فرم ارزیابی خدمات شرکت ازمشتری

مشتری خدمات شرکت را ارزیابی می کند و با توجه به این فرم نیازهای شرکت را برآورده می کند

...

فرم ارزیابی سرویس دهنده

ارزیابی سرویس دهنده برای کسب و کار و برنامه کاربردی

...

ارزیابی تجارب کسب و کار


فرم طراحی شده برای تجارب کسب و کار
 

 • کسب و کار و یا صنعت فعلی در چه حوزه ای فعالیت دارد؟ چه محصول و خدماتی ارائه می ده ...

ارزیابی تجارب کسب و کار


فرم طراحی شده برای تجارب کسب و کار
 

 • کسب و کار و یا صنعت فعلی در چه حوزه ای فعالیت دارد؟ چه محصول و خدماتی ارائه می دهید؟
 • آیا شرکت بیشتر از یک شعبه در سطح کشور دارد؟
  • بله
  • خیر
  • نمی دانم
 • اگر پاسخ بله است، تعداد کارمندان در کل شعب چند نفر است؟
  • 1-49
  • 50-999
  • 1000-4999
  • 5000 یا بیشتر
 • تعداد کارمندان دائمی شرکت شما چندنفر است؟
  • 1-49
  • 20-49
  • 50-99
  • بالای 100

 

ارزیابی رضایت از شرکت حمل و نقل


بررسی کردن B2B رضایت مشتری برای شرکت حمل و نقل
 

 • تا چه حد از موارد زیر راضی بودید؟
 • برنامه ریزی و زمان ترانزی ...

ارزیابی رضایت از شرکت حمل و نقل


بررسی کردن B2B رضایت مشتری برای شرکت حمل و نقل
 

 • تا چه حد از موارد زیر راضی بودید؟
 • برنامه ریزی و زمان ترانزیت:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • خدمات ترمینال:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • عملکرد کلی در حمل و نقل:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجهیزات:
 • فرآیند سفارش تجهیزات:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • در دسترس بودن تجهیزات:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • در دسترس بودن اطلاعات سفارش:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • درستی و تمیزی تجهیزات:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • حمل و نقل تجهیزات:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی

 

نظرسنجی کیفیت می تواند پاسخ کیفیت شما را دریافت کند، و به نوبه خود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را افزایش یابد. شما می توانید از این الگو برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه مشتری استفاده کنید. اگر قالبهای خدمات مشتری نیازهای شما را برآورده نکند، به طورکامل میتوان سوالات نظرسنجی را سفارشی و اضافه کرد