ارزیابی استفاده از تلویریون و روزنامه


3 سؤال که مربوط به روزنامه هایی است که خواندید و میزان و زمان تماشای تلویزیون را بررسی می کند
 

 • لطفا ما را در پاسخگویی به سوالات زیر یاری دهید، سوالات مربوط به استفاده از رسانه هایی مانند تلویزیون و روزنامه است.
  چه روزنامه ای را اغلب مطالعه می کنید یا اشتراک دارید؟
 • روزنامه1
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه2
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه3
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه4
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه5
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه6
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه7
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه8
  • اشتراک
  • مطالعه
 • روزنامه9
  • اشتراک
  • مطالعه
 • برای هریک از دوره های زمانی زیر لطفا تعداد ساعاتی که صرف تماشای تلویزیون می کنید، را مشخص کنید.
 • 7-9صبح
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 9صبح تا5 عصر
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 5-7:30 عصر
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 7:30 تا 11 شب
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت
 • 11شب تا صبح
  • هیچی
  • نیم ساعت یا کمتر
  • نیم ساعت تا یک ساعت
  • 1-2ساعت
  • 2-3 ساعت
  • 3-4 ساعت
  • 4-5ساعت
  • بیشتر از 5 ساعت

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید