نظرسنجی شخصی

ارزیابی ارزشهای زندگی


کدام اهداف زندگی (ارزش ها) برای شما مهم است؟
 

 • مردم به دنبال اهداف مختلفی در زندگی هستند. لطفا این فهرست را با دقت مطا ...

ارزیابی ارزشهای زندگی


کدام اهداف زندگی (ارزش ها) برای شما مهم است؟
 

 • مردم به دنبال اهداف مختلفی در زندگی هستند. لطفا این فهرست را با دقت مطالعه کنید و سپس هر مورد را با توجه به میزان اهمیت آن در زندگی روزانه خود در مقیاس مشخص شده، ارزیابی کنید.
  1 بسیار مهم-10 بسیار بی اهمیت
 • حس تعلق:
 • لذت و هیجان در زندگی:
 • روابط گرم با دیگران:
 • خودباوری:
 • مورد احترام قرار گرفتن:
 • هیجان:
 • احساس موفقیت:
 • امنیت:
 • احترام به خود:
 • از بین 9 مورد بالا کدامیک برای شما از همه مهمتر است؟چرا؟

 

ارزیابی کنترل زندگی شما


رویدادهای زندگی شما ... امتیازات و کنترل کردن آن
 

 • برای من خیلی سخت است که در مقابل یک گروه صحبت کنم.
  • ...

ارزیابی کنترل زندگی شما


رویدادهای زندگی شما ... امتیازات و کنترل کردن آن
 

 • برای من خیلی سخت است که در مقابل یک گروه صحبت کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اینکه آیا من تصادف می کنم یا نه، به طور عمده بستگی به این دارد که من راننده خوبی هستم یا خیر.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ترجیح می دهم یک رهبر باشم، نه یک پیرو.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • افراد دیگر معمولا ایده های من را دنبال می کنند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من احساس می کنم آنچه در زندگی من اتفاق می افتد بیشتر توسط افراد قدرتمند تعیین می شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من سعی می کنم از شرایطی که دیگران به من می گویند چه کاری انجام دهم اجتناب کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من معمولا می توانم مردم را سازماندهی کنم تا کارها انجام شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • تا حد زیادی زندگی من با اتفاقات تصادفی کنترل می شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از مشارکت سیاسی لذت می برم زیرا می خواهم تا حد امکان در زمینه اجرای حکومت مشارکت داشته باشم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من اغلب در گروه ها رهبر هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • وقتی چیزی را که می خواهم به دست می آورم، معمولا به این دلیل است که برای آن سخت کار کردم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اینکه من یک رهبر هستم یا نه، بیشتر به توانایی های من بستگی دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ترجیح می دهم کاری را انجام دهم که در آن کنترل زیادی بر آنچه انجام می دهم و زمانی که انجام می دهم،دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از اینکه بتوانم بر دیگران تاثیر بگذارم ، لذت می برم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • وقتی برنامه ریزی می کنم، تقریبا مطمئنم که آن کارها را انجام می دهم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ترجیح می دهم چیزی را که در آن خوب نیستم امتحان نکنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • وقتی برنامه ریزی می کنم، مطمئن هستم که آنها با خواسته های افرادی که بر من قدرت دارند، متناسبند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • قبل از رفتن به سفر طولانی، مراقبم که همه چیز را در یک خودرو داشته باشم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اغلب شانس حفاظت از منافع شخصی من در برابر اتفاقات بد ، وجود ندارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • گاهی اوقات سیاست و حکومت به نظر می رسد بسیار پیچیده است که یک شخص مانند من واقعا نمیتواند درک کند که چه اتفاقی می افتد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • دیگران معمولا می دانند چه چیزی برای من بهتر است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • وقتی من چیزی را که می خواهم به دست می آورم، معمولا به این دلیل است که من خوش شانس هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من احساس می کنم که درک درستی از مسائل مهم سیاسی در جامعه مان ، دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از تصمیم گیری های خودم لذت می برم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اگرچه ممکن است توانایی خوبی داشته باشم، من مسئولیت رهبری را بدون توجه به کسانی که در مقام قدرت قرار گرفته اند، به عهده نمی گیرم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • افرادی مثل من معمولا واجد شرایط شرکت در فعالیت سیاسی و تصمیم گیری در کشور هستند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من سرنوشت خودم را کنترل می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • تعداد دوستانم ، به چگونگی شخصیت من بستگی دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • کسی که من با رای خودم انتخاب می کنم بسختی تغییری ایجاد می کند، زیرا هرکسی که انتخاب می شود کاری را که می خواهد انجام می دهد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • ترجیح می دهم شخصیت های دیگری در پروژه گروهی که من شرکت کردم، نقش رهبری را به عهده بگیرند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من از اتفاقات اطرافم باخبرم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • راه های زیادی برای افرادی مثل من وجود دارند که توضیح دهند در دولت ما چه می گذرد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • زندگی من توسط اقدامات من تعیین می شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بنظرم به طور کلی قادر به اداره موقعیت ها، بیشتر از دیگران هستم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • زندگی من عمدتا توسط افراد قدرتمند کنترل می شود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بسیاری از افراد دیگر در مسائل و سازمان های محلی مشغول به کار هستند که برای من مهم نیست که آیا در آنها شرکت می کنم یا نه.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ترجیح می دهم کسب و کار خودم را انجام دهم و اشتباهات خودم را بیشتر از گوش دادن به دستورات شخص دیگری انجام دهم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • این که آیا من تصادف می کنم یا نه، بیشتر مربوط به شانس است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اکثر مقامات دولتی بدون توجه به آنچه من انجام دادم، به من گوش نمی دهند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من دوست دارم پیش از شروع کار، یک ایده خوب از آن را درک کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • افرادی مانند خودم شانس کمی برای محافظت از منافع شخصی خود دارند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • بسیاری از انتخابات محلی به اندازه کافی مهم نیستند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • این به طور عمده به سرنوشت من بستگی دارد که دوستان زیادی دارم یا خیر.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من همیشه آگاه نیستم که خیلی پیشتر برنامه ریزی کنم، زیرا چیزهای زیادی با شانس خوب یا بد بدست می آیند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ترجیح می دهم دستور بدهم تا اینکه از کسی دستور بگیرم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • گرفتن آنچه من می خواهم نیاز به خشنود کردن افراد بالاتر از من دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • آرزو می کنم که بتوانم بسیاری از تصمیمات روزانه زندگی را بر شخص دیگری تحمیل کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • اینکه آیا من یک رهبر هستم یا نه، بستگی به این دارد که آیا به اندازه کافی خوش شانس هستم که در زمان مناسب و در جای مناسب قرار بگیرم یا خیر.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • هنگام رانندگی، من سعی می کنم از شرایطی که باعث آسیب فرد دیگری شود، جلوگیری کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من ترجیح می دهم از شرایطی که دیگران باید به من بگویند چکار کنم دوری کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من می توانم خیلی چیزها را در زندگی ام تعیین کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • موقعیت های بسیاری وجود دارد که در آن من فقط یک انتخاب را ترجیح می دهم تا اینکه بخواهم بین چند انتخاب تصمیم بگیرم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • من معمولا می توانم از منافع شخصی خود محافظت کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • دوست دارم منتظر بمانم و ببینم آیا شخص دیگری قصد دارد یک مشکل را حل کند .
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
 • این که آیا من تصادف می کنم یا خیر، بیشتر به راننده دیگر بستگی دارد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم

 

ارزیابی اهداف الگوهای زندگی


اهداف زندگی (ارزش ها) برای شما مهم است؟
 

 • هرکس در زندگی اهداف مختلفی دارد.لطفا میزان اهمیت هریک از موارد زیر را در زند ...

ارزیابی اهداف الگوهای زندگی


اهداف زندگی (ارزش ها) برای شما مهم است؟
 

 • هرکس در زندگی اهداف مختلفی دارد.لطفا میزان اهمیت هریک از موارد زیر را در زندگی روزمره ی خود تعیین کنید.
 • حس تعلق:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • لذت و هیجان در زندگی:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • روابط گرم با دیگران:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • خودباوری:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • مورد احترام قرار گرفتن:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • هیجان:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • احساس موفقیت:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • امنیت:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • احترام به خود:
  • بسیار مهم
  • مهم
  • نظری ندارم
  • بی اهمیت
  • بسیار بی اهمیت
 • از بین 9 مورد بالا کدام یک از همه مهمتر از است؟

 

ucheck به شما اجازه میدهد که با مشتریان ارتباط برقرار کنید. ، بینش مشتریان در زمان واقعی را جمع آوری کرده و تجربه مشتری را تحت تاثیر قرار دهید. نظرسنجی ها را از طریق اینترنت یا ایمیل توزیع کنید و نتایج را در زمان واقعی جدول بندی کنید. تمام نتایج بررسی و بررسی در ابر میزبانی می شود. در اینجا چندین قالب اجتماعی وجود دارد