برای ارائه بهتر به بررسی یک پزشک وارزیابی بیمارستان تلاش میکنیم


 

 • نوع درمان یا مراجعه خود را مشخص کنید:
  • بیهوشی
  • جراحی قلب و عروق
  • اورژانسی
  • معاینه خانوادگی
  • عمل جراحی
  • هماتولوژی / انکولوژی
  • درمان داخلی
  • نوزادان
  • جراحی مغز و اعصاب
  • زنان و زایمان
  • گوش و حلق و بینی
  • چشم پزشکی
  • ارتوپدی
  • پاتولوژی
  • اطفال
  • جراحی پلاستیک
  • روانپزشکی
  • رادیولوژی
  • جراحی قفسه سینه
  • اورولوژی
  • غیره
 • سابقه استفاده از خدمات پزشکی خود را مشخص کنید:
  • کمتر از 5 سال
  • 5-9سال
  • 0-14
  • 15-19
  • 20 یا بیشتر
 • بیمارستانی را که در آن تحت درمان بوده اید را ارزیابی کنید.
 • مسئولان به صحبت های پزشک عمل می کردند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مسئول به صحبت پزشک گوش کرد اما اشتباه انجام داد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • رابطه ی من با مسئول بیمارستان خوب بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • میزان اهمیت هریک را مشخص کنید.
 • هزینه ی خدمات بیمارستان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • رضایت از کادر پزشکی:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • اعتبار بیمارستان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • اعتبار پزشکان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • رابطه ی بین شما و پزشک:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • دقت کادر پرستاری:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تجربه ی بیماران قبلی:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • راحتی در بیمارستان:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید