بله این امکان در سامانه یوچک امکان پذیر است.

پس از ساخت فرم شما می‌توانید با استفاده از قابلیت شخصی سازی سامانه یوچک رنگ بندی و تم دلخواه خود را به فرم نظرسنجی خود اضافه کنید. با کلیک بر رنگ بندی در نوار بار افقی در فضای طراحی فرم ساید بار جدید به نمایش درخواهد آمد.

در این قسمت دو بخش نمونه تم‌ها و تم‌های من موجود است که با توجه به سلیقه می‌توانید هرکدام را برای فرم خود انتخاب کنید.

در قسمت نمونه تم‌ها، موارد پیش فرضی که از قبل در پنل موجود است می‌توانید استفاده کنید. یا اقدام به طراحی تم جدید کنید.

با کلیک بر روی قسمت تم جدید، ساید بار جدیدی ایجاد می‌شود که با استفاده از ان می‌توان شخصی سازی را ایجاد کرد.

تنظیمات تم جدید:

عنوان تم: در قسمت تنظیمات تم جدید اولین بخش انتخاب نام است که می‌توانید هر اسمی را انتخاب کنید.

سوالات: با کلیک بر روی این بخش می‌توانید رنگ نوشته سوالات را تعیین کنید.

پاسخ‌ها: با کلیک بر روی این بخش می‌توانید رنگ نوشته پاسخ‌ها را تعیین کنید.

عنوان دکمه: با کلیک بر روی این بخش می‌توانید رنگ نوشته دکمه‌های قبلی و بعدی یا پایان در پایین صفحه نظر سنجی را تعیین کنید.

فوتر: با کلیک بر روی این بخش می‌توانید رنگ فوتر یا قسمت دکمه‌های قبلی، بعدی یا پایان در پایین صفحه نظر سنجی را تعیین کنید.

پس زمینه: در این بخش این امکان را دارید که رنگ پس زمینه تم را تعیین کنید.

تصویر پس زمینه: در صورتی که نیاز دارید که در تم خود از عکس مشخصی استفاده کنید با روشن کردن این قابلیت با استفاده از کشیدن عکس داخل منطقه مشخص شده یا با کلیک بر روی آن عکس را از رایانه خود بارگذاری کنید.

تم‌های من

پس از ساخت تم‌های شخصی سازه شده و ذخیره آن‌ها، تم‌ها به بخش تم‌های من منتقل شده و برای هر فرمی که مد نظر هست می‌توانید استفاده کنید.


1000 Characters left