بله به راحتی با ساخت یک انتشار جدید و تنظیم نحوه انتشار بر روی گزینه مورد نظر قادر به انجام این کار هستید و می توانید با توجه به نیازتان به روش های مختلف وب و اپلیکیشن از فرم خود  استفاده کنید


1000 Characters left