی می کنید؟
 • اگر بخواهید از سرویس جدید استفاده کنید چه راهی را ترجیح می دهید؟
  • سفارش تلفنی
  • سفارش از طریق ایمیل
  • سفارش حضوری
  • سفارش اینترنتی
  • غیره
 • انتظار دارید چه کسی بیشتر از این سرویس جدید استفاده کند؟
  • خودم
  • خانواده
  • همکاران
  • شرکا
  • دانش آموزان
  • نوجوانان
  • کودکان
  • نوزادان
  • غیره
 • هرچند وقت یکبار از محصولات این سرویس استفاده می کنید؟
  • هر روز
  • بیش از یک بار در هفته
  • هفته ای یکبار
  • هر دوهفته یک بار
  • ماهی یک بار
  • هر3 ماه یکبار
  • 2-3 بار در سال
  • یکبار درسال
  • کمتر
  • تا حالا استفاده نکرده ام
  • غیره

 

ارزیابی فروشنده


8 سوال برای ارزیابی خدمات و کمک به فروشندگان
 

 • لطفا نظر خود را در مورد فروشنده در قالب جملات زیر بیان کنید.
 • ...

ارزیابی فروشنده


8 سوال برای ارزیابی خدمات و کمک به فروشندگان
 

 • لطفا نظر خود را در مورد فروشنده در قالب جملات زیر بیان کنید.
 • دانش فروشنده در مورد محصولات بالا بود.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده خریدار را منتظر نمی گذاشت.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده خوش رفتار بود.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده اطلاعات محصول را واضح بیان می کرد.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده شرایط خدمات پس از فروش را توضیح می داد.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • فروشنده صمیمی بود.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • من از خدمات مشتریان راضی هستم.
  • بشدت مخالفم
  • مخالفم
  • نظری ندارم
  • موافقم
  • بشدت موافقم
  • برخوردی نداشته ام
 • چه مدت منتظر بودید تا فروشنده به شما بپیوندد؟
  • 0-2 دقیقه
  • 3-5 دقیقه
  • 6-10 دقیقه
  • 11-15 دقیقه
  • بیشتر از 15 دقیقه

 

ارزیابی خدمات خودرو


ارزیابی خدمات برای نمایندگی خودرو
 

ارزیابی خدمات خودرو


ارزیابی خدمات برای نمایندگی خودرو
 

 • کیفیت کار انجام شده :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • راحتی شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • جلوگیری از ایجاد نارضایتی شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تلاش برای رضایت شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • رفتار دوستانه :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • ساعات مناسب برای خدمت رسانی :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • ایجاد آسان قرار ملاقات :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • استقبال از شما :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تلاش در کارهای تعمیری :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • مدیریت جایگزین :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • محیط تمیز و راحت :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • تحویل به موقع :
  • ضعیف
  • متوسط
  • خوب
  • خیلی خوب
  • عالی
  • استفاده نکرده ام
 • آیا در تجربه ی اخیر شما اتفاقات زیر رخ داده است؟
 • شرایط کار برای شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • کارهای انجام شده برای شما توضیح داده شد؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • زمانی که خودروی شما آماده شد، به شما اطلاع رسانی کردند؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • تمام کارهای اداری انجام شده بود؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم
 • آیا با شما تماس گرفتند و از رضایت شما مطلع شدند؟
  • بله
  • خیر
  • استفاده نکردم

 

فرم نظرسنجی محصولات / خدمات


رضایت مشتری از محصول یا خدمات با نظرات عمیق
از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، سپاسگزاریم!

 • با توجه به آخری ...

فرم نظرسنجی محصولات / خدمات


رضایت مشتری از محصول یا خدمات با نظرات عمیق
از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، سپاسگزاریم!

 • با توجه به آخرین تجربه تان با شرکت، سرویس خدمات مشتری چگونه بود؟
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • فرآیند حل مشکل شما چگونه بود؟
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اگر از خدمات راضی نبودید لطفا علت را توضیح دهید.
 • اگر از خدمات راضی بودید لطفا جنبه های رضایت بخش آن را شرح دهید.
 • اگر از فرآیند حل مشکلتان راضی نبودید لطفا علت را توضیح دهید.
 • اگر از فرآیند حل مشکلتان راضی بودید لطفا علت را توضیح دهید.
 • ارزش محصول در مقایسه با قیمتش چگونه بود؟
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • چه جنبه هایی از محصول برای شما رضایت بخش بود؟
 • نماینده خدمات مشتری بسیار خوش برخورد بود.
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
 • نماینده خدمات مشتری درخواست من را سریعا انجام داد.
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
 • نماینده خدمات مشتری دانش بالایی داشت.
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
 • مدت زمانی که برای پاسخ سوالم صبر کردم رضایت بخش بود.
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
 • درخواست من سریعا به شخص پاسخگو ارجاع داده شد.
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
 • سیستم تلفن گویا رضایت بخش بود.
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
 • بسته ی خدمات ویژگی ها و هزینه در کل رضایت بخش بود.
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
 • اگر شرکت این محصول را تولید نکند، چه برندی را جایگزین آن می کنید؟
 • اگر قرار است محصولی دیگر را جایگزین این محصول کنید، علت را بنویسید.

 

خدمات پشتیبانی


میزبانی وب چطور به شما کمک میکند؟
 

 • میزان رضایت خود را، در هر مورد بیان کنید :
 • کیفیت کلی پشتیبانی تلفنی :

خدمات پشتیبانی


میزبانی وب چطور به شما کمک میکند؟
 

 • میزان رضایت خود را، در هر مورد بیان کنید :
 • کیفیت کلی پشتیبانی تلفنی :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • کیفیت کلی پشتیبانی آنلاین :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • دانش و مهارت خدمات پشتیبانی :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • دانش و مهارت خدمات پشتیبانی آنلاین :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • فرآیند ارتباط برای حل مشکل :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • توانایی بخش خدمات پشتیبانی در پیداکردن مشکل :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • توانایی بخش خدمات پشتیبانی در حل مشکل :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • مدت زمان حل مشکل توسط خدمات پشتیبانی :
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • کیفیت خدمات و پشتیبانی دریافتی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • سرویس های پیشنهادی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
  • استفاده نکردم
 • میزان رضایت شما از درک مشکلتان توسط شرکت چطور است؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • لطفا به منظور بهبود خدمات پشتیبانی انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه دهید:

 

فرم نظرسنجی خدمات نمایندگی و مشتریان


خدمات مشتری برای نمایندگی ارسال می شود و آنها اقدامات لازم را انجام می دهند
 

 • لطفا کیفیت خدماتی که دریافت می کنید را ر ...

فرم نظرسنجی خدمات نمایندگی و مشتریان


خدمات مشتری برای نمایندگی ارسال می شود و آنها اقدامات لازم را انجام می دهند
 

 • لطفا کیفیت خدماتی که دریافت می کنید را رتبه بندی کنید.
  • بسیار ضعیف
  • تا حدودی نارضایت بخش
  • متوسط
  • بسیار رضایت بخش
  • عالی
 • لطفا اگر تجربه ی تازه ای از خدمات را داشته اید ذکر کنید.
 • فرآیند حل مشکل من ... بود:
  • بسیار ضعیف
  • تا حدودی نارضایت بخش
  • متوسط
  • بسیار رضایت بخش
  • عالی
 • لطفا اگر فرآیند تازه ای از خدمات را تجربه کرده اید ذکر کنید.
 • نماینده خدمات مشتری بسیار خوش برخود بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کدامیک از ویژگی های زیر در نماینده خدمات مشتری برجسته تر بود؟
  • بردباری
  • اشتیاق
  • دقت
  • صمیمیت
  • پاسخگویی
  • غیره
 • کدامیک از ویژگی های نماینده خدمات مشتری را دوست نداشتید؟
  • کم طاقتی
  • عدم اشتیاق
  • بی دقتی
  • صمیمی نبودن
  • عدم پاسخگویی
  • غیره
  • ویژگی ای وجود نداشت که دوست نداشته باشم.
 • نماینده خدمات مشتری در خواست من را سریعا پاسخ داد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • چه چیزی تجربه ی شما با نماینده خدمات مشتری را بهتر بیان می کند؟
  • من را منتظر می گذاشت
  • مجبور شد چندین بار توضیح دهد
  • نمی دانست چطور مشکل را مدیریت کند
  • مجبور شد از کارمندان دیگر بپرسد
  • واضح صحبت نمی کرد
  • غیره
 • نماینده خدمات مشتری دانش بالایی داشت.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • خدمات مشتری:
  • به من اطلاعات اشتباه داد
  • سوال را متوجه نشد
  • پاسخ واضحی نداد
  • نتوانست مشکل را حل کند
  • بهم ریخته بود
  • به بهبود عملکرد نیاز ندارد
  • غیره
 • زمان انتظار برای حل مشکلم رضایت بخش بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • تماس تلفنی من سریعا به فرد پاسخگو منتقل شد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

ارزیابی اجاره فیلم


نگرش درباره اجاره فیلم و ویرایش محتوای آن
 

 • من در حالت کلی فیلم کرایه می کنم.
  • بسیار موافقم
  • ...

ارزیابی اجاره فیلم


نگرش درباره اجاره فیلم و ویرایش محتوای آن
 

 • من در حالت کلی فیلم کرایه می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دانش آموزان و نوجوانان فیلم های جنایی زیادی تماشا می کنند و همین باعث افزایش جنایت در سالهای اخیر شده است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • فیلم های بدون خشونت را نمی پسندم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • توهین به مقدسات باید از فیلم ها حذف شود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • فیلم ها در جامعه ی امروزی منعکس کننده ی ارزش ها هستند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من علاقه به استفاده از نرم افزاری دارم که بتوان محتوای بد فیلم ها را سانسور کرد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بعنوان والدین فرزند، بر فیلم هایی که فرزندم تماشا می کند نظارت می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در حالت کلی به جای اجاره ی فیلم آن را خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر سیستم پخش فیلم ندارید، چه زمانی اقدام به خرید می کنید؟
  • در 6 ماه آینده
  • در 1 سال آینده
  • در 2 سال آینده
  • سیستم را دارم
  • مطمئن نیستم
 • آیا از نرم افزارهایی برای سانسور مطالب بد فیلم ها استفاده می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم
 • هزینه ی چنین نرم افزاری را چقدر برآورد می کنید؟
 • آیا با خرید این نرم افزار از طریق اینترنت راحت هستید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا با دانلود نرم افزار از طریق اینترنت راحت هستید؟
  • بله
  • خیر
 • خرید نرم افزار از چه مکانی را ترجیح می دهید؟
  • مغازه
  • اینترنت
  • فرقی ندارد
  • غیره
 • نام دستگاه DVD که استفاده می کنید چیست؟
 • آیا فیلم هایی را که تماشا می کنید اغلب خریداری کرده یا اجاره می کنید؟
  • خریداری
  • اجاره
 • برای خرید یا اجاره ی فیلم هر ماه چه هزینه ای می پردازید؟
 • سن:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • وضعیت تاهل:
  • مجرد
  • متاهل

 

نظرسنجی ارزیابی خدمات