در صـفحه دیتاشـیت می توانید کلیه داده های جمع آوری شـده را در یک فایل اکسـل دریافت کنید و مطابق صـفحه پاسخ ها می توانید داده های یک بازه زمانی خاص را دریافت کنید.

این امکان وجود دارد تا بتوانید اطلاعات دیتاشیت را به صورت کلی و جزئی دریافت کنید، به عنوان مثال شما نیاز دارید تا اطلاعات شماره موبایل های دریافتی را به صورت جداگانه دریافت کنید، برای این منظور با انتخاب گزینه دانلود فایل excel و انتخاب گزینه "انتخاب سوال" سوال و یا سوالات مد نظر خود را انتخاب نمایید و گزینه دانلود فایل excel را از پایین صفحه انتخاب کنید.


1000 Characters left