در ساخت فرم یک نوع سوال به عنوان لیست وجود دارد. در این نوع سوال می‌توانیدبا استفاده از قابلیت اضافه کردن لیست، لیست‌های مورد نظر خودتون را آپلود کنید.

کاربرد لیست ها در این است که اگر شما در چندین فرم یک سوال مشترک داشته باشید. زمانی که بخواهید جواب های آن ســـوال ها را تغییر بدهید مجبور خواهید بود تمامی فرم ها را ویرایش کنید ولی در حالت لیست شما فقط لیست مورد نظر خود را ویرایش میکنید

 

1- انتخاب نام فایل لیست آماده 
2- آپلود فایل لیست آماده با فرمت CSV
3- مشاهده لیست و تاریخ 

 


1000 Characters left