شما می توانید در سامانه نظر سنجی یوچک ثبت نام کنید و به صورت رایگان تا 200 پاسخنامه از مخاطبین خود دریافت کنید . جهت استفاده بیش از این تعداد و استفاده از سایر ویژگی ها می توانید یکی از بسته های BASIC  و یا PRO را انتخاب کنید، جهت مشاهده امکانات به صفحه تعرفه مراجعه کنید.


1000 Characters left