ارزیابی داوطلب برای خدمات انجمن


درک کارکنان داوطلب از سازمان و مشارکت آنها
 

 • توسط چه کسی از این موقعیت باخبر شدید؟
  • دوستان و آشنایان
  • تبلیغات رسمی
  • اعضای انجمن
  • اینترنت
  • شرکت در مراسم ها
  • مدرسه/دانشگاه
  • انجمن های دیگر
  • تبلیغات رادیو
  • تبلیغات تلویزیون
  • تبلیغات مجله
  • غیره
 • اگر برای بهبود عملکرد انجمن پیشنهادی دارید لطفا ذکر کنید.

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید