ارزیابی ارزشهای زندگی


کدام اهداف زندگی (ارزش ها) برای شما مهم است؟
 

 • مردم به دنبال اهداف مختلفی در زندگی هستند. لطفا این فهرست را با دقت مطالعه کنید و سپس هر مورد را با توجه به میزان اهمیت آن در زندگی روزانه خود در مقیاس مشخص شده، ارزیابی کنید.
  1 بسیار مهم-10 بسیار بی اهمیت
 • حس تعلق:
 • لذت و هیجان در زندگی:
 • روابط گرم با دیگران:
 • خودباوری:
 • مورد احترام قرار گرفتن:
 • هیجان:
 • احساس موفقیت:
 • امنیت:
 • احترام به خود:
 • از بین 9 مورد بالا کدامیک برای شما از همه مهمتر است؟چرا؟

 

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید