نظرسنجی وب سایت

فرم بررسی فعالیت های وب سایت

نظرسنجی ساخت وب شامل ارائه آمار و ارقام شرکت ها و بررسی هزینه ها و فعالیت های ساخت وب سایت است

...

فرم ارزیابی خدمات مشتری وب

ارزیابی خدمات و بازخورد بررسی سرعت، کیفیت و رضایت کلی مشتری

...

بررسی آنلاین کتابفروشی دانشگاه

کتابفروشی آنلاین دانشگاهی برای نظارت بر محصولات و خدمات ارائه شده است

...

فرم ارزیابی عادات و استفاده از اینترنت

عادت های اینترنتی مشتری و استفاده از نظرسنجی بر اساس اولویت کاربر

...

فرم ارزیابی بررسی جمعیتی وب

نظرسنجی جمعیتی اینترنتی از جمله ارزیابی منابع مورد نیاز است

...

بررسی کیفیت اطلاعات وب سایت

کیفیت و تکمیل مستندات و اطلاعات وب سایت

...

ارزیابی تجارت الکترونیکی


بررسی استفاده از خدمات غیر اینترنتی و خدماتی که در صورت موجود بودن در اینترنت استفاده می شود
 

 • به طور میانگین چه میزان ...

ارزیابی تجارت الکترونیکی


بررسی استفاده از خدمات غیر اینترنتی و خدماتی که در صورت موجود بودن در اینترنت استفاده می شود
 

 • به طور میانگین چه میزان از سایت ما دیدن می کنید؟
  • هر روز
  • 1 بار در هفته
  • 2 هفته ای 1 بار
  • 1 بار در ماه
  • به ندرت
  • غیره
 • در چه محیط هایی از سایت ما دیدن می کنید؟
  • محل کار
  • خانه
  • محل کار و خانه
  • غیره
 • دلیل بازدید از سایت ما چیست؟
  • کسب اطلاعات کلی
  • آگاهی از قوانین
  • دریافت فرم ها
  • کسب اطلاعات در مورد تجهیزات
  • کسب اطلاعات به روز
  • دریافت مشاوره
  • دریافت اخبار
  • برقراری تماس
  • جستجوی کار
  • دانلود
  • غیره
 • به طور کلی سایت ما را چطور ارزیابی می کنید؟
  • بسیار جالب
  • تا حدودی جالب
  • متوسط
  • اصلا جالب نیست
 • برای یافتن وب سایت ما چقدر تلاش کردید؟
  • کمتر از چیزی که انتظار داشتم
  • همان اندازه که انتظار داشتم
  • بیشتر از چیزی که انتظار داشتم
 • جلوه های بصری سایت در مقایسه با سایت های دیگر چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • محتوای سایت در مقایسه با سایت های دیگر چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • نگارش و محتوای سایت در مقایسه با سایت های دیگر چطور بود؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • آیا منوی آیتم ها در فهرست برای شما معقول بود؟
  • بله
  • خیر
 • آیا در هنگام دانلود فایل ها مشکلی داشتید؟
  • بله
  • خیر
  • امتحان نکردم
 • چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید، ذکر کنید.

 

فرم نظرسنجی ارزیابی وب سایت


نظرسنجی ارزیابی وب سایت ، برای تعیین الگوهای قابل استفاده برای مشتری و مطلوبیت سایت است
 

 • چه میزان از سایت ما دیدن می ...

فرم نظرسنجی ارزیابی وب سایت


نظرسنجی ارزیابی وب سایت ، برای تعیین الگوهای قابل استفاده برای مشتری و مطلوبیت سایت است
 

 • چه میزان از سایت ما دیدن می کنید؟
  • هرروز
  • 3-4 بار در هفته
  • 1 بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • هر ماه
  • کمتر از ماهی 1 بار
  • مطمئن نیستم
  • غیره
 • آیا احتمال دارد، دوباره از سایت دیدن کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا این سایت را به دیگران نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • چه ویژگی باعث شد تا باز هم از سایت بازدید کنید؟
 • کدام قسمت از سایت را می پسندید؟
 • بنظر شما چه تغییراتی برای سایت لازم است؟
 • در هفته چند ساعت را در سایت ما می گذرانید؟
  • 0-1
  • 1-2
  • 2-4
  • 4-10
  • بیشتر از 10
 • چطور با سایت ما آشنا شدید؟
  • موتورهای جستجو
  • سایت دیگر
  • روزنامه/مجله
  • دوستان و آشنایان
  • تبلیغات
  • نمی دانم
  • غیره

 

ارزیابی خدمات سرویس ISP


نظرسنجی ارزیابی خدمات و بازخورد مشتری برای ارائه بهتر اینترنت است
 

 • در حالت کلی، خدمات اینترنتی خود را چگونه ارزیابی م ...

ارزیابی خدمات سرویس ISP


نظرسنجی ارزیابی خدمات و بازخورد مشتری برای ارائه بهتر اینترنت است
 

 • در حالت کلی، خدمات اینترنتی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • در حالت کلی، اتصال اینترنتی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • در حالت کلی، نصب نرم افزار و سادگی استفاده از اینترنت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • برای چه سیستم عاملی با قسمت پشتیبانی تماس گرفتید؟
 • نماینده ی پشتیبانی را ارزیابی کنید.
 • رابطه ی دوستانه :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • تخصص کاری :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • علاقه به حل مشکل :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • درک مشکل :
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم
 • مشکل شما با برقراری تماس حل شد؟
  • بله
  • خیر
  • بخاطر نمی آورم
  • مطمئن نیستم
 • خدمات اینترنتی این شرکت را در مقایسه با شرکت های دیگر چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • مطمئن نیستم

 

فرم بررسی جمعیتی وب سایت


نظرسنجی وب سایت نحوه دسترسی کاربران به سایت، علاقه مندی آنها و مشخصات جمعیتی آنها را نشان میدهد
 

 • لطفا در ارزیابی هر ی ...

فرم بررسی جمعیتی وب سایت


نظرسنجی وب سایت نحوه دسترسی کاربران به سایت، علاقه مندی آنها و مشخصات جمعیتی آنها را نشان میدهد
 

 • لطفا در ارزیابی هر یک از موارد زیر به ما کمک کنید.
 • صفحه ی اصلی سایت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • پشتیبانی فنی از خدمات و محصولات:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • اطلاعات ارائه شده از محصول:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • نحوه برقراری ارتباط:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • دانلود نمونه خدمات و محصولات:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • دلایل شما برای بازدید از سایت چیست؟
  • اطلاعات محصول
  • اطلاعات پشتیبانی فنی
  • اطلاعات رقابتی
  • غیره
 • آیا مجددا از سایت بازدید می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا سایت ما را به دیگران پیشنهاد می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • از چه طریقی با سایت ما آشنا شدید؟
  • سایت های دیگر
  • اخبار آنلاین
  • روزنامه یا مجله
  • دوستان
  • موتور جستجو
  • ایمیل
  • غیره
 • چه میزان از سایت ما دیدن می کنید؟
  • هر روز
  • چند بار در هفته
  • یکبار در هفته
  • چندبار در ماه
  • یکبار در ماه
  • اولین بارم است

 

فرم ارزیابی گفتگو و خرید اینترنتی


بررسی دیجیتالی خرید اینترنتی برای خریداران در هنگام خرید اینترنتی چگونه است؟
 

 • درآمد سالیانه ی خود را به صورت تقریبی ب ...

فرم ارزیابی گفتگو و خرید اینترنتی


بررسی دیجیتالی خرید اینترنتی برای خریداران در هنگام خرید اینترنتی چگونه است؟
 

 • درآمد سالیانه ی خود را به صورت تقریبی بنویسید.
 • آیا اخیرا خرید اینترنتی انجام داده اید؟
  • بله
  • خیر
 • هزینه ی خرید اینترنتی شما چقدر شد؟
 • چقدر از این هزینه صرف خرید هدیه برای دیگران شده است؟
 • چه نوع محصولی را از اینترنت خریداری کردید؟
  • نرم افزار
  • کتاب یا مجله
  • قطعات کامپیوتر
  • موسیقی،CD
  • فیلم، ویدئو
  • وسایل برقی
  • وسایل مربوط به سفر
  • لباس
  • گل
  • بلیط(کنسرت،سینما و غیره)
  • خدمات
  • غیره
 • تعداد خرید ها از طریق ایمیل:
 • تعداد خرید ها از طریق اینترنت:
 • لطفا در مورد استفاده از کامپیوتر و اینترنت به سوالات زیر پاسخ دهید.
 • بررسی یا فرستادن ایمیل:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • بررسی سهام:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • اخبار و مجلات آنلاین:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • کسب و کار:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • سرگرمی:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • تحصیل و آموزش:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • رزرو بلیط و هتل:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • بازی و سرگرمی:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • جستجوی فرصت های شغلی:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • پیداکردن تصویر:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • دانلود نرم افزار:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • چت و گفتگو:
  • هر روز
  • 2-3 بار در هفته
  • 1بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • 1 بار در ماه
  • استفاده نمی کنم.
 • بنظر من خرید آنلاین نوعی سرگرمی است.
  • بله
  • خیر
 • من خرید از مغازه را ترجیح می دهم.
  • بله
  • خیر
 • خرید حضوری امکان سرقت را افزایش می دهد.
  • بله
  • خیر
 • خرید اینترنتی خطر کمتری دارد.
  • بله
  • خیر
 • هزینه ی خرید اینترنتی بیشتر از خرید حضوری است.
  • بله
  • خیر
 • من با تحویل خرید اینترنتی مشکل دارم.
  • بله
  • خیر
 • خرید اینترنتی و سفارش، دشوارتر از خرید حضوری است.
  • بله
  • خیر
 • علاقه ای به وارد کردن شماره ی کارتم برای خرید اینترنتی ندارم.
  • بله
  • خیر
 • از نظر من کیفیت کالاها با خرید اینترنتی بهتر است.
  • بله
  • خیر
 • من برای آگاهی از محصولات جدید به سایت خرید سر میزنم.
  • بله
  • خیر
 • علاقه ای به خروج از خانه برای خرید ندارم.
  • بله
  • خیر
 • دوست دارم قبل از خرید شخصا کالا را بررسی کنم.
  • بله
  • خیر
 • دوست دارم کالا را به درب منزل بیاورند.
  • بله
  • خیر
 • بنظر من تنوع محصولات در خرید اینترنتی زیاد است.
  • بله
  • خیر
 • هیچ یک از دوستان من خرید اینترنتی انجام نمی دهند.
  • بله
  • خیر
 • از جرایم اینترنتی می ترسم.
  • بله
  • خیر
 • همیشه به دنبال پایین ترین قیمت هستم.
  • بله
  • خیر
 • اگر قیمت ها در اینترنت پایین تر باشند خرید اینترنتی انجام می دهم.
  • بله
  • خیر
 • اغلب کالاهای خریداری شده را برمی گردانم.
  • بله
  • خیر
 • جستجو در اینترنت را دوست دارم.
  • بله
  • خیر
 • از خرید اینترنتی لذت می برم.
  • بله
  • خیر
 • رفتن به خرید با دوستانم را ترجیح می دهم.
  • بله
  • خیر
 • با احتیاط از اینترنت استفاده می کنم.
  • بله
  • خیر
 • در استفاده از اینترنت مهارت های لازم را دارم.
  • بله
  • خیر
 • نوع اینترنت مصرفی در منزل شما چیست؟
  • بله
  • خیر
 • نوع اینترنت مصرفی در منزل شما چیست؟
  • بله
  • خیر
 • مهارت های خود را مشخص کنید:
 • فرستادن و خواندن ایمیل
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • نصب نرم افزار کامپیوتر
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • تعمیر قطعات کامپیوتر
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • جستجو در اینترنت
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • نصب ویندوز
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • استفاده از موتورهای جستجو
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • خرید اینترنتی
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • استفاده از ربات اینترنتی
  • برایم آسان است.
  • می توانم انجامش دهم.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه ی کار ندارم.
 • جنسیت شما :
  • مذکر
  • مونث
 • وضعیت تاهل :
  • مجرد
  • متاهل
 • سن شما :
  • زیر 13
  • 13-18
  • 19-29
  • 30-44
  • 45-64
  • بالای 64
 • وضعیت تحصیلی :
  • دیپلم و پایین تر
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس

 

ارزیابی وب سایت موسیقی


بررسی وب سایت کاربر، به تعیین مکان ، سن و علاقه آنها می پردازد
 

ارزیابی وب سایت موسیقی


بررسی وب سایت کاربر، به تعیین مکان ، سن و علاقه آنها می پردازد
 

 • کاربران چه کشورهایی بیشتر از سایت بازدید می کنند؟
 • سن:
  • 16 یا کمتر
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25 یا بیشتر
 • وضعیت اشتغال:
  • دانش آموز
  • دانشجو
  • شاغل
  • غیره
 • آیا قبلا از این سایت دیدن کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • از کدام قسمت سایت بیشتر لذت بردید؟
 • چه نوع موسیقی را بیشتر گوش می دهید؟
  • پاپ
  • رپ
  • سنتی
  • راک
  • هیپ هاپ
  • جز
  • غیره
 • بنظر شما کدام ویژگی سایت باید تغییر کند؟
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث

 

فرم نظرسنجی بازخورد وب سایت


بازخورد وبسایت و نظرسنجی و استفاده از اینترنت پاسخگو
 

 • لطفا در ارزیابی هر یک از موارد زیر به ما کمک کنید.
 • صف ...

فرم نظرسنجی بازخورد وب سایت


بازخورد وبسایت و نظرسنجی و استفاده از اینترنت پاسخگو
 

 • لطفا در ارزیابی هر یک از موارد زیر به ما کمک کنید.
 • صفحه ی اصلی سایت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • پشتیبانی فنی از خدمات و محصولات:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • اطلاعات ارائه شده از محصول:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • نحوه برقراری ارتباط:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • دانلود نمونه خدمات و محصولات:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • نظری ندارم
 • دلایل شما برای بازدید از سایت چیست؟
  • اطلاعات محصول
  • اطلاعات پشتیبانی فنی
  • اطلاعات رقابتی
  • غیره
 • آیا مجددا از سایت بازدید می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا سایت ما را به دیگران پیشنهاد می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • از چه طریقی با سایت ما آشنا شدید؟
  • سایت های دیگر
  • اخبار آنلاین
  • روزنامه یا مجله
  • دوستان
  • موتور جستجو
  • ایمیل
  • غیره
 • چه میزان از سایت ما دیدن می کنید؟
  • هر روز
  • چند بار در هفته
  • یکبار در هفته
  • چندبار در ماه
  • یکبار در ماه
  • اولین بارم است

 

خرید الکترونیک


این بررسی برای به دست آوردن درک بهتر از retailers و عملیات تجارت الکترونیکی خود طراحی شده است
 

 • نوع و برند محصول خریدا ...

خرید الکترونیک


این بررسی برای به دست آوردن درک بهتر از retailers و عملیات تجارت الکترونیکی خود طراحی شده است
 

 • نوع و برند محصول خریداری شده را بنویسید.
 • از نظر شما کیفیت کالای خریداری شده از طریق اینترنت در مقایسه با خرید حضوری چگونه است؟
  • بسیار ضعیف
  • ضعیف
  • مشابه
  • خوب
  • بسیار خوب
 • میزان شهرت سایتی که از آن خریداری می کنید چگونه است؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • کیفیت کالاهای خریداری شده از سایت شما در مقایسه با سایت های دیگر چگونه است؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • میزان شهرت برند خریداری شده در مقایسه با برندهای دیگر چگونه است؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم

 

نظرسنجی های وب یک راه عالی برای درک بازخورد مشتری در خطوط محصول، ویژگی ها و خدمات جدید است. نظرسنجی های اینترنتی به شما کمک می کند درک واقعی از نیازهای بازار برای حفظ یک مزیت رقابتی را داشته باشید.الگوهای بازاریابی زیر شامل ارزیابی وب سایت، خدمات تجارت الکترونیک، رضایت خرده فروش وب و غیره می باشد