به طور کلی می توانید به دو صورت لینک وب و اپلیکیشن فرم خود را منتشر کرده و در اختیار مخاطبین خود قرار دهید.برای این منظور بعد از ساختن فرم وارد منو دستگاه ها شده و با انتخاب ساخت دستگاه جدید تعیین کنید که به چه صورت می خواهید از آن استفاده کنید (لینک وب یا اپلیکیشن) برای استفاده از حالت اپلیکیشن باید ابتدا اپلیکیشن را  از منو دریافت اپلیکیشن دانلود و نصب کنید سپس نوع دستگاه را روی حالت کیوسک و یا موبایل انتخاب کنید. جهت مشاهده تفاوت حالت موبایل و کیوسک این ویدیو آموزشی را مشاهده نمایید.

 


1000 Characters left