بله در بالای صفحه گزارشات به راحتی می توانید با تنظیم دو فیلد تاریخ بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزارش مربوطه را دریافت کنید.


1000 Characters left