نظرسنجی جدید محصول / مفهوم

فرم تست مفهوم خدمات

تست مفهوم برای خدمات جدید

...

ارزیابی مختصر محصول


تست مفهومی که برای توضیح مختصری از محصول ارائه شده است
 

 • ویژگی های محصول تا چه حد برای شما مهم است؟
  • ...

ارزیابی مختصر محصول


تست مفهومی که برای توضیح مختصری از محصول ارائه شده است
 

 • ویژگی های محصول تا چه حد برای شما مهم است؟
  • مهم نیست
  • کمی مهم است
  • نظری ندارم
  • بسیار مهم است
 • چه میزان از محصول رضایت دارید؟
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • چه چیزی را در مورد این محصول می پسندید؟
 • چه چیزی را در مورد این محصول نمی پسندید؟
 • چقدر تمایل به خرید مجدد محصول دارید؟
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • تمایلی ندارم
 • چه مدت است که از این محصول استفاده می کنید؟
  • کمتر از 1 ماه
  • 1-6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1-3 سال
  • بیشتر از 3 سال
  • هیچوقت
  • غیره

 

فرم ارزیابی تبلیغات


مجموعه ای از سوالات که در حال تجزیه و تحلیل یک آگهی برای پیدا کردن چگونگی دریافت آن طراحی شده است
 

 • کدام ویژگی تبلیغ ر ...

فرم ارزیابی تبلیغات


مجموعه ای از سوالات که در حال تجزیه و تحلیل یک آگهی برای پیدا کردن چگونگی دریافت آن طراحی شده است
 

 • کدام ویژگی تبلیغ را می پسندید؟
 • کدام تبلیغ را بیشتر مشاهده می کنید؟
 • چه ویژگی در تبلیغ بارز بود؟
 • نسبت به شخصیت های تبلیغ چه حسی داشتید؟
 • پیام تبلیغ در مورد محصول چه بود؟
 • کدام قسمت از تبلیغ مناسب نبود؟
 • برداشت شما از تبلیغ چه بود؟
 • آیا شخصیت های تبلیغ را دوست داشتید؟
 • آیا تبلیغ انگیزه ای برای خرید بود؟

 

تاثیر تبلیغات


این فرم نشان دهنده ارتباط با آگهی، اعتماد به نفس، انگیزه، مشخصات توصیفی و همچنین اندازه گیری شیوه زندگی بیننده است
در اینجا یک تبلیغ ...

تاثیر تبلیغات


این فرم نشان دهنده ارتباط با آگهی، اعتماد به نفس، انگیزه، مشخصات توصیفی و همچنین اندازه گیری شیوه زندگی بیننده است
در اینجا یک تبلیغ به نمایش گذاشته می شود.

 • چقدر این تبلیغ را بخاطر دارید؟
  • بخاطر نمی آورم.
  • شرکت را بخاطر می آورم اما محصول یا تبلیغ را نه.
  • شرکت و محصول را به یاد دارم اما تبلیغ را نه.
  • بخاطر دارم.
 • اگر بخواهید این تبلیغ را برای یک دوست توصیف کنید، ....توصیف می کنید.
  • موثر
  • خسته کننده
  • شاد
  • خلاقانه
  • پرانرژی
  • حساسی
  • روراست
  • مضحک
  • پر از اطلاعات
  • به یاد ماندنی
  • طبیعی
  • توهین آمیز
  • خوشایند
  • رضایت بخش
  • قوی
  • منحصربفرد
 • طرز رفتار برای من مهم است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • صداقت در خرید را می پسندم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • محیط های سنتی را دوست دارم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • دوست دارم لباس هایم مطابق مد روز باشد.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • فرصت کافی برای خرید دارم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • بنظر من خرید، نوعی سرگرمی است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • وقت آزاد زیادی دارم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • بنظرم خریدار خوبی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • من فروشگاه هایی که قیمت کمتری دارند، را ترجیح می دهم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • در مورد تبلیغ:
 • پیامش قابل درک بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • باورپذیر بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • پیامش برای من مهم بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • قابلیت های محصول برای من باورپذیر بود.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • پس از مشاهده ی تبلیغ، محصول را خریداری می کنم.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • این تبلیغ از تبلیغات دیگر برای این محصول بهتر است.
  • شدیدا موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • شدیدا مخالفم

 

ارزیابی بازاریابی


ارزیابی موقعیت رقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکت ها
 

 • لطفا در ارزیابی موارد زیر به ما کمک کنید.
 • مسیر و هدف شرک ...

ارزیابی بازاریابی


ارزیابی موقعیت رقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکت ها
 

 • لطفا در ارزیابی موارد زیر به ما کمک کنید.
 • مسیر و هدف شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • عملکرد شرکت در مقایسه با سال گذشته:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • توانایی مالی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کارآمدی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مهارتهای بازاریابی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • توانایی ترویج محصول مصرفی:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • موفقیت در معرفی محصولات جدید:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تمرکز شرکت بر رضایت مشتری:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارائه محصولات خلاقانه ی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت روابط کاری در شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت فعالیت های شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت پشتیبانی محصولات و خدمات:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • ارزیابی استراتژی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • بازاریابی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • سرمایه گذاری شرکت بر روی برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • تبلیغات برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خلاقیت برند:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برنامه ریزی تبلیغاتی شرکت:
  • عالی
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

ارزیابی اعضا


عضویت در انجمن و ایجاد فرم بازخورد
مشتری عزیز:
به عنوان مدیر شرکت، من می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدم ...

ارزیابی اعضا


عضویت در انجمن و ایجاد فرم بازخورد
مشتری عزیز:
به عنوان مدیر شرکت، من می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم. از کسب و کارتان قدردانی میکنیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که انتظاراتتان را برآورده می کنیم.
بااحترام
نام مدیر :

 • سطح کیفی موارد زیر را مشخص کنید.
 • کنفرانس ها :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خبرنامه ها :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • اتفاقات خاص :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برنامه ها :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • در حالت کلی تا چه حد از سازمان راضی هستید؟
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • چه مدت عضو این سازمان هستید؟
  • کمتر از 6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1-2 سال
  • 3-5 سال
  • بیشتر از 5 سال
 • در کدامیک از مراسم سازمان شرکت می کنید؟
 • اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، لطفا ذکر کنید.
 • دلیل خود را برای پیوستن به این سازمان توضیح دهید.
 • نام:
 • آدرس:
 • ایمیل:

 

ارزیابی مطالعات کسب و کار


این یک نظرسنجی است که من برای مطالعات کسب و کار دوره GCSE ایجاد کرده ام
 

 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • ...

ارزیابی مطالعات کسب و کار


این یک نظرسنجی است که من برای مطالعات کسب و کار دوره GCSE ایجاد کرده ام
 

 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • رده ی سنی:
  • زیر21
  • 21-30
  • 30-45
  • بالای 45
 • محل سکونت خود را بنویسید.
 • چند مرتبه در هفته برای صرف غذا به رستوران می روید؟
  • هر هفته
  • هر دو هفته
  • ماهی 1بار
  • 2 ماهی 1 بار
 • تا رستوران مدنظر خود چه مسافتی را طی می کنید؟
 • موقعیت اجتماعی خود را مشخص کنید.
  • بیکار
  • محصل
  • شغل پاره وقت
  • شغل تمام وقت
  • غیره
 • درآمد سالیانه خود را بنویسید.

 

ارزیابی هزینه


مفهوم ارزیابی و قیمت گذاری برای محصول یا خدمات جدید
 

 • در سال گذشته، چه تعداد از این محصول را و با چه قیمتی خریداری کرد ...

ارزیابی هزینه


مفهوم ارزیابی و قیمت گذاری برای محصول یا خدمات جدید
 

 • در سال گذشته، چه تعداد از این محصول را و با چه قیمتی خریداری کردید؟
 • تا چه حد با محصول آشنایی دارید؟
  • این محصول را نمیشناختم.
  • اطلاعات کلی داشتم.
  • در موردش تحقیق کرده بودم.
  • این محصول را در انتخاب هایم در نظر می گرفتم.
  • مرتبا این محصول را خریداری می کنم
 • اگر مصرف کننده ی این محصول هستید مدت زمان استفاده از آن را تعیین کنید:
  • کمتر از 1 ماه
  • 1-6 ماه
  • 6 ماه تا 1 سال
  • 1-2 سال
  • 3 سال یا بیشتر
  • استفاده نمی کنم.
 • هر چندوقت یکبار به محصول نیاز پیدا می کنید؟
  • 1 بار در هفته یا بیشتر
  • 2-3 بار در ماه
  • ماهی 1 بار
  • هر2-3 ماه یکبار
  • 2-3 بار در سال
  • 1بار در سال
  • استفاده نمیکنم
 • چقدر تمایل به خرید مجدد محصول دارید؟
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • تمایلی ندارم
 • چه چیزی را در مورد این محصول می پسندید؟
 • چه چیزی را در مورد این محصول نمی پسندید؟
 • تا چه حد به این محصول نیاز دارید؟
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • نیازی ندارم
 • هزینه ی محصول جدید را چقدر برآورد می کنید؟

 

فرم فرایند خرید محصول


دارای اطلاعات خرید مشتری، فرایند تصمیم گیری و مشخصات مشتری
 

 • از چه طریقی با محصول آشنا شدید؟
  • روز ...

فرم فرایند خرید محصول


دارای اطلاعات خرید مشتری، فرایند تصمیم گیری و مشخصات مشتری
 

 • از چه طریقی با محصول آشنا شدید؟
  • روزنامه
  • مجله
  • ایمیل
  • تلویزیون
  • رادیو
  • کاتالوگ
  • دوست
  • فروشگاه
  • غیره
 • دلیل شما برای خرید و استفاده از این محصول چیست؟
  • کیفیت صدا
  • راه اندازی آسان
  • نصب آسان
  • برند
  • ظاهر
  • توصیه ی دوستان
  • توصیه ی فروشنده
  • تجربه ی قبلی
  • هزینه
  • غیره
 • کدام یک از ویژگی های زیر در محصول را بیشتر می پسندید؟
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3
  • ویژگی 4
  • ویژگی 5
  • ویژگی 6
  • غیره
 • در صورت استفاده، محصول قبلی مشابه را چه مدت استفاده شده بود؟
  • کمتر از 2 سال
  • کمتر از 3 سال
  • کمتر از 4 سال
  • کمتر از 5 سال
  • بیشتر از 6 سال
 • قبل از اقدام به خرید محصول، چه برندهایی را بررسی کردید؟
 • درآمد تقریبیِ سالیانه:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • وضعیت تاهل:
  • مجرد
  • متاهل

 

ارزیابی بازدید از وب سایت


نظرسنجی پیگیری ارائه دهنده آمار جمعیتی، نحوه استفاده کاربران از سایت ،سرگرمی ها، دسترسی ها ، پیشنهادات و آنچه که کاربران دنبال آن هستند
...

ارزیابی بازدید از وب سایت


نظرسنجی پیگیری ارائه دهنده آمار جمعیتی، نحوه استفاده کاربران از سایت ،سرگرمی ها، دسترسی ها ، پیشنهادات و آنچه که کاربران دنبال آن هستند
 

 • آیا این اولین بار است که از سایت ما دیدن می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • کد کاربری خود را وارد کنید:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • سن:
 • معمولا از چه مرورگری استفاده می کنید؟
 • چه میزان از سایت ما دیدن می کنید؟
  • هرروز
  • 3-4 بار در هفته
  • 1 بار در هفته
  • 2-3 بار در ماه
  • هر ماه
  • کمتر از ماهی 1 بار
  • مطمئن نیستم
  • غیره
 • معمولا با چه هدفی از سایت ما دیدن می کنید؟
  • کسب اطلاعات کلی
  • آگاهی از قوانین
  • دریافت فرم ها
  • کسب اطلاعات در مورد تجهیزات
  • کسب اطلاعات به روز
  • دریافت مشاوره
  • دریافت اخبار
  • برقراری تماس
  • جستجوی کار
  • دانلود
  • غیره
 • سرعت اینترنت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • خیلی زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم

 

ارزیابی تبلیغات


ارزیابی کوتاه تلویزیونی و آگهی روزنامه برای یک فروشگاه retail که در طی جستجوی محصول دیده می شود
 

 • لطفا نظر خود را در م ...

ارزیابی تبلیغات


ارزیابی کوتاه تلویزیونی و آگهی روزنامه برای یک فروشگاه retail که در طی جستجوی محصول دیده می شود
 

 • لطفا نظر خود را در مورد تبلیغات روزنامه بیان کنید.
 • سرگرم کننده
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تاثیرگذار
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جالب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جذاب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پر از اطلاعات
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • حرفه ای
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • لطفا نظر خود را در مورد تبلیغات تلویزیون بیان کنید.
 • سرگرم کننده
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تاثیرگذار
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جالب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • جذاب
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پر از اطلاعات
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • حرفه ای
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در هنگام خرید، کدام تبلیغات را در ذهن داشتید؟
 • آیا تبلیغاتی از کالای مورد نظر در روزنامه یا مجله دیده اید؟
 • آخرین جایی که تبلیغ را دیدید کجا بود؟
  • تلویزیون
  • روزنامه
  • مجله
  • غیره
 • معمولا کدام موج رادیو را بیشتر گوش می دهید؟
 • بیشتر چه زمانی تلویزیون تماشا می کنید؟
  • صبح
  • ظهر
  • عصر
  • شب
 • معمولا چه روزنامه ای میخوانید؟

 

ارزیابی تست سازگاری


به بررسی سریع منافع و عادت های سازگاری دوستیابی می پردازیم
 

ارزیابی تست سازگاری


به بررسی سریع منافع و عادت های سازگاری دوستیابی می پردازیم
 

 • از نظر شما یک شب خوب در بیرون از منزل چگونه است؟
  • رفتن به تئاتر
  • شام رمانتیک
  • رفتن به سینما
  • تماشای مسابقه ی فوتبال
  • غیره
 • کدامیک از موارد زیر یک تعطیلات ایده آل می باشد؟
  • فعالیت هایی مثل اسکی و تنیس
  • مسافرت و اقامت در یک هتل عالی
  • ساحل دریا
  • غیره
 • شخصیت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • خجالتی و کم حرف
  • صمیمی و پرحرف
  • شوخ طبع با احساسات پنهان
  • ساده و خوشگذران
  • غیره
 • از نظر شما مهمترین ویژگی های یک دوست چیست؟
  • ظاهر خوب و زیبا
  • وفادار،مهربان و قابل اعتماد
  • شوخ طبع و علاقه مند به زندگی
  • موفق
  • ماجراجو و احساساتی
  • غیره
 • زندگی مشترک والدینتان را چگونه ارزیابی می کنید.
  • پرپیچ و خم اما خوب
  • از هم جدا شده اند
  • رابطه ی صمیمی ندارند
  • شاد و خوشحال
  • بیشتر اوقات در حال دعوا و جروبحث هستند.
 • وضعیت مالی خانواده ی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • برای همه ی اعضا کفایت می کند.
  • خوب ومناسب
  • پول کم است
  • کمبودهای زیادی داریم
 • 3 ویژگی که کمتر از همه در یک شخص میپسندید را مشخص کنید.
  • نامرتبی
  • خیانت
  • عدم اعتماد
  • خساست
  • خودخواهی
  • ظاهر بد
  • بدبینی
  • غیره
 • آیا سیگار می کشید؟
  • بله
  • خیر
 • نام:
 • آدرس:
 • شهر:
 • ایمیل:

 

بازخورد در نظرسنجی


فرم ارزیابی و بررسی بازخورد در نظرسنجی
 

 • از زمانی که برای پرکردن نظرسنجی گذاشتید متشکرم. لطفا نظر خود را با صراحت بیان ...

بازخورد در نظرسنجی


فرم ارزیابی و بررسی بازخورد در نظرسنجی
 

 • از زمانی که برای پرکردن نظرسنجی گذاشتید متشکرم. لطفا نظر خود را با صراحت بیان کنید تا بتوانیم نظرسنجی را توسعه دهیم.
 • آیا از نظر شما ارزیابی طولانی بود؟
  • بله
  • خیر
 • آیا گزینه های نظرسنجی برای پاسخ دادن به سوالات کافی و مناسب بود؟
  • بله
  • خیر

 

ارزیابی تبلیغات


مجموعه ای از سوالات که برای تجزیه و تحلیل آگهی است
 

 • کدام ویژگی تبلیغ را می پسندید؟
 • کدام تبلیغ را بیشتر مشاه ...

ارزیابی تبلیغات


مجموعه ای از سوالات که برای تجزیه و تحلیل آگهی است
 

 • کدام ویژگی تبلیغ را می پسندید؟
 • کدام تبلیغ را بیشتر مشاهده می کنید؟
 • چه ویژگی در تبلیغ بارز بود؟
 • نسبت به شخصیت های تبلیغ چه حسی داشتید؟
 • پیام تبلیغ در مورد محصول چه بود؟
 • کدام قسمت از تبلیغ مناسب نبود؟
 • برداشت شما از تبلیغ چه بود؟
 • آیا شخصیت های تبلیغ را دوست داشتید؟
 • آیا تبلیغ انگیزه ای برای خرید بود؟

 

ارزیابی رویداد

پیاده سازی ابزارهای ایجاد نظرسنجی برای کسب اطلاعات پژوهشی سودمند. امروز به صورت رایگان به ما بپیوندید


 

 • پیاده سازی ابزارهای ایجاد نظرسنجی، برای کس ...

ارزیابی رویداد

پیاده سازی ابزارهای ایجاد نظرسنجی برای کسب اطلاعات پژوهشی سودمند. امروز به صورت رایگان به ما بپیوندید


 

 • پیاده سازی ابزارهای ایجاد نظرسنجی، برای کسب اطلاعات پژوهشی سودمند. امروز به صورت رایگان به ما بپیوندید.فرم ارزیابی پس از رویداد چیست؟ اجازه دهید بگوییم که شما مسئول میزبانی هر نوع رویدادی هستید - می تواند یک سمینار آموزشی باشد، یا یک مراسم اهدای جایزه یا یک مهمانی مربوط به شرکت. شما به یک روش موثر اما ارزان برای کشف رخداد این رویداد به شکلی خوب، نیاز خواهید داشت. یکی از راه هایی که شما می توانید انجام دهید ، ایجاد یک پرسشنامه با استفاده از سوالات نظرسنجی پس از رویداد است. با استفاده از نظرسنجی ها، شما می توانید به سرعت بازخورد را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنید.
 • فرآیند ایجاد پرسشنامه حرفه ای نظرسنجی :
 • ايجاد: با بیش از 50 الگو برای انتخاب به منظور مشتری مداری کامل، می توانید هر یک را انتخاب کنید، رنگ و تم را تغییر دهید، در حالی که سوالات خود را نیز اضافه می کنید.
 • توزیع: هنگامی که شما نظرسنجی خود را تمام کردید، روش های مختلفی برای ارسال آن را وجود دارد، از جمله رسانه های اجتماعی، ایمیل و چاپ باامضای خود و تراکت.
 • تجزیه و تحلیل: شروع به تجزیه و تحلیل نتایج بررسی خود در زمان واقعی بکنید. اگر شما نیاز به هر گونه تجزیه و تحلیل پیشرفته داشتید، به سادگی نتایج خود را به SPSS یا اکسل، وارد کنید.
 • مثالهایی از سوالات نظرسنجی پس از رویداد:(دوست داشتید/دوست نداشتید)در اینجا شما می توانید سوالاتی را که شامل قیمت، محل، طول، برنامه ریزی و سایر مباحث مربوط به رویداد خاص شما باشد را شامل شود.
 • مناطقی برای بهبود:مثال هایی از زمینه های بهبود ممکن است شامل موضوعات یا مواردی باشد که از سمینار یا رویداد خارج شده اند. شاید شما یک مراسم را برگزار کردید، اما فراموش کردید که اظهارنامه های بسته را شامل شوید.
 • رضایت کلی:شما می توانید از این نوع سوالات استفاده کنید تا کشف کنید که شرکت کنندگان در مورد این رویداد چه طور احساس می کنند. شما همچنین می توانید یک نوع سوال NPS که در آن می پرسد آیا می خواهید آن را به یک دوست توصیه کنید یا خیر، را شامل شوید.
 • جمعیت شناسی:برای کمک به درک بهتر اطلاعات، می تواند بسیار مفید باشد که جنسیت، سن و حتی محل پاسخ دهندگان مورد نظر خود را کشف کنید.
 • شروع یک نظرسنجی:هنگامی که شما Ucheck را انتخاب می کنید، برای شروع ایجاد و توزیع نظرسنجی، فقط به حساب کاربری خود نیاز دارید. ما ویدیو کوتاهی راتهیه کردیم که دقیقا همان چیزی را که شما باید انجام دهید نشان می دهد.
 • مرحله 1: حساب کاربری خود را ایجاد کنید.مرحله 2: پس از ورود به سایت، بر روی ایجاد یک نظرسنجی کلیک کنید.مرحله 3: انتخاب کنید که چگونه می خواهید نظرسنجی خود را شروع کنید.
 • Ucheck برای شما سه گزینه مختلف برای ایجاد یک پرسشنامه فراهم می کند. شما می توانید یک نظرسنجی را از یک الگوی انتخاب کنید، سوالاتی را که قبلا داشتید وارد کنید یا به سادگی با یک قالب نظرسنجی خالی آغاز کنید.استفاده از ابزارهای تحقیق بازار - چیزهایی که باید به یاد داشته باشید.
 • ایجاد:چه انتخابهایی از چه الگوهایی وجود دارد؟ آیا می توانید آنها را از یک کتابخانه با بیش از 100 پرسشنامه پیش ساخته که طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می دهند انتخاب کنید؟ اگر سوالی دارید که می خواهید وارد کنید، آیا می توانید به راحتی آنها را در نظر سنجی خود آپلود کنید؟ یا چگونه باید از ابتدا شروع کرد؟ آیا می توانید از یک بانک با بیش از 30 نوع سؤال مختلف با محدوده ی ساده و پیشرفته استفاده کنید؟
 • تحویل:هنگامی که نظرسنجی شما به پایان رسید، چه گزینه هایی برای تحویل شما وجود دارد؟ اگر یک لیست از آدرس های ایمیل شما وجود دارد، آیا می توانید آنها را به راحتی وارد کنید؟ اگر شما هیچ پاسخ دهنده ای برای بررسی خود ندارید، چه؟ آیا شما قادر به خرید شرکت کنندگان با جمعیتی خاص هستید؟ آیا می توانید به راحتی بررسی خود را به وب سایت یا وبلاگ خود منتقل کنید یا به شبکه های رسانه ای اجتماعی مانند فیس بوک یا توییتر ارسال کنید؟
 • تجزیه و تحلیل:از کدام گزینه برای گزارش و تجزیه و تحلیل استفاده می کنید؟ آیا شما خلاصه ای از نتایج خود را در زمان واقعی ارائه کرده اید که شامل دیدن تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی شما و زمان متوسط آنهاست؟ آیا ابزار تجسم داده ای وجود دارد که بتوانید از آن برای ایجاد فتوشاپ و کلمه استفاده کنید؟ مانند ابزارهای تجزیه و تحلیل. آیا می توانید فیلتر های داده ها، زبانه های متقابل یا انجام روند تجزیه و تحلیل را ایجاد کنید؟

نظرسنجی های وب یک راه عالی برای درک بازخورد مشتری در خطوط محصول، ویژگی ها و خدمات جدید است. نظرسنجی های اینترنتی به شما کمک می کند درک واقعی از نیازهای بازار برای حفظ یک مزیت رقابتی را داشته باشید.الگوهای بازاریابی زیر شامل ارزیابی وب سایت، خدمات تجارت الکترونیک، رضایت خرده فروش وب و غیره می باشد