ارزیابی خدمات خطوط هواپیمایی


ارزیابی تمام جنبه های خدمات مسافرتی هوایی
 

 • لطفا سرویس های دریافتی از آژانس هواپیمایی تا فرودگاه را ارزیابی کنید.
 • ...

ارزیابی خدمات خطوط هواپیمایی


ارزیابی تمام جنبه های خدمات مسافرتی هوایی
 

 • لطفا سرویس های دریافتی از آژانس هواپیمایی تا فرودگاه را ارزیابی کنید.
 • سرعت راه اندازی کار در آژانس هواپیمایی :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کارآمدی آژانس هواپیمایی :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • دریافت صحیح اطلاعات پرواز :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برخورد مناسب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • زمان ورود و خروج از فرودگاه :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت پرواز :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • راحتی در هواپیما :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • هدف اصلی شما از این سفر چه بود؟
  • کسب و کار
  • تفریح
 • در حالت کلی رفتار پرسنل پرواز چگونه بود؟
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

فرم بررسی سفر


شناسایی مشکل هدف و سرویس سفر
 

 • نام:
 • تاریخ پرواز:
 • تاریخ بازگشت:
 • مقصد:
 • رزرو از ط ...

فرم بررسی سفر


شناسایی مشکل هدف و سرویس سفر
 

 • نام:
 • تاریخ پرواز:
 • تاریخ بازگشت:
 • مقصد:
 • رزرو از طریق... صورت گرفت.
  • تماس تلفنی
  • آژانس هواپیمایی
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • چگونه از خدمات پرواز مطلع شدید؟
  • تبلیغات تلویزیون
  • تبلیغات روزنامه
  • رادیو
  • دوستان و آشنایان
  • غیره
 • این خط هواپیمایی را به دیگران نیز توصیه می کنم.
  • بله
  • خیر
 • نظر یا پیشنهاد:
 • نام:
 • شماره تلفن:
 • آدرس:
 • شهر:

 

ارزیابی تور مسافرتی


فرم ارزیابی تور برای خدمات بهتر
 

 • نام:
 • تاریخ پرواز:
 • تاریخ بازگشت:
 • مقصد:
 • رزرو ا ...

ارزیابی تور مسافرتی


فرم ارزیابی تور برای خدمات بهتر
 

 • نام:
 • تاریخ پرواز:
 • تاریخ بازگشت:
 • مقصد:
 • رزرو از طریق... صورت گرفت.
  • تماس تلفنی
  • آژانس هواپیمایی
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • چگونه از خدمات پرواز مطلع شدید؟
  • تبلیغات تلویزیون
  • تبلیغات روزنامه
  • رادیو
  • دوستان و آشنایان
  • غیره
 • این خط هواپیمایی را به دیگران نیز توصیه می کنم.
  • بله
  • خیر
 • نظر یا پیشنهاد:
 • نام:
 • شماره تلفن:
 • آدرس:
 • شهر:

 

فرم بررسی پرواز هواپیمایی


ارزیابی هواپیما، انتخاب پرواز، امکانات و خدمات پرواز در این فرم نشان داده می شود
 

 • کابین پروازتان را مشخص کنید.
 • ...

فرم بررسی پرواز هواپیمایی


ارزیابی هواپیما، انتخاب پرواز، امکانات و خدمات پرواز در این فرم نشان داده می شود
 

 • کابین پروازتان را مشخص کنید.
  • فرست کلاس
  • تجاری
  • کسب و کار
 • جمعیت کابین شما چگونه بود؟
  • کمتر از نصف
  • 2/1-4/3
  • بیشتر از 4/3
  • ظرفیت تکمیل
 • هدف از پرواز چه بود؟
  • کسب و کار
  • تعطیلات
  • ملاقات دوستان و آشنایان
  • غیره
 • در چه مدت زمانی پس از برنامه ی پرواز، پرواز صورت گرفت؟
  • 0-15 دقیقه
  • 16-30 دقیقه
  • 31-59 دقیقه
  • 1-2 ساعت
  • بیشتر از 2 ساعت
 • نظر کلی شما درمورد پرواز چیست؟
 • نظر شما در مورد هزینه ی پرداختی در مقایسه با خدمات دریافتی چیست؟
 • در 12 ماه گذشته چند پرواز داشته اید؟
 • جنسیت
  • مذکر
  • مونث
 • سن

 

ارزیابی خطوط هواپیمایی


ارزیابی هواپیما، انتخاب پرواز، امکانات و خدمات پرواز
 

ارزیابی خطوط هواپیمایی


ارزیابی هواپیما، انتخاب پرواز، امکانات و خدمات پرواز
 

 • کابین پروازتان را مشخص کنید.
  • رست کلاس
  • تجاری
  • کسب و کار
 • جمعیت کابین شما چگونه بود؟
  • کمتر از نصف
  • 2/1-4/3
  • بیشتر از 4/3
  • ظرفیت تکمیل
 • هدف از پرواز چه بود؟
  • کسب و کار
  • تعطیلات
  • ملاقات دوستان و آشنایان
  • غیره
 • در صورت وجود تاخیر، میزان آن را مشخص کنید:
  • 0-15 دقیقه
  • 16-30 دقیقه
  • 31-59 دقیقه
  • 1-2 ساعت
  • بیشتر از 2 ساعت
 • نظر کلی شما درمورد پرواز چیست؟
 • نظر شما در مورد هزینه ی پرداختی در مقایسه با خدمات دریافتی چیست؟
 • در 12 ماه گذشته چند پرواز داشته اید؟
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث

 

نظرسنجی کیفیت می تواند پاسخ کیفیت شما را دریافت کند، و به نوبه خود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را افزایش یابد. شما می توانید از این الگو برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه مشتری استفاده کنید. اگر قالبهای خدمات مشتری نیازهای شما را برآورده نکند، به طورکامل میتوان سوالات نظرسنجی را سفارشی و اضافه کرد