در نوار افقی افزودن فرم پس از ساخت فرم و شخصی سازی رنگ بندی بخش دیگری وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان شاخص‌ برای سوالات مشخص کرد.

در بخش شاخص این قابلیت را برای نظرسنجی ایجاد می‌کند که ما به عنوان پرسشگر بتوانیم سوالات گزینه‌ای را با استفاده از فرمول ریاضی تنظیم کرده و شاخص ایجاد کنیم.

شاخص چیست؟

شاخص میزان نمره برای هر سوال است که توسط پرسشگر برای تجزیه تحلیل کاملتر نظرسنجی تعیین و ایجاد می‌شود. پرسشگر در نظرسنجی می‌تواند با ایجاد شاخص‌هایی برای سوالات نظرسنجی نمره مشخصی برای هر گزینه تعیین کند.

شاخص

در بخش شاخص گزینه اولی که در سایدبار مشاهده می‌شود افزودن سوال است. با کلیک بر روی آن یک زیر منوی عمودی جدیدی ایجاد می‌شود که از طریق آن می‌توان شاخص جدید را برای گزینه‌های سوالات مشخص کرد.

لازم به ذکر است که قابلیت شاخص صرفا برای سوالات گزینه‌ای است.

1- در ابتدا باید بر روی افزودن سوال کلیک کرد و پس از آن در زیر منوی عمودی جدید می‌توان سوال مورد نظر را انتخال کرد. پس از انتخاب سوال تنظیمات کلی مربوط به شاخص سوال را می‌توان ایجاد.

2- در این قسمت می‌توانید شاخص‌های ساخته شده خودتون رو مشاهده و ویرایش کنید.

3- پس از انتخاب و وارد شدن به تنظیمات شاخص برای سوال مورد نظر، در بخش اول باید نوع شاخص خود را انتخاب کنیم. در این قسمت میتوانید شاخص جدیدی ساخته و اضافه کنید. یا از شاخص‌های قبلی خود استفاده کنید.

4- در قسمت بعدی گزینه‌های مربوط به سوال به صورت کشویی مشخص شده است که با توجه به نوع فرمول مد نظر می‌توانید گزینه‌ها را انتخاب کنید. پس از انتخاب گزینه مورد نظر در بخش بعدی باید فرمول مورد نظر را وارد کنید.

دقت داشته باشید که پیش فرض تمامی گزینه‌ها یک است. و در صورتی که برای سوالی نمره‌ مشخص نکنید سامانه نمره را به صورت پیش فرض یک در نظر می‌گیرد.

5- قسمت نمره و فرمول دو بخش دارد درسمت چپ مقدار عددی مورد نظر و در سمت راست نوع حساب را مشخص میکنید


1000 Characters left