بله ،  در صـفحه دیتاشـیت می توانید کلیه داده های جمع آوری شـده را در یک فایل اکسـل دریافت کنید و مطابق صـفحه
گزارشات می توانید داده های یک بازه زمانی خاص را دریافت کنید

جهت آشنایی بیشتر ویدیو نحوه دریافت فایل دیتاشیت را مشاهده نمایید


1000 Characters left