جهت استفاده از نمونه های فرم های آماده می توانید در پنل کاربری خود ، گزینه ساخت فرم را انتخاب کنید، در این قسمت می توانید علاوه بر اینکه فرم خودتان را بسازید،  از نمونه فرم های استاندار جهانی که به صورت ترجمه شده در دسته بندی های بازاریابی ، منابع انسانی ، نظرسنجی مشتریان ، ارزیابی تحصیلی ، صنعت و برسی جامعه که هر کدام شامل زیر شاخه های مختلفی می شوند ، استفاده کنید.


1000 Characters left