روابط منطقی یا شرطی یکی از مهمترین نکات نظرسنجی است. در مواردی از نظرسنجی است که شما نیاز دارید که با توجه به جواب پاسخگو به سوال، سوال متفاوتی را به نمایش درآورید. به همین دلیل در این شرایط از این امکان استفاده می‌شود.

مثال: فرض بگیرم سوالی در نظر سنجی داریم با این عنوان که « آیا تمایل به تکمیل مشخصات فردی هستید؟ » و جواب در دو گزینه بله و خیر مشخص شده است.

در این شرایط در صورتی که پاسخگو جواب خیر را انتخاب کند ادامه نظرسنجی طبق روالی که مشخص شده است پیش می‌رود. ولی در صورتی که پاسخگو گزینه بله را انتخاب کرده است، سوالات جدیدی مطرح می‌شود مبنی بر نام و نام خانوادگی و از این قبیل سوالات، در نتیجه برای این نوع سوال نیاز به یک رابطه منطقی بین جواب بله و خیر نیاز داریم .

در هنگام طرح سوال در انتهای تنظیمات سوال گزینه‌ای وجود دارد به اسم روابط منطقی در صورتی که بر روی این عبارت کلیک کنیم صفحه جدیدی به نمایش در خواهد آمد که در آن می‌توانیم شرط منطقی خود را برای سوال مذکور اعمال کنیم.

 در این صفحه ما این امکان را داریم از دو رابطه منقطی « و » و « یا »  را درکنار شرط اصلی که «اگر » باشد استفاده کنیم.

1- در صورتی که یک شرط یا همه شرط‌ها باید اجرا شود.
2- در این قسمت سوال مد نظر را مشخص کرده
3- در این قسمت مقدار شرط را تعیین می‌کنیم. مثلا تعیین می‌کنیم اگر جواب سوال برابر با مقدار 10 باشد، اتفاق مورد نظر رخ دهد.
4- با استفاده از دکمه « + » می‌توانید شرط دیگری اضافه کنید.

عملگر شرطی « و» :

در صورتی که این عملگر را انتخاب کنیم در سوال از منطق « و » استفاده می‌شود. یعنی به این شکل در سوال مشخص می‌شود که اگر در جواب سوال، اتفاق  X « و » اتفاق Y  رخ داد، گزینه Z نمایش داده شود.

عملگر شرطی « یا » :

در صورتی که این عملگر را انتخاب کنیم در سوال از منطق « یا » استفاده می‌شود. یعنی به این شکل در سوال مشخص می‌شود که اگر در جواب سوال، اتفاق  X « یا » اتفاق Y  رخ داد، گزینه Z نمایش داده شود.

 

 

 

1000 Characters left