در منو گزارشات امکان مشاهده گزارش پاسخ نامه ها با توجه به بازه زمانی مورد نظرتان وجود دارد و با توجه به نوع سوالات موجود در فرم گزارشات به صورت نمودار کلوچه ای،ستونی،و نمودار پاسخ دهی قابل مشاهده است

جهت آشنایی بیشتر ویدیو راهنما نحوه گزارشگیری را مشاهده نمایید


1000 Characters left