برای بررسی بیشتر پاسخنامه های دریافتی در سامانه نظر سنجی یوچک بعد از انتخاب فرم مورد نظر می توانید از طریق منو پاسخ ها آخرین پاسخ های دریافتی را مشاهده کنید

در این قسمت با کلیک کردن بر روی هر یک از پاسخنامه ها می توانید جزئیات مربوط به آن را ملاحظه کنید.

و با توجه به بازه زمانی مد نظر و موارد دیگر نظیر نمره پرسشنامه ، کد و گروه بندی پاسخنامه ها را فیلتر کرده و در میان آنها جستجو کنید.


1000 Characters left